Nyheter

Lot seg ikke imponere av Solbergs svar i høringen

Skuffelse, fraskrivelse av ansvar og uklare svar, var dommen fra flere stortingspolitikere etter at Erna Solberg ble grillet av kontrollkomiteen i Stortinget.

Tirsdag morgen startet den lange høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om habilitetssakene, hvor tidligere statsminister Erna Solberg var først ut til å forklare seg.

– Det er mitt ansvar å holde meg informert og opplyst, sa Solberg.

– Så er det spørsmål hvor langt man trekker opplysningsplikten når noe blir skjult – aktivt skjult – for en. Det er selvfølgelig en vurdering som dere må gjøre, sa hun henvendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – stilte til maratonhøringen i kontrollkomiteen tirsdag. I tillegg skal tidligere statsminister Erna Solberg (H) stille hele to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.

Viker unna

Aps Frode Jacobsen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, synes ikke Solberg klarte å svare godt for seg.

– Jeg syns hun viker unna det å ta ansvaret for sin egen håndtering av sin egen habilitet. Hun sier innledningsvis at det var hennes ansvar å passe på sin egen habilitet, mens hun da i resten av spørsmålet viker under å ta det ansvaret og viser ingen evne til å gjøre det, sier Jacobsen.

– Kom det noe nytt fram i dag?

– Denne avtalen med mannen og hvordan innsyn ble fulgt opp, syns jeg fremstår i et enda rarere lys, at han skulle melde fra hvis det var store endringer, mens hun selv ikke skulle gjøre noe tydeligvis, bare se hva han kom med, det fremstår veldig rart, sier han.

Frode Jacobsen (Ap) under Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Skuffet

Stortingsrepresentant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Lan Marie Berg (MDG) var ikke fornøyd med svarene Erna Solberg (H) ga under første del av høringen tirsdag morgen.

– Jeg er skuffet, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg er skuffet over måten hun har svart. Hun sa hun skulle går inn og rydde opp, men hun sa det samme som tidligere. Hun gikk langt i å skyve ektemannen foran seg og ikke ta ansvar for at hun burde hatt gjort mer for å oppklare hva slags økonomiske interesser ektemannen hadde, sier Berg.

Lasn

Berg synes det er merkelig at Solberg ikke hadde oversikt over hvilke saker hun var inhabil i.

– Det som er alvorlig er at hun var statsminister i åtte år, og tok så mange beslutninger på vegne av fellesskapet. At hun ikke engang kan lage en oversikt over hvilke saker hun var inhabil i, det fortjener det norske demokratiet at hun tar ansvar for. Det burde hun som leder for at av de største partiene i Norge gjøre. Men det gjør hun ikke, sier MDG-representanten.

– Hun vil ikke engang svare på om hun kunne ha blitt sittende som statsminister om dette hadde skjedd i hennes periode. Og det åpenbare svaret på, er at det kunne hun ikke ha blitt. For omfanget av habilitetssaker ville være så omfattende og uoversiktlig, så da kunne hun ikke sittet som statsminister, mener Berg.

– Klarer ikke svare

SVs Audun Lysbakken var langt ifra fornøyd med svarene Erna Solberg ga i høringen.

– Jeg syns ikke hun klarer å svare på hvorfor hun ikke ba om å få oversikt over alle endringene i mannen sin aksjeportefølje. Det ville ikke være helt utrolig for en statsminister å be om det. Hun gjentar at det er et uttrykk for mistro og det syns jeg er vanskelig å forstå. Jeg tenker at siden det var hennes ansvar for egen habilitet, så er det naturlig å spørre om, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Hun legger vekt på at hun har blitt lurt og det er for så vidt forståelig og er en menneskelig side ved dette, men det politiske ansvaret for habilitetsbruddene har hun uansett. Og så er det i tillegg blitt større og større grunn til å stille spørsmål til om hun ikke selv uansett burde å overholde undersøkelsesplikten bedre, fortsetter han.

Lysbakken sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

AL

– Skulle hun ha trukket seg om hun var statsminister?

– Dette er jo en sak som er av så stort alvor at det er helt naturlig å stille det spørsmålet, det er opp til komiteen å vurdere. Men hun vegrer seg jo for å gå inn i den vurderingen, men det er jo helt åpenbart at stort mer alvorlig enn en statsminister som har kjent en rekke habilitetsbrudd og hvor det også kan stilles spørsmålstegn ved overholdelsen av undersøkelsesplikten, det er en sak med et særlig alvor, rett og slett, og det sier seg selv at hva slags konsekvenser det ville ha fått, det er helt relevant for komiteen å diskutere, sier Lysbakken.

– Gikk greit

Solberg innrømmet at hun burde ha gjort mer for å avdekke ektemannens skjulte aksjehandel da hun var statsminister.

– Når man ser det i etterpåklokskap, burde jeg ha spurt og gravd bedre. Det viste seg at han gjorde noe annet enn det jeg faktisk trodde. Men jeg må innrømme at jeg lever i et ekteskap hvor jeg har trodd på min mann, sa Solberg i sin forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

I løpet av de åtte årene hun var statsminister, kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

Solberg ble spurt om i hvilken grad hun sjekket ektemannens aksjebeholdninger i tiden som statsminister, og hun svarte at hun har gjort det ved flere anledninger. Flere ganger i utspørringen understreket Solberg at mannen ikke har hatt noe forbud mot å eie aksjer, men at han skulle holde henne orientert om aktiviteten.

Høyre-lederen sa i etterkant at hun følte at høringen gikk «greit», men syntes noen av spørsmålene fra kontrollkomiteen var litt forutinntatte.

– Men det er vel sånn en slik høring kommer til å være. Av og til var det litt mer konklusjoner enn det var spørsmål, sa Solberg til pressen etterpå.

Både Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller i høringens andre del tirsdag ettermiddag. Da står regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket på agendaen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: