Nyheter

Illsint på grunn av mulig sykepleier-vedtak: – Jeg slutter!

Regjeringen ønsker å fjerne jobbordning for pensjonerte sykepleiere. Går forslaget gjennom, mister Norge enda en sykepleier i Toril Røhme.

– Jeg er veldig forbanna for at de skal avvikle ordningen. Det er mange som jobber sånn som meg, og jeg har hørt flere slutter. Ingen orker å jobbe for den luselønna, sier den pensjonert sykepleieren Toril Røhmen.

Regjeringen har nå lagt fram et forslag som gjør at pensjonerte sykepleiere som tar ekstravakter skal jobbe for pensjonistlønn på 233 kroner timen.

Til nå har regelverket vært slik at man har kunnet jobbe 20 prosent med full lønn uten at det går utover pensjonen.

Med andre ord ønsker regjeringen å fjerne 20-prosentgrensen. For Røhmen vil det bety et massivt tap av inntekt.

Hun gikk av med pensjon som 68-åring i 2018, og har siden jobbet i en 19,9 prosent stilling med full lønn ved St. Olavs hospital. Det tilsvarer rundt fire vakter i måneden, der hun tjener rundt 700 kroner timen på en kveldsvakt.

Dermed tjener hun nesten 500 kroner mindre på den nye ordningen. Hun ønsker å beholde dagens system.

– Hvis den blir avviklet, slutter jeg. Det er ikke vits for meg å jobbe noe mer da, vinninga går opp i spinninga. Det er så dårlig betalt, sier 73-åringen.

Hun tror det er mange som slutter om det nye regelverket går gjennom.

Debattinnlegg: Må være bedre å slippe til kompetente pensjonister i helsevesenet, enn å bruke dyre bemanningsbyråer

– Mister mange sykepleiere

– Vi mister mange, mange, mange. Og vi er folk som har jobbet i femti år, så man har ganske mye bakgrunn, for å si det sånn. Sjefen min er avhengig av meg hvis det er sykdom og slikt. Det er bare jeg som kan trå til på klinikken, man kan ikke bare ta noen fra hist og pist, sier hun, og forklarer at hjertemedisinsk poliklinisk avdeling har behov for litt spesialisert opplæring.

Regjeringen svarer lenger ned i saken

Røhmen poengterer også at leger som er pensjonert kan jobbe opp til 40 prosent uten at det gir tap på pensjonsytelsene.

– Vi er hakke sint for det og. Skjønner ikke at det går an. Jeg har snakket med flere leger som ikke skjønner at de skal ta fra oss dette og. De er jo helt avhengig av oss, sier hun.

– Konsekvensen er at det blir mangel på sykepleiere, helt klart.

– Hva om ordningen fortsetter slik som i dag?

– Da fortsetter jeg. Helt klart, sier hun.

– Jeg håper at det ordner seg, men tror ikke det.

Jordmorforbundet NSF: – Bekymret

Hanne Charlotte Schjeldrup, leder i fagforeningen Jordmorforbundet NSF, sier de er bekymret for forslaget om endring i pensjonsloven for sykepleiere.

– En eventuell endring vil føre til at sykepleierpensjonister ikke lenger kan jobbe ved siden av pensjonen, og motta vanlig lønn for dette, sier hun.

Hun forteller at de har fått mange henvendelser fra pensjonister som ikke lenger vil bidra med sin kompetanse dersom de må ta til takke med pensjonistlønn, noe hun sier er betydelig lavere enn sykepleierlønn.

Regjeringen legger fram forslaget i et år hvor det «allerede mangler 5600 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere», skriver Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i en kronikk i Dagens Medisin

– Vi har en alvorlig jordmor- og sykepleiermangel, og pensjonistene er en viktig reservestyrke. Vi må ha tiltak som stimulerer til innsats, ikke motsatt, slår hun fast.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

– Da må vi finne tiltak der vi kan bruke verdifull kompetanse, sier hun, og sier de får tips om at noen avdelinger har vakter som kun består av pensjonister.

– Vi må stimulere til at de ønsker å gjøre det, ikke legge til hinder for det. Dette er folk med lang erfaring, som er kjent med avdelinger og sikrer både sikkerhet og kvalitet i tjenesten, sier hun, og sier NSF har lagt fram tre mulige løsninger:

  • Å innføre en tilsvarende bestemmelse for sykepleiere som for sykehusleger som tillater pensjonerte leger å jobbe inntil 168 timer i løpet av et kvartal.
  • Regelen om pensjonistlønn må knyttes til den lønn man hadde før pensjonering.
  • Innføre en beredskapshjemmel i loven om statlig pensjon for sykepleiere knyttet til situasjoner der helseberedskapsloven eller andre situasjoner medfører ekstraordinært personellbehov, og som ikke avkorter pensjon

Fagforbundet positiv

Fagforbundet, som også organiserer helsepersonell, sier de er positive til endringen ifølge leder for yrkesseksjon Helse og Sosial, Iren Luther.

– Før vi fikk gjennomslag i tariffavtalen, så fikk man pensjonspoeng beregnet fra 20 prosent stilling. Nå er det pensjon fra første krone, sier hun.

Endringen i tariffavtalen fra 2020 medførte at sykepleiere som er født etter 1965 fritt kan jobbe ved siden av å ta ut pensjon.

Derfor mener Fagforbundet det er et midlertidig problem for de som nå er pensjonister, og mener det bør bli en overgangsordning for dem.

– Hva med leger som kan jobbe opp mot 40 prosent uten å bli trukket i pensjon?

– Ja, det må det gå an å se på for disse gruppene også, mener hun.

Regjeringen: – Viktig likestillingsvedtak

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll, sier de ønsker at flere sykepleiere skal stå lenger i jobb, i stedet for å gå av med pensjon og ha en liten deltidsstilling ved siden av.

– Det er uheldig hvis vi har ordninger som bidrar til at man først går av med pensjon, for deretter å ta vakter. Denne regjeringen har sikret at alle blir innmeldt i pensjonsordningen og får pensjonsopptjening fra første krone. Dette sikrer bedre pensjon for folk i arbeid, sier han.

Han sier han mener det er et viktig likestillingsvedtak at alt arbeid gir opptjening, og at ikke deltidsansatte diskrimineres.

– Når regjeringen foreslår å fjerne minstegrensen på 20 prosent for å være medlem i Statens Pensjonskasse og i de andre lovfestende ordningene, vil det bety mye for 25.000 personer som i dag jobber deltid.

– Det er sykepleiermangel i Norge. Hvorfor får leger en særordning som sikrer at de kan jobbe opp til 40 prosent uten trekk i pensjon, men ikke sykepleiere?

– I lovforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget vises det til at bruk av differensierte satser i regelverket for pensjonistavlønning kan være et aktuelt tiltak i situasjoner hvor det er behov for lempninger i regelverket for avkorting av alderspensjon. I løpet av de siste årene, blant annet under pandemien, har det i perioder vært fastsatt særskilte satser for pensjonistlønn for enkelte yrkesgrupper for å avhjelpe særskilte behov i arbeidsmarkedet.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, går av og blir statssekretær.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen