Nyheter

Oslo-politikere: Tjener ikke for mye

Oslopolitikere synes de fortjener sin millionlønn, og mener nivået ligger der det skal.

Rødts gruppeleder i bystyret i Oslo, og nestleder i helse og sosialutvalget, Siavash Mobasheri, synes lønna er for høy, og gir 5.000 i måneden til Fattighuset. Men han får ikke støtte fra de andre heltidspolitikerne, som synes lønna er grei nok.

Dagsavisen har spurt utvalgsledere og nestledere i Oslo bystyre, om hva de synes om at Rødts Siavash Mobasheri donerer 5.000 kroner i måneden av lønna si til Fattighuset, og om politikerne mener at de selv har for god lønn.

De eneste av heltidspolitikerne som har svart på Dagsavisens henvendelse, og som synes at lønna er for høy, er SVs gruppeleder, og leder av Kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll og leder av Miljø og samferdselsutvalget, Sirin Stav (MDG) som er enig med Mobasheri, og synes at lønningene er høye.

– Jeg får en lønn på 1.007.543 kroner i året. En vanvittig høy lønn, og en lønn som er det dobbelte av hva en sykepleier tjener. Når lønna blir for høy, blir man maktpolitiker, som er mer opptatt av å beholde posisjonene sine, enn hvordan folk har det. Det blir helt feil, sa Siavash Mobasheri til Dagsavisen i forrige uke.

I tillegg til partiskatten på 200.000 i året, som han betaler til Rødt, gir han også 5.000 kroner netto i måneden til Fattighuset.

Viktig jobb

Sunniva Holmås Eidsvoll synes det er flott at Mobasheri går ut og støtter Fattighuset økonomisk, og vil oppfordre alle til å støtte organisasjoner økonomisk dersom de har mulighet til det. Organisasjoner gjør en utrolig viktig jobb i lokalsamfunn i Norge eller internasjonalt, sier hun.

SHE

– Er det umusikalsk og urettferdig at heltidsansatte politikere i bystyret skal ha millionlønn?

– Ja, det mener både jeg og partiet mitt. Det er ikke bra at de som styrer tjener mye mer enn det de skal representere. Vi har flere ganger foreslått kraftige kutt i politikerlønninger og kommer til å fortsette å gjøre det, sier hun til Dagsavisen.

– Kan det være aktuelt for deg å følge hans oppfordring om å gi av lønna til ideell organisasjon?

– Ja. Jeg gir til en rekke frivillige organisasjoner hver måned. I tillegg betaler jeg partiskatt til SV, sier hun.

Hun får lønnsstøtte av leder av Miljø og samferdselsutvalget i bystyret, Sirin Stav.

SS

– Lønningene til politikere har økt for mye de siste årene. Derfor har vi både oppfordret til og stemt for moderasjon, sier hun til Dagsavisen, og berømmer Siavash Mobasheri for hans engasjement.

– I en tid med galopperende priser og stadig flere som sliter med å få endene til å møtes, er det flott at de av oss som har mulighet gir til veldedighet. Selv donerer jeg til flere organisasjoner som jobber for solidaritet med våre medmennesker, dyr og natur, men det aller viktigste er å sørge for en politikk som omfordeler, og hjelper folk som lider som følge av krig eller økende ekstremvær, sier MDG-politikeren.

Ager

Høyres gruppeleder Merete Agerbak-Jensen synes generelt at norske politikere, både i Oslo bystyre og for øvrig, gjør rett og skjell for lønningene våre.

– Det er svært lange dager og et stort ansvar på vegne av dem som har valgt oss inn, og det tror jeg alle tar på det største alvor. Vi skal ikke være lønnsledende, men lønningene bør heller ikke være så lave at mennesker med høy kompetanse velger bort politikken på grunn av lønn. Jeg synes vi har funnet en god balanse i Oslo og Norge.

Dette sier altså Høyres gruppeleder i bystyret til Dagsavisen.

Vi skal ikke være lønnsledende, men lønningene bør heller ikke være så lave at mennesker med høy kompetanse velger bort politikken på grunn av lønn.

—  Merete Agerbak-Jensen (H)

Hun er nyvalgt leder av Finansutvalget i bystyret, og hever i likhet med nestleder i Helse og sosialutvalget Siavash Mobasheri, millionlønn.

– Det er flott at Siavash gir et månedlig bidrag til Fattighuset. Mange av oss andre gir også jevnlige bidrag til organisasjoner, inkludert meg selv, men til hvem synes jeg er en privatsak, sier Agerbak-Jensen.

For mye

Hun får støtte av partikollega og byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Det vil alltid være delte meninger om hva som er riktig nivå på lønningene. I Oslo har bystyret bestemt at godtgjørelsen vi som er heltidspolitikere får er basert på en andel av det stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Det er store forskjeller mellom hva politikere tjener avhengig av om de sitter på Stortinget, er statsråd, eller er innvalgt i en liten kommune. Det er også store forskjeller fra land til land. På generelt grunnlag mener jeg den økonomiske godtgjørelsen politikere i Norge får ikke er for høy, sier han videre.

Sol

Han synes imidlertid at det er flott at Mobasheri gir penger til veldedige organisasjoner.

– Det er alltid fint når noen gir penger til gode formål. Jeg gir også penger til ideelle formål, men hvor mye, og til hvem, synes jeg en privatsak, sier byrådslederen.

Gi av sin overflod

– Alle som er så privilegerte å få bo i Norge med normale lønnsinntekter bør gi av sin overflod. Jeg ser ingen grunn til å dele med offentligheten hvor mye jeg gir og hvem jeg gir til, sier KrFs gruppeleder, og nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget Øyvind Håbrekke.

Han får samme millionlønn som andre ledere og nestleder av bystyret utvalg.

– Bystyret har valgt å knytte lønnsnivået til politikerne til stortingsrepresentantenes lønn, slik at vi ligger noe lavere men at lønnsutviklingen er den samme. Synes det er ryddig for dermed slipper bystyret selv å vurdere lønnsutvikling for politikere fra år til år. Lønnsnivået er ikke for høyt og sammenlignet med andre grupper i samfunnet er det ikke umusikalsk eller urettferdig, men det er absolutt grunn til å vise måtehold også for politikere når det er trange tider som nå. Jeg håper det blir lagt stor vekt på dette ved de kommende lønnsjusteringene, sier Håbrekke til Dagsavisen.

Krf

Magnus Birkelund (Frp) er nestleder i byutviklingsutvalget, heltidspolitiker, og kan også glede seg over et sjusifret beløp i årslønn.

– Det er flott at Siavash bidrar til Fattighuset, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

MB

– Kan det være aktuelt for deg å følge hans oppfordring om å gi av lønna til en ideell organisasjon?

Nei, men frivillige organisasjoner, som for eksempel Fattighuset, er viktige for Fremskrittspartiet og det er noe som vi vil ta med oss i de kommende budsjettforhandlingene med byrådet.

Det er flott at Siavash bidrar til Fattighuset. Jeg mener det aller viktigste politikere kan komme med er tiltak for mennesker som sliter i hverdagen, særlig når det har vært en ekstrem prisvekst de siste årene.

—  Magnus Birkelund (Frp)

Han mener at politikerlønningene er på et greit nivå.

– Det er vanskelig å finne den perfekte politikerlønnen. Enkelte vil oppleve at de går opp i lønn når de blir heltidspolitikere, mens andre går ned i lønn, sier han.

Fattigdom

Det eneste alle partiene er enige om, er at det ikke gjøres nok for å bekjempe fattigdom i Oslo.

– Nei det gjør vi ikke, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Fattigdom og utenforskap rammer mange og begrenser folks frihet. Derfor vil byrådet redusere de sosiale forskjellene i Oslo. Vi vil gjennomføre flere konkrete tiltak og flere av dem er omtalt i byrådsplattformen. Vi mener for eksempel flere familier skal få tilbud om gratis kjernetid i barnehagen, og vi vil sørge for at alle barn og unge får mulighet til å delta på organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt, sier han.

Gruppeleder Merete Agerbak-Jensen er på linje med sin sjef.

– Å bekjempe fattigdom er en svært viktig sak for oss Oslo-politikere, og på noen områder må vi ha hjelp fra staten med sine virkemidler. Men det aller viktigste for Høyre er at fattigdom ikke skal gå i arv. Derfor satser vi på en skole hvor alle elever får tilpasset undervisning og får mulighet til å utvikle sine evner og talenter. En god skole er den viktigste utjevningsfaktoren i samfunnet vårt. Vi vil også at alle barn og unge i Oslo skal ha råd til minst én gratis fritidsaktivitet. Derfor er «fritidskortet», som den rødgrønne regjeringen tok bort, et viktig punkt i byrådserklæringen og i samarbeidsplattformen mellom de fire ikke-sosialistiske bystyrepartiene, sier hun.

AKS og bostøtte

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll mener at det rødgrønne byrådet, som hun var en del av, gjorde mye, men ikke nok.

– Vi innførte blant annet gratis aktivitetsskole, fikk på plass Oslobostøtta for alle som bor i kommunale boliger, økte sosialhjelpssatsene og ga mer i barnetillegg. Men vi er ikke i mål, og jeg er bekymra for hva et byråd som er så forankra på vestkanten vil gjøre på området. De har nylig trukket tilbake strategien for å utjevne sosiale forskjeller som det forrige byrådet fremmet, og jeg er spent på hva de vil legge fram selv, sier hun.

Noe KrFs Øyvind Håbrekke og Frps Magnus Birkelund er enig i.

– KrF gikk til valg på sterkere kamp mot barnefattigdom så vårt svar er helt klart at kommunen per i dag ikke gjør nok. Derfor er vi svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for fritidskort og handlingsplan mot barnefattigdom i samarbeidsavtalen, sier Håbrekke.

KrF gikk til valg på sterkere kamp mot barnefattigdom så vårt svar er helt klart at kommunen per i dag ikke gjør nok.

—  Øyvind Håbrekke (KrF)

– Oslo kan nok gjøre mer for å bekjempe fattigdom. Jeg tror det aller viktigste politikerne kan gjøre er å sørge for at vi har en god skole og gode betingelser for privat næringsliv. Det vil sørge for flere muligheter til alle i byen. Det offentlige bør også sikre at folk får beholde mest mulig av sine egne penger og at alle barn og unge har mulighet til å drive med fritidsaktiviteter, sier Magnus Birkelund.

MDGs Sirin Stav er bekymret for hva et nytt Høyre-styrt byråd vil ha å si for fattigdommen.

– Det rødgrønne byrådet jobbet systematisk med å utjevne forskjeller, gjennom økt sosialhjelp, gratis AKS og sunn skolemat, jobber for ungdom, gratis grønne møteplasser og en storsatsing på idrett og frivillighet. Nå er jeg bekymret for at politikken til det nye Høyre-byrådet vil føre til økte forskjeller i byen vår, sier Sirin Stav.


---

Dette tjener politikerne i Oslo

  • Byrådsleder: 1.580.186 kroner (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
  • Byrådsmedlemmer: 1.422.167 kroner (tilsvarer 90 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
  • Ordfører, varaordfører, leder og nestleder av bystyreutvalgene, medlemmer og varamedlemmer av bystyret mottar godtgjøring etter følgende satser:
  • Ordfører: 1.580.186 kr per år (tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer).
  • Varaordfører: 1.007.543 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter + fem prosent av ordførerens godtgjøring).
  • Leder/nestleder av bystyreutvalg: 1. 007.543 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter).
  • Medlem av bystyret: 33.859 kr per år og 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.
  • Varamedlem av bystyret: 16.930 kr per år og 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.
  • Medlem av bystyreutvalg: 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.
  • Medlemmer av valgstyret som ikke er ordfører, varaordfører, leder/nestleder av utvalg: 1.730 kr per møte.

Kilde: Oslo kommune

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen