Nyheter

Mener trippeldrapet på Orderud kan ha vært politisk motivert

Tore Sandberg mener nye funn tyder på at det var Anne Orderud Paust som var hovedmålet på Orderud gård og at motivet var noe helt annet enn gårdstvisten.

Flere vitner har tidligere sådd tvil om gårdstvisten virkelig var motivet bak trippeldrapene på Orderud gård i tidligere Sørum kommune i Akershus. Et nytt funn kan peke i samme retning, og flere mener nå at det kan ha ligget et politisk motiv bak drapene.

Må gjenåpnes

Politiet opplyste tirsdag til VG at de har gjort funn av Kristin Kirkemos DNA på teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen til Anne Orderud Paust i 1998. Privatetterforsker Tore Sandberg og Veronica Orderuds advokat Frode Sulland mener DNA-funnene etter attentatforsøket i 1998 må tillegges stor betydning for om saken skal gjenopptas.

– Dette er et dramatisk og viktig funn som skyter ned Kristin Kirkemos troverdighet. Den var helt avgjørende for dommen mot Per og Veronica Orderud, sier Veronica Orderuds advokat Frode Sulland til NTB.

Kobles til mafia

Kan politiet og rettsvesenet kan ha gjort grove feil i Orderud-saken? Tore Sandberg, som har jobbet med gjenopptakelse av saken i flere år er overbevist.

– Dommen til både Per og Veronica Orderud bygger i vesentlig grad på forklaringene til Kristin Kirkemo, og Lars Grønnerød. Og Kristin ble dømt i første rettsinstans for denne dynamittplasseringen under bilen til Anne Orderud Paust i juli 1998. Det ble tatt ut samme tiltale da saken kom opp for Lagmannsretten, men så fremgår det av dommen at statsadvokaten og aktorene i Orderud-saken trakk dette tiltalepunktet, sier han og fortsetter:

– Og det reiser jo spørsmålet: hvorfor i alle verden gjorde de det? Var det et taktisk trekk for at Kristin Kirkemos forklaring i lagmannsretten ikke skulle kunne svekkes av at hun også kunne bli dømt i lagmannsretten for attentatforsøket i 1998? Dette er for oss enda en ny gjenåpningsgrunn for Per og Veronica, sier Sandberg til Dagsavisen.

Den etter hvert så omtalte kårboligen på Orderud gård, åstedet for trippeldrapet.

Han husker godt den dagen han satt og så på pressekonferansen om trippeldrapet på TV og politiet var raskt ute med å antyde en familietvist.

– Da var jeg verken kjent med saken eller de involverte og hadde ikke noen som helst kjennskap til detaljer, men jeg husker at jeg faktisk tenkte: «Dette kan dere bare ikke si så tidlig i saken», sier Tore Sandberg.

Han mener teip-bitene med Kirkemos DNA bare er ett av flere funn som tyder på at det må ha ligget et annet motiv enn gårdstvisten bak trippeldrapene. Og at det involverer østeuropeisk mafia og politisk motivert hevn.

Politisk motivert

Teorien om at drapene var politisk motiverte har eksistert en god stund. Da NRK Brennpunkt intervjuet nye vitner i 2014 fortalte blant annet Per Paust’ fetter, Tore Taraldsen at Per Paust og kona Anne Orderud Paust hadde betrodd ham at de hadde gjort farlige oppdrag for etterretningstjenesten, som kunne være en trussel for dem. Og i 1998, året før trippeldrapet ble det gjort to attentatforsøk mot ekteparet Paust. Tore Sandberg har gått i detalj gjennom de to attentatforsøkene.

Politiet på vakt utenfor en bygård på Skillebekk i Oslo der det ble funnet et propanapparat og bensinsøl utenfor leiligheten til Anne Orderud og Per Paust. Anne Orderud Paust var Forsvarsministerens personlige sekretær og tidligere samme år ble det funnet dynamitt under bilen hennes.

– Det første skjedde umiddelbart etter at det var holdt en internasjonal konferanse i Oslo, ledet av Per Paust som gikk ut på å begrense håndvåpen i Øst-Europa. Det andre attentatforsøket skjedde en måned senere, sier han.

Og legger til at Anne Orderud Paust jobbet tett med forsvarsminister Dag Jostein Fjærvold, som har bekreftet at de fikk trusler og at Anne Orderud Paust var den som ble satt til å håndtere det.

– Anne Orderud Paust satt også i en veldig sentral posisjon i forhold til et visst antall forsvarsministre gjennom flere år, sier Tore Sandberg.

– Men, hvilket annet motiv enn gårdstvisten og familiefeiden på Orderud gård kan Kristin Kirkemo ha hatt i denne saken?

– Det er dokumentert at Kristin Kirkemo hadde tette bånd til et jugoslavisk mafiamiljø i Oslo, noe hun skriver åpent om i en bok hun kom ut med i 2002, sier Tore Sandberg.

Den mystiske telefonen

Sandberg mener det er altfor mange biter som ikke faller på plass i gårdstvist-teorien, og minner om den anonyme tipseren, den såkalte «mystiske 180-mannen»:

– Kort tid før trippeldrapet ringte en ukjent mann til nummeropplysningen 180 og varslet at det kom til å skje flere drap på Orderud gård i pinsen. Telefonoperatøren oppfattet at det var Anne Orderud Paust som vedkommende ville ta av dage, og varslet politiet, sier Sandberg.

Det ble satt i gang en storstilt jakt på den mystiske mannen. Etter 15 måneders jakt lokaliserte de telefonen det ble ringt fra: en telefon registrert i barndomshjemmet til Kristin Kirkemo og Veronica Orderud. Men politiet klarte aldri finne ut hvem som hadde ringt.

Sandberg nevner også en mann som skal ha jobbet som torpedo for jugoslavisk mafia i Skandinavia. I NRK Brennpunkt ble han pekt han ut av en annen torpedo og tidligere venn av Kirkemo som en av de som utførte trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Den tidligere vennen av Kirkemo skrev ifølge NRK: «(...) er død, derfor tør jeg å navngi han». Noen måneder senere ble han selv funnet død etter en bilulykke.

Tore Sandberg hevder at dette, og flere tekniske bevis som ble utelatt, er blant brikkene som, når de faller på plass, vil gi et annet bilde av hva som faktisk skjedde på Orderud gård i pinsen 1999.

– Jeg kan ikke se noe annet fornuftig utkomme enn at saken må bli gjenopptatt, sier Tore Sandberg.

Uenighet

Veronica Orderuds advokat Frode Sulland forteller til NTB at han har vært i kontakt med sin klient etter at DNA-funnet til Kirkemo på teip-bitene ble kjent.

– Hun er overrasket over hvor lett statsadvokaten avfeier betydningen av dette funnet, sier advokaten.

Også Per Orderuds advokat Arvid Sjødin mener at de nye funnene er gjenopptakelsesgrunn. Ifølge VG mener statsadvokat Sturla Henriksbø at DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust, men han sier at funnet er helt i tråd med den tiltalebeslutningen som ble tatt ut mot de fire i Orderud-saken.

– Etter det vi kan se, er det ikke noen annen grunn som Kristin Kirkemo kan ha hatt for å bidra i hendelsesforløpet rundt attentatforsøkene i forkant, sier han til VG.

Kirkemos advokat Vegard Aaløkken ønsker foreløpig ikke å kommentere de nyeste opplysningene. Det ønsker heller ikke Gjenopptakelseskommisjonens leder Kamilla Silseth.

Nå avdøde Tor Kjærvik var advokat for Kirkemo. Han har flere ganger tilbakevist mafia-teorien.

– Dette med mafiasporet har vært etterforsket av politiet, og er ikke nytt i det hele tatt, sa Kjærvik til NRK i 2018.

– Det er overhodet ikke noe nytt i saken. Det bare hauses opp, og vi er lei det, la han til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: