Nyheter

De kjørte ut varer for Elkjøp og Ikea: Nå må budbilsjefen i fengsel

Ved hjelp av bostedsløse rumenere på Bogstad camping i Oslo, svindlet han den norske staten for store skatteinntekter. Nå har Høyesterett avvist anken.

En russisk statsborger fra Tsjetsjenia ble tiltalt i norsk rett for arbeidslivskriminalitet i stor skala. Nå har Høyesterett slått fast dommen på tre år og åtte måneders fengsel.

Saken er en del av det store sakskomplekset i budbilbransjen i Oslo – der svart arbeid, hvitvasking, ulovlig arbeidskraft, fiktiv fakturering og skattesvik har vært vanlig praksis.

Mannen er også dømt til å betale staten 4,3 millioner kroner i erstatning og inndragning av fortjenesten av kriminell virksomhet.

I mai avviste Høyesterett anken i en annen budbilsak. Her ble en mann dømt til tre år og seks måneders fengsel samt å betale staten, 1,5 millioner kroner.

En tredje person – også han russisk statsborger fra Tsjetsjenia – er dømt til tre år og tre måneders fengsel og å betale 1,5 millioner kroner til staten. Denne saken er ikke rettskraftig, og skal opp til behandling i lagmannsretten i oktober.

Kjørte ut varer for Elkjøp

FriFagbevegelse skrev om rettssakene i artikkelen: «Kriminelle selskaper har kjørt ut TV-er og kjøleskap til Elkjøps kunder» i februar 2022.

De tre var på ulike måter involvert i driften av budbilfirmaene ESA Transport AS og Oslo Budbil Transport AS.

Disse firmaene hadde biler til å utføre transportoppdragene de fikk. Men de hadde nesten ingen ansatte.

Uten ansatte

Tilsynelatende ble transportoppdragene satt videre til underleverandører. Men heller ikke underleverandørene hadde ansatte.

Personene som faktisk utførte transportoppdragene, arbeidet svart. De fleste av dem hadde antakelig ikke arbeidstillatelse i Norge.

ESA Transport AS og Oslo Budbil Transport AS leverte varer til privatkunder for de store varehusene som Elkjøp, Power og Ikea.

De har også hatt oppdrag for store transportører som Bring, Posten, Mavi Logistikk og Postnord.

Fire nivåer

Med opp til fire nivåer, har det blitt skjult hvem som faktisk har utført transportene, og at betalingen har skjedd svart.

På toppen av «næringskjeden» er de store varehusene som selger varer til privatpersoner som ønsker å få transportert varene hjem. Disse transportoppdragene har vært gitt til et nett med forholdsvis seriøse aktører.

ESA Transport AS og Oslo Budbil Transport AS befinner seg på nivå tre. Det er her de personene som nå har blitt dømt har befinner seg. De har hatt biler og har betalt sjåførene svart.

Fiktive selskaper

Nederst, på nivå fire, har det vært et sjikt med fiktive selskaper.

I den saken som nå Høyesterett har avvist, har disse selskapene formelt vært eid av bostedsløse rumenske statsborgere som har hatt tilhold på Bogstad camping, uten særlig tilknytning til riket.

Mot en liten sum penger har de lånt ut sin identitet for at de dømte har kunnet opprette firmaer i rumenernes navn.

Illustrerende er det at politiet har bare klart å komme i kontakt med én av innehaverne av firmaene på nivå 4.

Slik foregår finansieringen av svart arbeid. Det sendes fakturaer for utførte transporter. Betalingen foregår via bank, men i det nederste leddet som i realiteten er firmaer uten virksomhet, blir pengene tatt ut i kontanter. Disse kontantene kan en så betale sjåfører med uten å oppgi inntekten til myndighetene. Samtidig kan en kreve staten for refusjon av merverdivgift. Slik blir dette en statsfianansiert svindelmetode.

Slik foregår finansieringen av svart arbeid. Det sendes fakturaer for utførte transporter. Betalingen foregår via bank, men i det nederste leddet som i realiteten er firmaer uten virksomhet, blir pengene tatt ut i kontanter. Disse kontantene kan en så betale sjåfører med uten å oppgi inntekten til myndighetene. Samtidig kan en kreve staten for refusjon av merverdivgift. Slik blir dette en statsfianansiert svindelmetode.

Slik foregår finansieringen av svart arbeid. Det sendes fakturaer for utførte transporter. Betalingen foregår via bank, men i det nederste leddet som i realiteten er firmaer uten virksomhet, blir pengene tatt ut i kontanter. Disse kontantene kan en så betale sjåfører med uten å oppgi inntekten til myndighetene. Samtidig kan en kreve staten for refusjon av merverdivgift. Slik blir dette en statsfianansiert svindelmetode.

Foto: Torgny Hasås/FriFagbevegelse

Falske fakturaer

Disse selskapene som blir kalt uttaksselskap har hatt to funksjoner; å skrive falske fakturaer og ta ut kontanter.

Disse kontantene har så blitt brukt til svart betaling til de som faktisk har utført transport oppdragene på vegne av blant annet Elkjøp, Power og Ikea.

I rettssakene har et av temaene vært hvem det er som faktisk har utført transportoppdragene.

Det har til sammen vært fire parallelle saker i dette sakskomplekset.

Etter erfaringene med Lime-saken, valgte påtalemyndigheten å kjøre parallelle saker framfor å lage en stor sak som ville tatt lang tid og slukt ressurser.

Lime-saken var en sak om menneskehandel i dagligvarehandelen. Hovedforhandlingene tok over et år.

Mye kontanter

Aktor i saken, politiadvokat Anne Line Grøstad i Økokrim, sier til FriFagbevegelse at hun er fornøyd med at dommen nå er rettskraftig.

– Det har vært en vanskelig sak å etterforske. Det har vært mye kontanter i omløp. Det har gjort det vanskelig å dokumentere hva som faktisk har skjedd.

I en pressemelding sier Grøstad at svart arbeid og skattesvik, skjult ved systematisk og organisert bruk av fiktive fakturaer, er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig.

Vanskelig å drive hvitt

– Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt. Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for et tilsynelatende lovlig utført oppdrag, uforskyldt medvirker til at det utføres svart arbeid.

Oslo Budbil Transport AS ble opprettet i 2016, og gikk konkurs i 2019.

ESA Transport AS ble stiftet i 2017 og var i virksomhet fram til politiets og Skatteetatens aksjon mot foretaket i januar 2020. Da ble det også slått konkurs.

Det har ikke vært tatt ut tiltale mot noe av aktørene som systematisk har benyttet seg av tjenestene fra de transportørene som nå har blitt dømt.

Mer fra Dagsavisen