Nyheter

KrF: Ingen av våre handlet med aksjer

Erna Solberg sier hun har vært inhabil på grunn av ektemannens aksjehandler. Nå har de tidligere regjeringspartiene Venstre og KrF sjekket alle sine statsråder.

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Han hadde en nettogevinst på 1,8 millioner kroner.

På en følelsesladet pressekonferanse erklærte Solberg selv at omfanget av ektemannens aksjehandel medfører at hun har vært inhabil i flere saker hun behandlet da hun var statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor, sa Solberg.

Betyr ikke at vedtak er ugyldig

Førsteamanuensis Roald Hopsnes ved Universitetet i Bergen (UiB) forklarer at Solbergs inhabilitet ikke nødvendigvis betyr at vedtakene det er snakk om, er ugyldige.

– Regelen i forvaltningsloven er at hvis en inhabilitet skal føre til at et vedtak er ugyldig, så forutsetter det at feilen kan ha virket inn på resultatet, sier han til Dagsavisen.

Hopsnes vil ikke konkludere i Solbergs sak, men mener det er et rimelig spørsmål å stille.

– Hvis man legger til grunn at Solberg ikke har visst om dette, så kan vanskelig feilen ha virket inn, sier han.

Solberg er fortsatt Høyres statsministerkandidat ved neste stortingsvalg. Etter avsløringen fredag sier hun at Statsministerens kontor må ha innsyn i ektemannens handler dersom hun blir statsminister igjen.

– Hva skjer hvis man oppdager at en statsminister er inhabil? Kan man ha en settestatsminister?

– Ja, det går an. Det er for eksempel vanlig at statsministeren har ferie, og da er det en rekkefølge for hvem som trer inn.

– I forvaltningen er det slik at alle underordnede er inhabile hvis lederen er inhabil. Gjelder ikke dette for regjeringen?

– Nei, fordi statsministeren ikke er formelt sett overordnet de andre i regjering. Statsrådene er ikke direkte underlagt statsministeren, juridisk sett.

SV vil ha gjennomgang

SVs Audun Lysbakken har varslet at partiet ønsker full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering i forbindelse med behandlingen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen skal allerede se på flere habilitetssaker i dagens regjering.

Ifølge Hopsnes er det ikke gitt at komiteen kan tvinge fram svar fra alle dette gjelder i forrige regjering.

Grunnloven har en vid hjemmel til å innkalle personer til Stortinget, men det er omstridt om komiteene kan pålegge noen å møte, eller om det må vedtas av et samlet storting.

– Det vanlige i dag er at slike høringer skjer ved at personer blir invitert, uten at det gis pålegg og uten en plikt til å forklare seg, sier han.

Dagsavisen har spurt de fire partiene som på ulike tidspunkt var del av Erna Solbergs regjeringer om de har kartlagt aksjehandler for sine tidligere statsråder og deres ektefeller. Så langt har KrF og Venstre svart.

KrF: Ingen av våre handlet aksjer

Kristelig Folkeparti (KrF) har allerede undersøkt sine tidligere statsråder, opplyser nestleder Dag Inge Ulstein til Dagsavisen.

– KrF har med bakgrunn i sakene som har vært fra nåværende regjering og nå også rundt Erna Solberg, forsikret oss om at våre statsråder i forrige regjeringsperiode fulgte reglene for aksjehandel og habilitet. Verken de eller ektefeller har handlet med aksjer i perioden de var en del av regjeringen.

Ulstein, som selv var statsråd i Solbergs regjering, sier det var spesielt å følge pressekonferansen fredag.

– Jeg vet hvor viktig ryddighet i slike saker har vært for Erna, og hvor tydelig hun var over for oss som var statsråder i hennes regjering. Nå blir det viktig at all informasjon legges fram. For KrF er det klart at også denne saken er noe kontroll- og konstitusjonskomiteen må se nærmere på.

Fire KrF-politikere var statsråder under Solberg.

Venstre: Har bedt om åpenhet fra ektefeller

Venstre opplyser til Dagsavisen at partiet har hatt flere runder med sine tidligere statsråder om aksjer og pengeplasseringer, både før og etter de ble statsråder.

– Statsrådenes ektefellers eller samboers aksjeporteføljer er en relativt ny sak som har blitt kjent siste tiden. Derfor har vi bedt våre tidligere statsråder om å gå gjennom og være åpne om deres og eventuelle ektefellers eller samboers aksjeposisjoner, opplyser pressesjef Thomas Tangen.

Seks politikere fra Venstre var statsråder under Erna Solberg.

E24 har tidligere skrevet at Iselin Nybø (V) og samboeren hadde mindre aksjeposter mens hun satt i regjering. Da hun ble næringsminister, frøs samboeren sine aksjer.

Venstre-leder Guri Melby.

Blant de tidligere Venstre-statsrådene, svarer Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Raja alle til NTB at verken de eller eventuelle partnere har handlet med aksjer.

Frp: – Viktig for tilliten at dette tas på alvor

Frp-nestleder Hans Andreas Limi skriver følgende i en sms til Dagsavisen:

– I lys av det som har fremkommet av brudd på habilitetsregler og mulig innsidehandel rundt aksjekjøp fra regjeringsmedlemmer og deres familiemedlemmer, ønsker FrP en grundigere gjennomgang for å se om det finnes flere tilfeller enn det som allerede er kjent. Kontrollkomiteen skal gjennomgå sittende regjering, men vi mener det er grunnlag for å gå lenger tilbake i tid for også å kontrollere regjeringen vi selv var en del av.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Han skriver at partiet synes det er naturlig at kontrollkomiteen vurderer å utvide sitt arbeid til å gå ti år tilbake i tid.

– Det er viktig for tilliten til politikerne at dette tas på høyeste alvor. Det har vært for mange saker der politikere har brutt lover og regler og da må folk i det minste kunne ha tillit til at dette blir undersøkt grundig, skriver Limi.

Mer fra Dagsavisen