Nyheter

Fersk undersøkelse: Flere sliter psykisk på grunn av økonomien

Åtte av ti med økonomiske utfordringer har opplevd indre uro. – Vi er spesielt bekymret for barnefamilier hvor økonomiske bekymringer også går ut over nattesøvnen, sier Frelsesarmeen.

Én av fire nordmenn svarer i en ny undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen at økonomien er ganske eller svært utfordrende – og at også går hardt utover psyken.

– Våre folk treffer mange av disse menneskene hver eneste dag rundt omkring i landet. Det er også personer som sliter med angst, depresjon og med å finne mening i tilværelsen. Den økonomiske krisen mange opplever har også blitt en utfordring for folks psykiske helse, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, til Dagsavisen.

Av de som nå sliter med å få det til å gå rundt har åtte av ti opplevd indre uro og nervøsitet på grunn av sin økonomiske situasjon.

Frelsesarmeen sier det er svært bekymringsfullt at så mange sliter med økonomien, og at det går ut over deres psykiske helse.

Den økonomiske krisen mange opplever har også blitt en utfordring for folks psykiske helse.

—  Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen

Frelsesarmeen gjorde samme undersøkelsen før sommeren, som de gjorde nå i høst. Og tallene er klare. Flere sliter med økonomien nå.

– Vi ser at folk sliter mer, og at belastningen er tøffere. Ikke bare her og nå, men folk har vansker med å se noe ende på dette. De ser ikke at det blir noe bedre, verken på kort eller lang sikt. Og da setter uroen seg på en annen måte. Vi er spesielt bekymret for barnefamilier hvor økonomiske bekymringer også går ut over nattesøvnen, som igjen går ut over familielivet, sier hun.

Psykiske utfordringer

Sju av ti svarer i den ferske undersøkelsen at de har opplevd håpløshet og mangel på tro på fremtiden det siste halve året. I hele befolkningen svarer nær tre av ti det samme, ifølge Frelsesarmeens siste undersøkelse.

– Vi ser spesielt at mange foreldre kommer til oss og har utfordringer med sin psykiske helse fordi de ikke får hverdagen til å gå rundt. Dette påvirker også barna. Dessverre kan barn i lavinntektsfamilier bli mer isolert enn andre barn. Frelsesarmeen har ulike tilbud og aktiviteter som skal forhindre utenforskap, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen.

Mange sliter i dyrtiden

Forrige uke satte Norges Bank opp renten til 4,25 prosentpoeng. Totalt har sentralbanken hevet styringsrenta 13 ganger siden rentehevingene startet høsten 2021. I tillegg stiger stadig matprisene, strømprisene har vært høye, og drivstoffprisene er rekordhøye. Summen av alt har ført til at mange sliter med å få endene til å møtes.

Da Dagsavisen i forrige uke besøkte matutdelingen ved Fattighuset, fikk over 500 personer utdelt hver sin pose med matvarer. Over 100 måtte dra derfra tomhendt.

Fattighuset kunne fortelle at de stadig ser flere barnefamilier som sliter, og også eldre som ikke får trygda til å strekke til.

Og 50 prosent av dem som står i matkø er barnefamilier. Det viser en undersøkelse forskningsstiftelsen Fafo har gjort for Frelsesarmeen. Undersøkelsen ble publisert i februar 2023.

---

Hvem står i matkø?

  • Nesten to tredjedeler av de som mottar mathjelp er kvinner.
  • Over halvparten av gjestene oppgir at de bor sammen med barn.
  • En tredjedel av gjestene bor alene.
  • Ni prosent av gjestene oppgir at de har en relasjon til arbeidslivet, nesten alle disse jobber deltid eller innimellom.
  • De fleste gjestene (84 prosent) mottar en eller flere ytelser fra NAV.
  • To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land enn Norge.
  • Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. For litt over halvparten av gjestene er det mer enn tre år siden de første gang oppsøkte dette tilbudet.
  • En av fem gjester sier at de regelmessig eller av og til henter mat andre steder.

Undersøkelsen fra Fafo kan du lese her.

---

Søvnløse

Da Frelsesarmeen spurte om dette før sommeren svarte én av fem nordmenn at de flere ganger den siste tiden hadde vært søvnløse på grunn av sin økonomiske situasjon. Nå svarer én av fire det samme.

Blant de som sliter økonomisk er det hele 66 prosent som har opplevd søvnløshet på grunn av økonomiske bekymringer, og mange oppgir at det skjer ganske eller svært ofte. Enda flere svarer at de har blitt nedstemt av sin økonomiske situasjon.

– Nå er det viktig å være et medmenneske, prøve å se din neste og få de til å oppsøke profesjonell hjelp om nødvendig, sier Herikstad.

Elin

Frelsesarmeen er til stede i 100 lokalsamfunn over hele landet, og har matutdeling ved 60 steder.

Mange steder har de opplevd en dobling av antall husstander som trenger mathjelp.

– Dette er ikke bare et storbyfenomen, men folk sliter over hele landet. Men det er stor forskjell fra kommune til kommune over hvor mye hjelp man får, sier hun.

– Det vi ser er at det er en økning av særlig småbarnsfamilier som stiller seg i matkø. Men også eldre, minstepensjonister, folk på Arbeidsavklaringspenger (AAP) og andre minsteytelser, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen