Nyheter

Sterke reaksjoner på Stortinget om kutt i sykepleier-lønn

Pensjonerte sykepleiere får støtte fra opposisjonspartiene på Stortinget i lønnssaken.

Tirsdag uttalte pensjonert sykepleier Toril Røhme seg til Dagsavisen, og sa hun var sint over den nye pensjonsordningen regjeringen foreslår.

Regjeringen har lagt fram et forslag som gjør at pensjonerte sykepleiere som tar ekstravakter skal jobbe for pensjonistlønn på 233 kroner timen. Til nå har regelverket vært slik at man har kunnet jobbe 20 prosent med full lønn uten at det går utover pensjonen.

Forslaget har vakt reaksjoner hos mange, nå også fra politisk hold.

Sterk politisk reaksjon

Mimir Kristjansson i Rødt, som skal være med å behandle forslaget i arbeids- og sosialkomiteen, sier partiet hans har fått mange sinte mailer fra pensjonerte sykepleiere som sier det samme som Røhmen.

De slutter.

– Endringen som ligger i bunn er positiv, for vi ønsker pensjon fra første krone. Men på grunn av endringen følger det med en bieffekt som jeg ikke kan skjønne noen politikere ønsker seg. Det gjør det vanskeligere for pensjonister å jobbe, og mindre lønnsomt, innenfor en yrkesgruppe det er enorm mangel på i Norge, sier han, og mener det er tragikomisk at dette forslaget kommer når både arbeids- og sosialministeren og finansministeren nettopp har vært i media og sagt at det skal lønne seg å jobbe, den såkalte arbeidslinja.

– Her skyter regjeringen seg i to føtter samtidig. Først i arbeidslinja-foten, så i sykepleiermangel-foten, sier han.

– Hvis man er opptatt av at gamle folk skal stå i arbeid, må man slutte å innføre regler som gjør det vanskelig for pensjonister å ta ekstra vakter når de har mulighet til det, sier han.

Mímir Kristjánsson

Han sier partiet stiller seg bak Norsk Sykepleierforbund sine løsningsforslag, som sikrer en overgangsordning.

Les forslagene lenger ned i saken.

Dagsavisen har også forhørt seg med de andre partiene på Stortingets arbeids- og sosialkomité om saken.

Både FRP og SV ønsker å følge NSF sine innspill. Høyres Henrik Asheim sier at også de ønsker å se på NSF sine innspill, mer konkret på forslaget om at pensjonistlønn må knyttes til den lønn man hadde før pensjonerte seg.

– Det handler om at pensjonerte sykepleiere skal få insentiver ved siden av pensjon, sier han.

Senterpartiet uttaler at drøfter saken grundig. Arbeiderpartiet sier de jobber med saken, og ser på hvordan de kan beholde pensjonerte sykepleiere i arbeidsstyrken.

NSF: – Oppfatter dette som en glipp

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har reagert sterkt på forslaget, i tider hvor det er stor sykepleiermangel i det norske helsevesen.

De har derfor lagt fram et forslag som kan gi en løsning:

  • Innføre en tilsvarende bestemmelse for sykepleiere som for sykehusleger som tillater pensjonerte leger å jobbe inntil 168 timer i løpet av et kvartal
  • Regelen om pensjonistlønn må knyttes til den lønn man hadde før pensjonering.
  • Innføre en beredskapshjemsmel i sykepleierpensjonsloven knyttet til situasjoner der helseberedskapsloven eller andre situasjoner medfører ekstraordinært personellbehov, og som ikke avkorter pensjon.

Leder Lill Sverresdatter Larsen sier til Dagsavisen at hun er glad for at opposisjonspartiene samler seg rundt deres forslag.

– Vi har vært enig om at det skal være pensjon fra første krone. At det ble disse konsekvensene ut fra det, opplever vi som en glipp fra regjeringen, sier hun, og sier de nå har fått belyst at det handler om å ivareta livsviktig kompetanse i sykepleieryrkene.

– Vi oppfatter dette som en glipp, og vi er glad hvis Stortinget da endrer oppfatning ut fra det.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Fredrik Varfjell / NTB


Mer fra Dagsavisen