Nyheter

– Vi trenger en krisepakke mot fattigdom

Regjeringen må komme med et løft mot fattigdom i statsbudsjettet, i en tid der matkøene er lange, krever flere organisasjoner.

– Mange har det ekstremt krevende nå, og de sosiale problemene vokser. Da trenger vi en tydelig sosial profil i statsbudsjettet, og en helhetlig sosialpolitikk. Gjør vi ikke noe med de voksende forskjellene nå, kan samfunnet vårt bli drastisk forandret i løpet av få år, advarer Mimmi Kvisvik, som er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Norges største fagforening for sosialarbeidere.

– Vi trenger en krisepakke mot fattigdom, mener hun.

Mer penger til mat

Dagsavisen har tidligere skrevet at Kirkens Bymisjon slår alarm og mener det trengs kraftfulle grep mot fattigdom i Støre-regjeringens budsjett for 2024. Statsbudsjettet legges fram fredag, i det vi går inn i en ny vinter med dyrtid, prisvekst, renteøkninger og lange matkøer. Med tanke på dette siste krever FO at matsentralene i alle fall må få nok midler til å dekke det voksende behovet for matutlevering. Sosialhjelpssatsene må også opp i statsbudsjettet, mener FO.

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

– Det er på overtid å øke de laveste trygdeytelsene, og FO har lenge tatt til orde for å heve de statlige veiledende satsene for sosialhjelp. Sosialhjelpen er en midlertidig ytelse for dem som ikke har nok til å forsørge seg selv, og satsene bestemmes i hver enkelt kommune. Vi foreslår at staten dekker de økte utgiftene for kommuner som øker sosialhjelpen allerede i 2024. Alle skal ha råd til mat på bordet, og når det ikke strekker til må matsentralene ha nok midler til å dekke det voksende behovet for matutlevering, sier Kvisvik i en e-post til Dagsavisen.

– Uføretrygd og minstepensjon må opp

Også AAP-aksjonen, en forening som arbeider for velferdsordninger for de som langvarig syke, skadet eller uføre, mener at det trengs en helt ny sosialpolitikk. De er også enige med FO i at den veiledende satsen for økonomisk sosialhjelp må heves betraktelig i statsbudsjettet for 2024.

– Bostøtten må dessuten styrkes, inntektsgrensen må settes opp slik at flere får, og satsene for hva som skal gis i bostøtte må også heves. De statlige ytelsene, som AAP, uføretrygd og minstepensjon, må opp, krever Elisabeth Thoresen, som er leder for AAP-aksjonen.

– Vi har heller ikke fått færre som står i matkø, eller færre som sliter, tvert imot. Det kan godt hende at disse museskrittene vi har hatt i riktig retning har gjort at noen kanskje har fått det litt bedre, men nå blir det lille regjeringen har gitt spist opp når renta går opp og økte matvarepriser slår inn på nytt, mener hun.

Elisabeth Thoresen.

Mener enslige sliter

Thoresen ber regjeringen huske på at det er mange enslige som sliter i Norge.

– Vi snakker hele tiden om barnefamiliene, som skal få økt barnetrygd, billigere barnehage og gratis SFO. Det er fint, det, men det hjelper jo ikke de som ikke har barn, eller de som har foreldreansvar for hjemmeboende skolebarn over 18 år, sier Thoresen, som allerede antyder at hun ikke har den helt store troen på at regjeringen vil levere et statsbudsjett som reduserer fattigdommen i landet.

– Spørsmålet er vel heller hva SV kan klare å forhandle fram, sier Thoresen, og sikter til at partiet også denne høsten er Støre-regjeringens foretrukne budsjettpartner. Regjeringspartiene Ap og Sp trenger SV for å få flertall for statsbudsjettet 2024.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen