Nyheter

Bydelen som ikke får det til å stemme: – En stille protest

Under halvparten stemmer i bydelen Fjell i Drammen, som er kjent for høy innvandrertetthet. – Klart at beboere på Fjell selv må ta ansvaret, sier Sajid Mukhtar.

Under kommunevalget i 2019 gikk bare 45 prosent av beboere på Fjell til valgurnene. Til sammenligning stemte 71 prosent av beboerne i bydelen Konnerud ved samme valg.

Heller ikke i 2021 under stortingsvalg gikk beboere på Fjell for å stemme, da stemte 49,8 prosent.

– Dette er et tegn på et parallellsamfunn, klart det er bekymringsfullt, sier Sajid Mukhtar, som er ordførerkandidat for partiet Sentrum i Drammen.

Partiet Sentrum har både ved tidligere valg og mot høstens kommunevalg jobbet med å få flere til stemme i bydelen.

– Føler på utenforskap

Mukhtar bor og er oppvokst i bydelen Fjell i Drammen. Fjell er kjent for høy innvandrertetthet, og på bydelens ene ungdomsskole utgjør barn med minoritetsbakgrunn 90 prosent av elevtallet.

– Det foregår en stille protest. De bryr seg ikke om politiske prosesser som skjer i byen. Mange føler kanskje på utenforskap. De tror at deres stemme har ikke så mye å si. Språkkompetanse er også en utfordring, sier Mukhtar.

Dagsavisen har prøvd å komme i kontakt med beboere på Fjell, men har ikke lykkes med å få noen til å kommentere den lave valgdeltakelsen.

– Flere er engasjerte i politikk og får med seg det meste som skjer i hjemlandet, men dessverre så har de ikke lik interesse for hva som skjer i landet de bor i nå. Dette er jo den eldre generasjonen, men hva som gjør at andre eller tredje generasjon ikke velger å stemme er vanskelig å si. Det er klart at beboere på Fjell selv må ta ansvaret, sier han.

Men Mukhtar mener også at det er ikke bare er beboerne på Fjell som må ta ansvaret, ansvaret ligger også på politikerne. De må jobbe for å øke valgdeltakelsen.

– Dessverre taper demokratiet i Drammen veldig mye på at bydelen Fjell ikke stemmer, og jeg tror også at det er ikke bare er et Fjell-fenomen. Innvandrere stemmer for lite generelt, men på Fjell kommer det tydeligere fram på grunn av innvandrertettheten.

I de tre siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for øvrige norske borgere, mens den var rundt mellom 55 og 50 prosent blant innvandrerne, viser tall fra SSB. Blant innvandrere samlet sank deltakelsen fra 55 prosent i 2017 til 50 prosent i 2021.

Sajid Mukhtar er ordførerkandidat for partiet Sentrum i Drammen.

– Må ta ansvar

Ifølge Mukhtar er det lite aktivitet fra det politiske miljøet i byen på Fjell før valg, selv gikk han dør til dør for å hanke inn stemmer ved forrige valg.

– Det var en suksess, vi politikere må selv også ta tak i det. Derfor bør vi oppsøke innvandrere der de er. Her kan de frivillige organisasjoner også spille en stor rolle. Selv om disse organisasjoner ikke er engasjert politisk så bør de i hvert fall oppfordre folk til å stemme. Om man ikke stemmer så gjør man seg selv en bjørnetjeneste, sier han.

Mukhtar håper at politikerne tar ansvaret sitt på alvor, og ikke minst satser på saker som innvandrere er opptatt av. Selv har han tatt opp en utfordring flere muslimer føler på når de ønsker å praktisere sin tro. Nemlig at når en muslim dør, bør de gravlegges fortest mulig, og gjerne samme dag, noe som i praksis ikke er mulig å få til i Norge.

– Vi fikk god respons fra flere muslimer, dette er noe de har ønsket seg i mange år, sier han.

Fjell barneskole.

Ønsker å hanke inn flere stemmer

Mukhtar sto også på toppen av lista til Sentrum ved valget i 2021.

Da fikk partiet kun 0,4 prosent av stemmene i Drammen, men 3,7 prosent av stemmene fra Fjell. Og det er nettopp på Fjell at Mukhtar ser store muligheter for partiet, siden over halvparten av innbyggerne her ble sittende hjemme på valgdagen. Målet sist var å ta over Arbeiderpartiets stemmer, som tradisjonelt har fått mange av innvandrerstemmene.

Selv om det da ferske partiet Sentrum bare fikk 0,3 prosent av stemmene i Norge i 2021, gjorde de sitt beste valg på Fjell, og slo dermed flere av de etablerte partiene, slik som KrF og MDG.

Noen av partiet Sentrums toppsaker er kampen mot utenforskap, og fokus på mangfold. Sammensettingen av partiet gjenspeiler også befolkningen, med flere representanter med minoritetsbakgrunn.

– Du sitter kanskje nettopp med oppskriften her for å få flere beboere på Fjell til å stemme?

Ja, vår politikk er rettet mot svake grupper i samfunnet, funksjonshemmede, flerkulturelle eller andre, men jeg føler at vi har todelt utfordring her. Det ene er å først oppmuntre dem til å stemme, og så å få dem til å stemme på oss. Men likevel tror jeg at vi kommer til å overraske mange i det kommende valget.

KrF har nettopp fridd til partiet Sentrum og flere andre partier snuser på et samarbeid. Målet er å bli et «kraftfullt» sentrum i drammenspolitikken.

Mer fra Dagsavisen