Nyheter

Slik kan toget til Göteborg bli mye raskere

Togturen mellom Oslo og Göteborg kan presses ned fra tre og en halv time til to timer og et kvarter, viser ny mulighetsstudie fra Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket.

Forutsetningen for en så mye kortere reisetid er at det bygges dobbeltspor på hele strekningen. Prislappen for det kan fort komme på over 100 milliarder kroner, ifølge mulighetsstudien.

– De pengene kommer ikke. Det er helt urealistisk, for det er mange andre nye prosjekter som vil bli prioritert foran – som ny Oslotunnel, for eksempel. Det å bygge dobbeltspor langs en jernbanetrasé fra 1800-tallet vil dessuten være sløsing med skattepenger, sier Alf S. Johansen.

– I stedet bør det lages en helt ny, kortere og billigere trasé fra Ski til Halden gjennom Indre Østfold, anbefaler han.

Flere alternativer

Johansen har lenge ivret for bedre togforbindelser til utlandet, i kraft av å være sekretariatsleder i Grensekomiteen Värmland-Østfold – et organ for kommunene i dette området, som jobber for et sterkere samarbeid på ulike vis over grensen.

Fredag vil Jernbanedirektoratet presentere den nye mulighetsstudien når grensekomiteen inviterer til seminaret «Et sterkt Norden – sterke regioner» i Oslo.

– Vi har sett på ulike konsepter – hva vi får for lite penger og hva vi får jo mer vi putter i potten, sier prosjektleder Bente Bukholm i Jernbanedirektoratet.

– Men vi har ikke anbefalt noen av konseptene. På den måten har vi tegnet opp mulighetsrommet for politikerne, påpeker Bukholm.

Det var i juni i fjor at den svenske regjeringen ga Trafikverket i oppdrag å utrede mulighetene for flere og raskere tog mellom Oslo og Göteborg, i samarbeid med Jernbanedirektoratet. I oktober i fjor fikk Jernbanedirektoratet et lignende oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

I tillegg til å se på effekten av dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Göteborg, har Jernbanedirektoratet og Trafikverket også vurdert andre alternativer – som en delvis utbygging av dobbeltspor på strekningen.

Det vil kunne redusere reisetiden med om lag en halv time, til en kostnad på mellom 19 og 34 milliarder kroner.

Samtidig åpner en slik forbedring for ni daglige passasjertog mot fire avganger i dag. Med dobbeltspor hele veien kan det bli hele 12 avganger daglig.

Begge disse alternativene gjør det dessuten mulig å kjøre langt flere godstog på strekningen.

Fra Göteborg sentralstasjon går det høyhastighetstog både til Stockholm og København. Raskere togreiser fra Oslo til Göteborg vil dermed også forkorte tiden det tar å komme seg videre ut i Europa med tog.

– Livsnerven i transportsystemet

Når Jernbanedirektoratet skal presentere den nye mulighetsstudien førstkommende fredag, vil også Oslo Høyres nestleder, Merete Agerbak-Jensen, være blant tilhørerne. Hun skal i tillegg holde et innlegg om behovet for transportforbindelser til Sverige fra et Osloregion-perspektiv.

– Jeg mener at jernbanen generelt er livsnerven i transportsystemet, og at det må satses mye på jernbane både i Norge og de grensekryssende toglinjene – ikke minst av klimahensyn, sier Agerbak-Jensen.

De seneste 10–15 årene har det årlig blitt gjennomført mellom 1,2 og 1,5 millioner reiser mellom Oslo og Göteborg, ifølge mulighetsstudien.

Hele strekningen har motorvei, og reisetiden med bil er på cirka tre timer og 10 minutter. Den raskeste bussforbindelsen er på tre timer og 25 minutter, mens raskeste togreise tar tre timer og 27 minutter, etter at Follobanen åpnet.

Til sammen har cirka 90 prosent av reisene blitt gjennomført med privatbil og buss de seneste årene, mens tog og fly har delt på de resterende 10 prosentene.

Med dobbeltspor hele veien og en reisetid på to timer og 15 minutter, kan 40 prosent av alle reisene bli gjennomført med tog.

Med en delvis utbygging av dobbeltspor og en halv time raskere reisetid enn i dag, kan 18 prosent av reisene komme til å skje med toget, anslås det i mulighetsstudien.

– Navet for videre reiser

Merete Agerbak-Jensen ser et kjempepotensial i mer effektive togreiser både mellom Oslo og Göteborg og også Oslo-Stockholm.

– Det er et stort behov for å forbedre togtilbudet mellom Norge og Sverige og videre ut i verden. Jeg tror at de aller fleste vil velge toget framfor flyet eller bilen hvis reisetiden forkortes kraftig, for man kommer jo direkte fra sentrum til sentrum, sier hun.

– Oslo-Göteborg er viktig på grunn av navet det vil være for reiser videre i Europa via København, og selvsagt også den andre veien til Norge, fortsetter Agerbak-Jensen.

– Det prosjektet har vel også mulighet til å komme inn i TEN-T, EUs transportnettverk. Da vil man kunne få investeringsmidler.

– Mellom Oslo og Stockholm er det jo også et helt konkret prosjekt – Oslo-Sthlm 2:55, som skisserer en reisetid på under tre timer mellom byene med delvis gammel og delvis ny trase. Her vil private gå inn og ta både investering og drift, fordi de ser at det er et stort marked også for næringslivet.

– Åpne for å tenke nytt

Alf S. Johansen i Grensekomiteen Värmland-Østfold, påpeker at det også er andre aktuelle jernbaneinitiativ – som Skagerakbanen. Hvis den blir realisert kan reisetiden mellom Oslo og Göteborg komme ned i én time, ifølge initiativtakerne.

– Problemet med mulighetsstudien til Jernbanedirektoratet og Trafikverket er at de bare har sett på den varianten der de bruker dagens trasé, og ikke muligheten for en ny, tre og en halv mil kortere og mer direkte forbindelse mellom Oslo og Göteborg, mener Johansen.

– Det er helt nødvendig med en punktvis oppgradering av Østfoldbanen. Det vil være bra for byene den passerer. Østfoldbanen ble åpnet da konkurrenten til toget var hesteskyss og ikke privatbil, buss og fly, som i dag. Men en oppgradering med mer dobbeltspor vil bare gi oss økt kapasitet og ikke en veldig rask forbindelse mellom Oslo og Göteborg.

– Derfor bør Samferdselsdepartementet åpne for å tenke helt nytt, og se på muligheten for å bygge ny jernbane på pilarer fra Ski til Halden gjennom Indre Østfold. Da slipper man unna mye grunnarbeid og problemer med kvikkleire, i tillegg til at det blir billigere enn dobbeltspor hele veien på eksisterende trasé. Det er beregnet at en slik bane vil koste 35 milliarder kroner på norsk side av grensa, opplyser Johansen.

Østfoldbanens vestre linje ble åpnet i 1879, mens den østre linjen ble åpnet i 1882.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen