Nyheter

Blokkerte Karl Johan: – Vi skal gjøre dette sammen

Aksjonister sperret av Karl Johans gate i Oslo for å markere at det er to år siden Fosen-dommen.

Anført av musiker og sameaktivist Ella Marie Hætta Isaksen sperret hundrevis av aksjonister av Karl Johans gate ved Stortinget i Oslo onsdag morgen. Dermed er Fosen-aksjonene i gang igjen, etter at flere departementer ble sperret av i vinter.

– Jeg vet mange har gruet seg til denne dagen, men vi skal gjøre dette sammen, sa Ella Marie Hætta Isaksen til aksjonistene.

Så bar det ut i gatene. På bare noen få minutter var både Karl Johans gate og Rosenkrantz’ gate sperret av, og flere lavvoer ble satt opp. Det er nå to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen i Trøndelag er ulovlig satt opp.

Demonstranter

Flere aktivister på vei

– I dag har vi derfor blokkert Norges mest travle og kjære gate. Her på Karl Johan, selve hovedpulsåren i Oslo, har vi tatt denne saken dit den hører hjemme. I fanget på det norske storsamfunnet, sa Hætta Isaksen.

– I dag har det gått to år med menneskerettighetsbrudd på Fosen. Og vi ser ingen ende på dette menneskerettighetsbruddet, sa Hætta Isaksen.

I sin tale erklærte hun at aktivistene har byttet navn på Karl Johans gate, og kalt den opp etter Elsa Laula Renberg.

Hun varslet også at langt flere demonstranter er på vei til Oslo.

Hætta med mikrofon

– Tenk at vi har måttet samles igjen fordi staten ikke respekterer våre rettigheter. Det er helt sinnssykt, sa kunstner og reindriftssame Mihkkal Hætta til demonstrantene. Han har bodd i lavvo utenfor Stortinget siden 11. september.

I morgentimene onsdag settes det opp en lang rekke nye lavvoer i området.


---

Fosen-saken

  • 11. oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett i storkammer om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.
  • 23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.
  • Etter fire dager med demonstrasjoner beklaget statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland menneskerettighetsbruddene på Fosen og lovet fortgang i prosessen.
  • 100 dager senere, 2. og 3. juni, var det nye demonstrasjoner. Aksjonistene krevde fortgang i saken. De blokkerte Statsministerens kontor og demonstrerte foran Slottet og utenfor Stortinget.
  • 26. juni startet en ny aksjon ved Roan vindpark på Fosen. Aksjonister fra Motvind Norge og Naturvernforbundet blokkerer veiene til vindkraftverket.
  • Det er varslet nye aksjoner i forbindelse med toårsmarkeringen for dommen.
  • De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene.
  • Storheia og Roan vindkraftverk ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, som har et samlet areal på rundt 4.200 kvadratkilometer. De to kraftverkene legger beslag på til sammen rundt 175 kvadratkilometer. Turbinene er imidlertid plassert på fjellrygger og dermed i områder som er godt egnet som senvinterbeite.
  • Ifølge Høyesterett vil utbyggingen på sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder.
  • (NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen