Nyheter

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Offentlig ansatte i Sverige frykter at en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet.

Den svenske regjeringen, med støttepartiet Sverigedemokraterna, har lagt fram lovforslaget.

Det betyr at blant annet lærere, sykepleiere og sosialarbeidere må anmelde elever, pasienter og klienter.

De frykter at mange vil unngå å oppsøke helsehjelp, og at papirløse tvinges til å holde barna sine hjemme fra skolen.

Vil gi økt stress

Forslaget er del av Tidöavtalen, svenskenes regjeringsplattform som tar for seg migrasjon, klima og energi, kriminalitet, helse, skole, økonomi og kulturpolitikk.

Den ble lagt fram før sommeren, men regjeringen gikk videre med forslaget i starten av september – det til tross for stor motstand fra fagforeninger, organisasjoner og kommuner i Sverige.

Svensk LO er blant dem som også er imot «angiverloven». På sine nettsider skriver de at lovforslaget vil bety at det svenske demokratiet raser.

«Hvis samfunnet tvinger offentlige ansatte til å angi sine elever, brukere og pasienter, da er tilliten borte», skriver LO.

De mener lovforslaget vil øke stresset for de ansatte som jobber i skolen og i helsesektoren. Svensk LO er også redd for at loven vil føre til at elever ikke tør å gå på skolen eller at personer unngår å søke helsehjelp.

Bryter med menneskerettighetene

Til Klassekampen sier Sineva Ribeiro, talsperson for Vårdförbundet (svenskenes sykepleierforbund), at lovforslaget strider mot både grunnleggende menneskerettigheter, svensk lov og helsefaglig profesjonsetikk.

Åsa Fahlén er talspersonen for Sveriges Lärare, det svenske fagforbundet for lærere, lærerstudenter og yrkesfagslærere. Hun understreker overfor Klassekampen at alle barn har rett til skolegang og at personer som oppholder seg i Sverige uten tillatelse, har rett til utdanning og helsehjelp.

Anna Troberg, forbundslederen for DIK – fagforeningen for de som jobber med kultur, kommunikasjon og i kreativ sektor, er også imot lovforslaget og har jobbet imot det siden det kom på bordet.

– Det er et veldig dårlig forslag som helt og holdent burde kastes i papirkurven, sier Troberg til Bibliotekarforbundet (BF).

Ni av ti er negative

Hun mener forslaget krasjer med både bibliotekarenes yrkesetikk og med bibliotekloven. I tillegg mener hun det handler om hvilken type samfunn man vil ha.

Da fagforeningen spurte medlemmene sine, svarte mer enn ni av ti at de synes forslaget var dårlig. Veldig mange sa også at de heller vil bytte jobb enn å angi noen.

Går forslaget gjennom, må bibliotekarer kanskje tvinges til å angi besøkende om de mistenker at de befinner seg i Sverige uten tillatelse. Det kan også innebære at det får konsekvenser for dem som lar være å anmelde.

Den svenske regjeringen mener imidlertid at loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige.


Nyeste fra Dagsavisen.no: