Nyheter

17 av Oslos valglokaler er ikke tilrettelagt: – Ikke akseptabelt

Nær 17 prosent av Oslos valglokaler er ikke egnet for rullestolbrukere. – Det skal være like enkelt for alle innbyggere å stemme ved valg, sier Norges Handikapforbund.

– Det er ikke akseptabelt. En forutsetning for at demokratiet skal fungere, er at det er like enkelt for alle innbyggere å stemme ved valg, sier Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund Dagsavisen.

17 av de 101 valglokalene i Oslo er ikke egnet for rullestolbrukere.

– Ofte er det skolebygninger som brukes til valglokaler. Utilgjengelige valglokaler er dermed også beslektet med et annet problem: at et flertall av norske grunnskoler fremdeles ikke er universelt utformede, til tross for mangeårige løfter fra politikerne, sier Brandvik.

Kunnskap er makt, mener forbundsleder i i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik.

– Litt mer tungvint

– Det er ikke slik at man ikke kommer inn i valglokalene med rullestol som ikke er egnet, men rullestolbrukere er avhengig av heis eller må benytte andre innganger. Dette kan er være litt mer tungvint, og det er derfor vi har informert på valglokaler.no om hvilke valglokaler som er egnet, så det skal bli lettere for velgere med rullestol å finne et tilrettelagt lokale, sier valgansvarlig i Oslo kommune Karina Miller til Dagsavisen.

I likhet med Norges Handikapforbund påpeker hun at problemet er knyttet til skolene.

– Problemet er at vi har gamle skolene i Oslo som dessverre ikke er universelt utformede. Disse benyttes som valglokaler, sier Miller.

Valglokalet i Sørkedalen i Oslo er ikke mulig å bruke for velgere med rullestol. De resterende 16 valglokalene som er uegnede for rullestolbrukere, kan imidlertid tilpasses.

Gamle skoler

Hun sier alternativet er å kutte ut skoler.

– Men da blir tilgjengeligheten dårligere for resten av velgerne i valgkretsen som bor i nærheten av disse skolene. Selv om noen skoler ikke er tilrettelagt, er de fleste det på valgdagene. Der er også mulig å forhåndsstemme fire uker før valgdagene, og der er alle lokalene godt tilrettelagt med rampe for rullestol.

– Hvordan har dere informert velgerne om hvilke lokaler som er egnet, utover nettsiden?

– Vi har vært i dialog med Norges Handikapforbund i Oslo, og de har delt informasjon om hvilke lokaler som er best egnet i sine kanaler.

Tre av valglokalene hadde fram til i kveld ikke noe informasjon om tilgjengelighet på nettsiden valglokaler.no, som driftes av Valgdirektoratet.

– Det er en glipp fra vår side, men er nå rettet opp. Informasjon om tilgjengelighet på nett er helt nytt i år, og var et ønske fra Oslo kommune, sier Miller.

I tillegg til de 17 lokalene som ikke er egnet for rullestolbrukere, er ett av valglokalene i Oslo ikke tilrettelagt med hjelpemidler for blinde og svaksynte.

Oslo i særklasse

Ifølge Norges Handikapforbund er situasjonen verst i Oslo. De viser til at mange kommuner som Bergen, Trondheim og flere, ikke har et eneste valglokale som ikke er egnet for rullestolbrukere. Til sammenligning har Bergen en befolkning på 289.330 og 39 valglokaler. Oslo har en befolkning på 712.092 og har 101 valglokaler.

Karl Haakon Sævold er leder i Norges Handikapforbund Oslo, og er ikke imponert over antallet valglokaler i Oslo som ikke er egnet.

Karl Haakon Sævold.

– Det er helt åpenbart for mange. Selv om loven åpner opp for unntak hvis det er særlige grunner til det, er hovedregelen at alle velgere skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Jeg synes det er blitt en dårlig vane å benytte de samme uegnede lokalene, uten å se seg etter mer egnede lokaler i området, sier Sævold til Dagsavisen.

– Alle bydelene har flere valglokaler som er egnet for rullestolbrukere, men enkelte av dem er ikke det. Hvor god synes du informasjonen til velgerne det gjelder er?

– Jeg synes det er problematisk. Hvis du ikke sjekker nettsiden på forhånd, kan du risikere å dra til et valglokale som ikke er egnet. Da får du en uheldig eller til og med ubehagelig opplevelse av å være utestengt fra å avgi stemmen din. Dette er ikke full likestilling hvis ikke alle har full adgang til valglokalene, og det er ikke lik adgang hvis noen må slippes inn bakveien. Dette er den viktigste dagen i demokratiet, og det må føles like høytidelig for alle, sier han.

---

Disse valglokalene er ikke egnet i Oslo:

Ikke egnet for rullestolbrukere:

Gamle Oslo:

Tre av seks:

1. Vahl skole

2. Tøyen skole

3. Gamlebyen skole

Grünerløkka:

Tre av seks:

4. Sofienberg skole

5. Grünerløkka skole

6. Foss videregående skole

Nordstrand:

Tre av ni:

7. Ekeberg skole 8. Bekkelaget skole

9. Lambertseter skole

Sagene:

En av seks:

10. Sagene festivitetshus

St. Hanshaugen:

To av seks:

11. Ila skole

12. Møllergata skole

Vestre Aker:

To av åtte:

13. Ris skole

14. Sørkedalen skole

Østensjø:

To av ni:

15. Godlia skole

16. Oppsal skole

Alna:

En av sju:

17. Lindeberg skole

Ikke tilrettelagt med hjelpemidler for bilnde og svaksynte:

Persbråten videregående skole i bydel Vestre Aker.

Ellers:

Valglokalet på Årvoll i bydel Bjerke er egnet for rullestolbrukere, men velgere i rullestol må kontakte valgmedarbeider for assistanse ifølge nettsiden.

Alle valglokalene som ikke er merket som egnet for rullestolbrukere, kan tilrettelegge, med unntak av Sørkedalen skole på grunn av oppussingsarbeid.

Kilde: valglokale.no.

---

Mer fra Dagsavisen