Nyheter

Vy satser på Sverige: 20 daglige avganger til Göteborg

Fra 10. desember blir det flere buss- og togavganger mellom Oslo og Göteborg enn på de fleste lange strekningene i Norge, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Fra denne datoen dobler nemlig Vy antallet daglige togavganger mellom Norges største og Sveriges nest største by, samtidig som busstilbudet beholdes på samme høye nivå som i dag.

Dermed blir det til sammen om lag 20 daglige avganger i begge retninger med buss og tog i regi av Vy på den 35 mil lange strekningen.

Den blir også trafikkert av andre selskaper – som SJ og Flixbus, så totaltilbudet er enda større.

– Betydelig forbedring

– En dobling av antallet togavganger er en betydelig forbedring av tilbudet, og vil gjøre det lettere for de reisende å finne en avgang som passer, sier Askill Harkjerr Halse, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

– Dette er også flere avganger med buss og tog enn det er på de fleste lange strekningene innad i Norge. Men på disse strekningene er det jo mange som velger fly i stedet. Fly er i liten grad et aktuelt alternativ mellom Oslo og Göteborg.

– Hvilken effekt kan så hyppige daglige togavganger få for antallet reisende?

– Dette vil nok gi en merkbar økning i reiser mellom de to byene og lange reiser på strekningen generelt, svarer Halse.

Vys tog stanser blant annet i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Ed, Öxnered og Trollhättan på turene mellom Oslo og Göteborg.

Spesielt fritidsreiser tror Halse det kan bli mer av, og også at forbedringen av togtilbudet kan få «en viss effekt» på antallet pendlere.

– Kan denne forbedringen også føre til mindre bruk av privatbil på strekningen?

– Det vil nok bli en viss reduksjon i bruken av privatbil, men mye av passasjerveksten vil også være nye reisende eller at folk reiser oftere. Valget mellom bil og kollektivtransport styres også av andre ting, for eksempel hva en skal ha med seg og om en har bruk for bilen på ankomststedet, svarer Halse.

– Vår økning av tilbudet er første ledd i det Vy håper skal bli en stegvis forbedring av togforbindelsen mellom Norge og Europa, sier Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

1,5 millioner reiser

De seneste 10–15 årene har det årlig blitt gjennomført mellom 1,2 og 1,5 millioner reiser mellom Oslo og Göteborg, ifølge Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket. Cirka 90 prosent av reisene har blitt gjort med privatbil og buss, mens tog og fly har delt på de resterende 10 prosentene.

Nylig etterlyste Oslo Høyres nestleder, Merete Agerbak-Jensen, et bedre togtilbud mellom Norge og Sverige, i en sak i Dagsavisen.

– Det er et stort behov for å forbedre togtilbudet mellom Norge og Sverige og videre ut i verden. Oslo-Göteborg er viktig på grunn av navet det vil være for reiser videre i Europa via København, og selvsagt også den andre veien til Norge, uttalte Agerbak-Jensen.

Hun omtalte også jernbanen generelt som «livsnerven i transportsystemet», i samme sak.

– Det må satses mye på jernbane både i Norge og på de grensekryssende toglinjene – ikke minst av klimahensyn, mener Agerbak-Jensen.

Nå gjør altså Vy sitt for at bedre togtilbudet, etter å ha opplevd økende interesse for å ta tog mellom Oslo og Göteborg.

– Vi ser en positiv utvikling på reiser til og fra Göteborg i år, og særlig i sommer har interessen vært stor for å benytte denne strekningen som et utgangspunkt får å komme seg videre ut til Europa.

Det opplyser Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

Fra fire til åtte

Nå svarer Vy på den økende toginteressen på følgende måte, fra og med 10. desember:

  • På strekningen Oslo-Göteborg øker antallet togavganger fra fire til sju på hverdager. Første avgang fra Oslo S går klokka 06.11, siste klokka 18.10.
  • På strekningen Göteborg-Oslo øker antallet togavganger fra fire til åtte på hverdager. Første avgang fra Göteborg Centralstation går klokka 06.08, siste klokka 20.10.
  • På lørdager og søndager blir det seks avganger fra Oslo og sju avganger fra Göteborg.

– Hvor mange bussavganger har dere mellom Oslo og Göteborg?

– Vi har mellom 10 og 14 daglige bussavganger hver vei, svarer Marius Holm i Vy.

– Er det noen endringer på gang når det gjelder antallet bussavganger?

– Det er ingen planer om å gjøre noen endringer på busstilbudet.

– Vil det ikke bli økt konkurranse mellom Vys busser og tog når dere nå øker togtilbudet?

– I dag er det svært mange som velger bil på denne strekningen. Vi tror denne økningen vil være positiv for å stimulere flere til å velge kollektivt, svarer Holm.

– Mer konkurranse

– Vår erfaring er at hyppige avganger er viktige for å bygge opp et godt og stabilt tilbud til våre reisende, fortsetter Holm.

– En økning av antall togavganger i tillegg til et godt utbygd busstilbud, vil gi større fleksibilitet og valgmuligheter for dem som ønsker å reise. Buss- og togtilbudet på strekningen vil snarere komplementere hverandre enn å konkurrere. Det vil gjøre det betydelig enklere å reise kollektivt til og fra Göteborg istedenfor å velge bilen.

Askill Harkjerr Halse ved Transportøkonomisk institutt tror derimot at toget kan komme bedre ut av det enn bussen.

– Det vil nok være mer konkurranse mellom buss og tog enn det er mellom kollektivtransport og privatbil. Det skyldes at buss og tog i større grad betjener det samme markedet, sier Halse.

– Det kan likevel hende at passasjerveksten blir stor nok til at også bussen klarer seg, fordi det blir flere som reiser på strekningen totalt. Dette avhenger også av hva en gjør med prisnivået, fortsetter Halse.

Marius Holm svarer slik på spørsmålet om det nå er aktuelt å endre billettprisene for buss eller tog mellom Oslo og Göteborg:

– Som på de fleste av våre strekninger, vil det være mulig å sikre seg billetter til en svært gunstig pris om du er tidlig ute. Vi kommer til å fortsette med det.

I tillegg til seks til åtte daglige avganger med tog, vil Vy ha ti til 14 daglige avganger med buss hver vei mellom Oslo og Göteborg fra 10. desember.

– Mellom Norge og Europa

Det å tilbakelegge de 35 milene mellom Oslo og Göteborg med buss eller tog, tar om lag tre og en halv time. Reisetiden kan presses ned til to timer og et kvarter hvis det blir bygd dobbeltspor på hele den nåværende traseen, går det fram av en ny mulighetsstudie fra Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket.

Prislappen for det kan fort komme på over 100 milliarder kroner, ifølge mulighetsstudien.

– Vi har sett på ulike konsepter – hva vi får for lite penger og hva vi får jo mer vi putter i potten. Men vi har ikke anbefalt noen av konseptene. På den måten har vi tegnet opp mulighetsrommet for politikerne, sier prosjektleder Bente Bukholm i Jernbanedirektoratet.

Det var i fjor at den svenske og norske regjeringen ga Trafikverket og Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede mulighetene for flere og raskere tog mellom Oslo og Göteborg.

– Vår økning av tilbudet er første ledd i det Vy håper skal bli en stegvis forbedring av togforbindelsen mellom Norge og Europa, sier Marius Holm.

– De neste stegene, som nye krysningsspor eller lengre dobbeltsporparseller, er godt beskrevet i Jernbanedirektoratet og Trafikverkets studie.

– Vi mener en slik stegvis forbedring av eksisterende infrastruktur er riktig strategi, både fordi det er økonomisk realistisk og fordi vi i hovedsak bør bygge videre på det vi har for å begrense sløsing med areal og ressurser, fortsetter Holm.

– Vår jernbane bør være reelt koblet til Europa – slik at langt flere mennesker og større mengder gods kan komme utslippsfritt og ressurseffektivt inn og ut av Norge. Det krever lavere reisetid og større kapasitet.

210 km med enkeltspor

– Er det noe som tilsier at det kan være mulig å redusere reisetiden slik forutsetningene er per dags dato?

– Reisetiden slik den er i dag, er det ikke så mye å gjøre med før infrastrukturen på strekningen blir bedre, svarer Holm.

– Strekningen fra Sandbukta nord for Moss til Öxnered er enkeltsporet og cirka 210 kilometer lang. Her må motgående tog vente på hverandre, og det er stedvis langt mellom møtemulighetene.

– Hvis tog til og fra Göteborg skal kjøre raskere, må de kutte stopp, og alle andre tog på strekningen vil måtte nedprioriteres. Potensialet for kortere reisetid vil uansett være begrenset til noen få minutter, påpeker Holm.

Askill Harkjerr Halse ved Transportøkonomisk institutt sier at reisetida har stor betydning for hvor mange som vil reise.

– De fleste reiser er relativt korte, lange reiser er noe de fleste av oss gjør mer sporadisk, påpeker han.

– Hva burde reisetida ideelt sett ha vært med tog og buss mellom to så store byer for å ha fått maksimalt ut av potensialet for pendling, fritidsreiser og forretningsreiser?

­­– Det finnes ikke noen absolutt grense for hvor langt folk orker å reise. Reisemål blir generelt mindre attraktive jo lenger unna de ligger. Samtidig kan det være andre ting som gjør reisemålet attraktivt likevel. Göteborg er nok et mer attraktivt reisemål enn mange andre steder som ligger i tilsvarende avstand fra for eksempel Oslo, svarer Halse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen