Nyheter

Grete Wold (SV): – Vi er vitne til en varslet boligkrise i Oslo

Historien til «Kjell og Ivar» har nådd politikerne på Stortinget, som mener at den vitner om et boligmarked ute av kontroll.


SVs stortingsrepresentant Grete Wold har lest historien om Kjell og Ivar, og synes den var vond å lese. Også Aps Siri Gåsemyr Staalesen og Frps Bård Hoksrud har latt seg berøre av historien.

De to mistet leiligheten etter at ti blokker skal rives for å gjøre plass til nytt lokalsykehus på Aker.

– Det er vondt å lese om den usikkerheten og opplevelsen av å ikke bli ivaretatt som de har følt på over tid. Vi må jobbe for å forhindre at flere opplever dette i Norge i dag, skriver SVs Grete Wold i en e-post til Dagsavisen.

– Det er lett å sympatisere med Kjell og Ivar, skriver Siri Gåsemyr Staalesen i en e-post til Dagsavisen.

Vil ha regulering

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært en fortvilende situasjon, og det er frustrerende å skulle finne ny bolig i et leiemarked som har løpt løpsk, sier Frps Bård Hoksrud til Dagsavisen.

Allerede har flere Oslo-politikere reagert, blant dem Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri, som mener at boligpolitikken i Oslo er feilslått. Også gruppeleder i helse- og sosialutvalget i bystyret, Cecilie Lyngby fra Folkets Parti, reagerer:

– Dette er umenneskelig, og burde på ingen måte skje i vårt land. Å ha et sted å bo burde være en rettighet for alle, sier Lyngby til Dagsavisen.

SVs stortingsrepresentant Grete Wold gikk ut nylig ut i E24 og tok til orde for en strammere regulering av leiemarkedet.

– Det vi må gjøre er jo at vi må ta kontroll på markedet, og vi må regulere bedre. Vi må få på plass en ikke-kommersiell boligsektor. Også er det kanskje på tide å minne regjeringen om at Stortinget har gitt en hjemmel til å regulere husleieprisene, sa hun til E24.

Til Dagsavisen har Leieboerforeningen sagt at alt har blitt gjort etter boka, med henhold til frister og utkastelse i saken med «Kjell» og «Ivar». Men de sa videre at «boka må være feil».

– Er det sider ved reglene som må forandres?

– Boka i denne forbindelsen er jo lovverket. SV har fått gjennomslag med regjeringen for å sette ned et husleielovutvalg, som nå skal i gang – vi forventer at man ser på hvordan dette kan forhindres, sier Wold til Dagsavisen.

Grete Wold

– En varslet krise

Wold er også klar på at hun mener det føres en feil boligpolitikk i Oslo.

– Slik det ser ut nå, ja vi må kunne konkludere med det, sier hun.

– Vi har flere verktøy enn man er villig til å bruke, men det betyr at man må inn og regulere markedet i tillegg til å bygge flere boliger, flere studentboliger og sørge for at kommunene har et utleiemarked av en viss størrelse. Stortinget vedtar lover og budsjetter, og løsningen ligger jo der. Så er det ulike politiske virkemidler man kan ta i bruk, og vi i SV ønsker å ta i bruk flere virkemidler enn høyresiden som kun peker på markedet og økt bygging, ifølge Wold.

– Det er mangel på leieboliger, både kommunale og private i hele Oslo. Noe som setter press på markedet, og det er nærmest budrunder for å få leid, og prisene presses opp. Hva betyr dette for markedet på lang sikt?

– Det er en varslet krise vi nå er vitne til i Oslo, markedet løser ikke leiemarkedet i storbyene. Vi kan ikke sitte stille å se på at det ikke er mulig for folk med vanlig lønnsinntekt å bo i byen, vi trenger sykepleiere, renholdere, butikkansatte og miljøarbeidere også der, sier SV-representanten.

Vi kan ikke stole på markedet, vi må inn og gjøre boligmarkedet folkelig igjen. For leiligheter trenger folk, ikke skyhøye priser.

—  Grete Wold (SV).

Lett å sympatisere

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) har også latt seg bevege av historien om Kjell og Ivar.

– Å stå uten et sted å bo, uten kapasitet til å finne ny bolig er krevende, sier hun til Dagsavisen.

– Regjeringen er i gang med å hjelpe de som sliter på leiemarkedet. Før sommeren satte regjeringen ned et Husleielovutvalg. Vi vet at leietakere har generelt dårligere boforhold enn boligeiere. De bor ofte trangere, har oftere fukt og råte i boligen sin, og opplever i større grad bomiljøet som dårlig.

– Mange leietakere opplever også bosituasjonen som ustabil og uforutsigbar. Dette er særlig problematisk for barnefamilier. Derfor skal Husleielovutvalget gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens pressede situasjon i leiemarkedet, sier hun videre.

Stortingsrepresentant for Oslo Ap og integreringspolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen.

Det er mangel på utleieboliger i hele Oslo, både kommunale og private. Siri Gåsemyr Staalesen vil at det bygges flere studentboliger for å dempe presset i leiemarkedet.

– Vi må rett og slett øke tilbudet i leiemarkedet. Regjeringen gir tilskudd til blant annet istandsetting av utleieboliger slik at kommunene lettere kan bosette flyktninger som kommer i tiden fremover, sier hun.

Vi vet at leietakere har generelt dårligere boforhold enn boligeiere. De bor ofte trangere, har oftere fukt og råte i boligen sin, og opplever i større grad bomiljøet som dårlig.

—  Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).

Å ta i bruk tomme boliger og fritidsboliger er ifølge Ap-representanten den raskeste måten å få flere boliger ut i markedet på. Regjeringen har lansert noe de kaller boligdugnaden, som skal gjøre det enklere for enkeltpersoner å leie ut boliger.

På programmøtet i januar landet Oslo Ap på å beholde leilighetsnormen i Oslo. Den vil også Staalesen beholde.

– Det er viktig med store leiligheter i sentrumsbydelene for å sikre bostabilitet i alle områder i byen. Små leiligheter fører til økt grad av gjennomtrekk i boligområder. Dersom utbyggere ønsker å bygge små leiligheter kan de bygge i vei i 11 av 15 bydeler i Oslo.

Normen gjelder for disse fire indre bydelene: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Normen sikrer en variert sammensetning av leilighetsstørrelser i byen, og at ingen leiligheter er mindre enn 35 kvadratmeter.

Feilslått

Frps Bård Hoksrud er klar på at han mener boligpolitikken i Oslo ikke er bra.

Oslobyrådet må ta ansvar for at de har ført en usosial boligpolitikk i Oslo som rammer dem som har minst.

—  Bård Hoksrud (Frp).

– Dette viser bare at boligpolitikken i Oslo er fullstendig feilslått. Det har blitt bygget altfor få boliger, noe som øker presset og presser opp prisene både på boligmarkedet og på leiemarkedet. Samtidig øker eiendomsskatten i Oslo. Nå betaler rundt 40 prosent av boligene i Oslo eiendomsskatt, og det påvirker naturligvis også leieprisene. Her må Oslobyrådet ta ansvar for at de har ført en usosial boligpolitikk i Oslo som rammer dem som har minst, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Bård Hoksrud.

– Det står også masse tomme kommunale bygg og forfaller i Oslo. Disse burde man solgt så de kunne blitt pusset opp og leid ut, samtidig som man er nødt til å bygge flere boliger, noe som vil senke prisene. Dersom du ikke har rett på kommunal bolig, men likevel har dårlig råd, møter man et ganske nådeløst leiemarked i Oslo, sier Frp-representanten.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), avviser Hoksruds påstander om en totalt feilslått boligpolitikk i hovedstaden.

Det som er feilslått her er Frp sin blinde tro at markedet bare skal fikse alt selv.

—  Arild Hermstad (MDG)

– Det som er feilslått her er Frp sin blinde tro at markedet bare skal fikse alt selv. Denne saken viser at regjeringen må sørge for at leietakernes rettigheter blir styrket og ivaretatt i husleieloven. Profesjonelle utleiere skal ikke kunne fraskrive seg ansvar når slike saker dukker opp. Det er derfor vi har vært tydelige på at vi trenger en ny husleielov og at vi får et lovverk som er tilpasset Oslo og dagens situasjon i leiemarkedet, skriver Hermstad i en e-post til Dagsavisen.

– Samtidig vil vi i MDG vil jobbe for at kommunen selv bygger og leier ut flere boliger til lavere priser, slik vi gjør nå i Hagegata på Tøyen med pilotprosjektet for etablererboliger, sier han.

Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Mer fra Dagsavisen