Nyheter

Dagsavisen øker digitalt: – Bedre og mer relevant journalistikk

Det er nå over 100.000 som leser Dagsavisen hver dag på mobil.

Forrige uke la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) fram de ferskeste lesertallene for første halvår i 2023. Tallene viser at Dagsavisen er én av avisene som øker mest digitalt. Dagsavisen har hatt en økning på 16.700 i digital daglig dekning, noe som tilsvarer 15 prosent, ifølge Medier24.

Dagsavisen har 10.000 flere daglige lesere nå enn for ett år siden, og er blant de avisene med størst økning de siste 12 månedene.

– Økningen skjer digitalt, og det er nå over 100.000 som leser Dagsavisen hver dag på mobil. Selv om papiravisen leses av færre enn tidligere, er den digitale økningen såpass sterk at det totalt sett er klart flere som leser Dagsavisens journalistikk nå enn for ett år siden, sier sjefredaktør Tore Ryssdalsnes om tallene.

– Store deler av mediekonsumet skjer nå via mobil, og det er derfor ekstra gledelig at stadig flere velger å la seg oppdatere og informere på dagsavisen.no, sier Ryssdalsnes.

– Etterrettelig og oppdatert

Han tror den økte lesingen skyldes bedre innhold og bedre journalistikk fra redaksjonen.

– Dagsavisen skal være etterrettelig og oppdatert, og vi ser en tendens til at flere besøker forsiden for å bli oppdatert på siste nytt. Dette har vi tatt hensyn til gjennom økt nyhetsfokus gjennom døgnet. I tillegg har redaksjonen jobbet godt med kommentarer og nyhetssaker som belyser ulikhet og urettferdighet, noe som også er saker som våre lesere svarer at de ønsker å lese om. Så det er grunn til å tro at leserveksten kommer som følge av bedre og mer relevant journalistikk, og det er gledelig, sier Ryssdalsnes.

Digital omstilling

Overgangen fra papir til digitalt fortsetter med økende kraft. Tidligere i år reduserte Dagsavisen antallet papiraviser fra seks til tre hver uke. Dette har naturlig nok medført noe færre papirlesere, men det er altså flere som leser det digitale tilbudet fra Dagsavisen.

– Nedgangen i papirlesing er altså mer enn kompensert av flere digitale lesere. Dette er svært viktig, siden digitale lesere gir inntekter både i form av annonseinntekter og abonnementsinntekter, sier Ryssdalsnes.

Seinere i høst kommer opplagstallene, og da kommer Dagsavisen til å rapportere om en nedgang.

– Dette kommer hovedsakelig som en følge av at antallet papirabonnenter går ned. Antall digitalabonnenter er svakt økende, og med flere daglige lesere gir det oss en bedre mulighet til å selge enda flere digitale abonnementer til våre faste mobil-lesere, sier Tore Ryssdalsnes.

Andre aviser med digital vekst er TV 2 Varden, Steinkjer 24, Åndalsnes Avis og Fjordabladet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: