Nyheter

Vil ha både Frp og Venstre i byråd: Dette blir stridssakene

Torsdag starter sonderingene om det nye borgerlige byrådet i Oslo. Kan Høyre, KrF, Venstre og Frp bli enige om en kurs for hovedstaden?

Først er det middag, så er det dessert. Eller, som man sier når man skal danne nytt byråd: Først er det sonderinger, så er det forhandlinger.

Torsdag klokka tolv skal de fire partiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti begynne første skritt på den middels lange veien mot et borgerlig byråd i Oslo. Hvert parti skal stille med tre personer i sonderingene. Målet er å finne ut om de kan begynne med skikkelige forhandlinger.

– Høyre, KrF, Venstre og Frp skal møtes og diskutere både politikkområder de står sammen om og der det er politisk avstand. Sonderingene vil gi svar på om det er mulig for oss fire å danne byråd sammen, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Stort sett det eneste man er enige om så langt er at nettopp Lae Solberg skal bli byrådsleder. Men om det blir for et byråd bestående av ett, to, tre eller fire partier, det er langt fra avklart.

– Jeg tror det er klokt at vi bruker noen dager på det. Sonderingene vil gi svar på hva slags byråd det er grunnlag for.

– Skal dere bli enige om politikk?

– Nei, vi kommer ikke til å forhandle i morgen om formuleringer eller standpunkter. Sonderingene gir svaret på hvem som skal gå videre i forhandlinger. Så går man videre med forhandlinger etter det. Mitt mål er at alle partiene skal gå videre, sier Høyre-toppen.

Først politikk, så posisjoner

Møtet begynner onsdag klokka tolv, på Høyres Hus i Stortingsgata. Lae Solberg tar sikte på at selve forhandlingene begynner uka etter. Da skal det forhandles fram en byrådserklæring.

– Hvordan skal du få Venstre og Frp til å bli enige?

– Jeg er helt sikker på at det blir krevende sonderinger. Så håper jeg at vi får et godt resultat, sier Lae Solberg, kort.

Solberg

– Hva med posisjoner og byrådsposter? Skal dere snakke om det?

– Det er ikke naturlig å gjøre det i denne fasen. I morgen skal vi diskutere politikk, sier han.

Lae Solberg presiserer at han er tilhenger av ideen om å forhandle seg ferdig om politikk, før man begynner å forhandle om posisjoner.

Vil tette høl i veien

– Eldre, helse og samferdsel og byutvikling.

Det er Andreas Meeg-Bentzens klare svar om hvilke områder som er viktigst for Fremskrittspartiet i sonderingene torsdag. Meeg-Bentzen er fylkesleder i Oslo Frp, og trekker fram vedlikehold av veier som viktig for partiet.

– Altså å tette høl i bakken?

– Det er jo ofte det det betyr, sier han.

– Tror dere på et firepartisbyråd?

– Der det er liv er det håp, og vi er åpne for å snakke med alle.

– Vi stiller med et åpent sinn. Og vi er interessert i å gå i dialog. Men det er jo tidlig å si hvordan dette vil fluktuere, legger Meeg-Bentzen til.

Andreas Meeg-Bentzen (Frp).

– Hvor gode kort har dere på hånda?

– Vi har god politikk, så da har vi gode kort. Jeg håper vi får en best mulig løsning for byen. Utgangspunktet er størst mulig konsensus mellom de borgerlige partier. Vi ønsker et borgerlig byråd hvor vi er med.

– Hvor viktig er det for dere å være med i byråd?

– Vi ønsker jo å være der makta utformes. Det sier seg selv at det er i posisjon, sier han.

Rus og klima

Ingen av de fire partiene vil snakke særlig utfyllende med Dagsavisen om hvilke saker som blir vanskelige i forhandlingene. Men verken posisjoner eller politikk blir etter alt å dømme løst uten kamper.

Særlig på miljø og klima er det stor avstand mellom Fremskrittspartiet og de andre partiene. På ruspolitikk er det stor uenighet mellom særlig KrF og Frp på den ene sida, og Høyre og Venstre på den andre. Dessuten er det flere av partiene som ønsker eierskap til områder som byutvikling, samferdsel og eldreomsorg.

Dessuten blir det åpenbart vanskelig å finne en god nøkkel for fordeling av byråder. I dag er det ni byrådsposter. En rein matematisk fordeling basert på valgresultatet vil gi KrF hele null byråder. De tre mindre partiene har henholdsvis 1,4 og 6 representanter i bystyret, mot Høyres 20.

I det minste er det én ting alle er enige om nå: Det er for tidlig å snakke om posisjoner.

– Vi stiller opp konstruktive og løsningsorienterte med mål om en grønnere og mer liberal by, skriver Venstre-topp Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: