Nyheter

Frykter parkerings-kaos for folk med funksjonshemming

Fra 1. desember vil langt flere enn i dag kunne få HC-kort for parkering. Nå krever Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) grep om parkerings-situasjonen.

Årsaken til det er at det da skal foreligge nye retningslinjer for hvem som skal kunne få HC-kort – tillatelse til å parkere på handikap-plassene (HC-plassene).

– Alle som har et reelt behov for det, vil da få HC-kort. Slik er det ikke i dag, sier Cato Lie, seniorrådgiver i FFO.

Per dags dato er det 59.627 gyldige HC-kort i Norge, ifølge Statens vegvesen.

Antallet HC-plasser er betydelig lavere. 15.250 HC-plasser er registrert i det landsdekkende Parkeringsregisteret, får Dagsavisen opplyst fra Statens vegvesen.

Det er dermed allerede nær fire ganger så mange HC-kort som registrerte HC-plasser, nasjonalt sett.

– Et tilgjengelig P-tilbud

I slutten av august varslet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) «en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk.»

Han opplyste samtidig at Statens vegvesen hadde fått i oppdrag å «ferdigstille og publisere oppdaterte retningslinjer til forskriften» senest innen 1. desember i år.

– Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette, et tilgjengelig parkeringstilbud, opplyste Nygård i en pressemelding.

Det vil kunne bety en ny hverdag for mange forflytningshemmede, og det er på høy tid, understreker Cato Lie i FFO.

De gjeldende retningslinjene er fra 1999, og FFO begynte å etterlyse oppdaterte retningslinjer allerede i Ketil Solvik Olsens tid som samferdselsminister. Frp-politikeren var samferdselsminister fra oktober 2013 til og med august 2018.

Med et tydeligere regelverk vil flere få HC-kort enn det som er tilfellet i dag, tror seniorrådgiver Cato Lie i FFO.

Behandles ulikt

Dette er problemene med de gjeldende retningslinjene, ifølge FFO:

  • De er utydelige og utdaterte, og det fører til at kommunale saksbehandlere behandler søknader om HC-kort ulikt. Forflytningshemmede med nøyaktig samme diagnose kan derfor få HC-kort i en kommune, mens de ikke får det i en annen.
  • Noen kommuner opererer med kvoter for hvor mange som kan få HC-kort, noe som innebærer at forflytningshemmede med behov for HC-kort, likevel risikerer å ikke få det.
  • Forflytningshemmede med diagnoser som ikke er synlige – for eksempel personer med kols, opplever å få avslag på søknad om HC-kort, fordi søknadene deres ikke behandles på en god måte.
  • Forflytningshemmede som har hatt HC-kort tidligere, opplever at de likevel ikke får det, når de søker på nytt.

Har proteser, fikk avslag

Gry Hege Henriksen er en av dem som har fått føle manglene ved dagens retningslinjer på kroppen. I fjor fikk hun avslag på sin søknad om HC-kort fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, selv om hun hadde hatt HC-kort de to foregående årene.

Henriksen fikk HC-kort etter at hun måtte amputere både armer og bein på grunn av en blodforgiftning i 2016. Nå har hun i stedet proteser.

– Det er jo ikke slik at hender og føtter vokser ut igjen, påpekte Henriksen til Aftenposten, etter å ha fått nei til et nytt HC-kort.

Saken førte til protester fra mange hold, og Bymiljøetaten omgjorde etter hvert sitt avslag, slik at Henriksen igjen kunne begynne å parkere på HC-plasser.

– Knapphet på HC-plasser

– Med de nye retningslinjene vil det bli enklere for saksbehandlerne i kommunene å håndtere søknader om HC-kort, konstaterer Cato Lie i FFO.

– Og det kan føre til at flere får HC-kort enn hva som er tilfellet i dag?

– Ja, fordi regelverket blir tydeligere, og fordi den enkelte skal kunne få HC kort etter behov, svarer Lie.

– Kan du nevne kommuner som har kvoter for HC-kort i dag?

– Vi har fått flere henvendelser om dette, blant annet via FFOs rettighetssenter, men vi ønsker ikke å navngi spesifikke kommuner, svarer Lie.

– Hvor mangler det HC-plasser i dag?

– Særlig i Oslo er det knapphet på HC-plasser, svarer Cato Lie.

– Vi hører også om at det bygges offentlige bygg uten HC-plasser. Vi mener at alle offentlige bygg må ha et visst antall HC-plasser nær inngangen.

Mange med behov

På spørsmål fra Dagsavisen opplyser Bymiljøetaten i Oslo kommune at det er cirka 130 HC-plasser i sentrum.

Totalt er det 1.529 HC-plasser i Oslo, ifølge «foreløpig oppdaterte tall», får Dagsavisen også opplyst.

– Hva tenker du om at er nær 60.000 gyldige HC-kort per dags dato?

– Det betyr at det er en god del HC-kort per kommune (168, journ. anmrk.), men samtidig er det cirka 1 million som har funksjonshemninger her til lands, svarer Cato Lie.

– FFO representerer i underkant av 400.000 av dem. Det handler ikke om motorikk for alle, det er jo også personer med nedsatt hørsel og syn, for eksempel. Men så har du også eldre folk som er dårlige til beins, og som derfor er avhengige av krykker eller rullator, og som dermed også kan trenge HC-kort.


Mer fra Dagsavisen