Nyheter

Togulykker koster dyrt: – En vogn måtte skrotes og det måtte tilvirkes en ny

Pengene renner ut etter togulykker. Da et Vy-tog kolliderte med en semitrailer, kom regningen seg på mange millioner kroner.

– Jeg kom kjørende og så ser jeg at lastebilen står fast på overgangen. Plutselig ser jeg at bommene går ned og lyset blir rødt. Så ser jeg toget komme og så smeller det. Toget hopper bortover og båten som sto på lastebilen ble helt ødelagt.

Dette SJ-toget kjørte gjennom et jordskred på Rørosbanen i mai. Selv om skadene ikke er påfallende synlige, kom de seg på om lag 1,5 millioner kroner, ifølge Norske tog AS.

Det fortalte en kvinne til NRK, kort tid etter at et Vy-tog hadde kjørt inn i en semitrailer på en planovergang på Borgestad i Skien i april 2020.

Ifølge NRK ble verken sjåføren av semitraileren eller noen på toget fysisk skadet i ulykken. Men da støvet hadde lagt seg, ble Vy klar over at den hadde fått store økonomiske konsekvenser.

– En vogn måtte skrotes og det måtte tilvirkes en ny. Det samme gjaldt for tre boggier, opplyser Kaja Rynning Moen, pressevakt i Vy.

– Reparasjonskostnaden ble på cirka 80 millioner kroner.

Millioner på millioner

En boggi er det samme som minst to akslinger plassert i kort avstand fra hverandre på ulike typer kjøretøy, som tog. Det gikk også hardt utover boggiene på et tog i 2022, da det kjørte inn i et steinras ved Nordagutu i Sauherad kommune i Telemark.

– Det ble skade på én vogn og alle sju boggier, forteller Moen.

– Toget står for tiden til reparasjon. Den skadede vognen og boggiene befinner seg på verksted i Sveits, mens resten av toget står i Sverige, opplyser Moen.

Vy regner med at reparasjonskostnadene vil beløpe seg til mellom 15 og 20 millioner kroner.

Året før ulykken ved Nordagutu – i 2021, kolliderte et Vy-tog med en gravemaskinskuffe som lå igjen på sporet ved Jessnes utenfor Hamar.

Reparasjonskostnaden ble på cirka 13 millioner kroner.

Ved inngangen til inneværende år ble nok et Vy-tog påført skader i mangemillionersklassen. Elleve sidevinduer ble knust og toget fikk store lakkskader da det kolliderte med det som sannsynligvis var en pukkhaug, i en tunnel mellom Hamar og Eidsvoll.

Reparasjonskostnaden vil trolig beløpe seg til mellom 8 og 10 millioner kroner.

I januar kolliderte en semitrailer og et tog på Brøttum i Ringsaker. Ingen personer ble skadd, men Dovrebanen ble stengt for en periode.

– Fare for liv og helse

Vys tog har også fått mange mindre skader i løpet av de tre seneste årene, forteller Moen. For eksempel har det vært 64 påkjørsler av blant annet elg. Kostnadene ved hver slik påkjørsel kan komme helt opp i 300.000 kroner, ifølge Vy.

Dette Vy-toget kolliderte først med en elg og deretter med en bil, da det var på vei til Mantenas verksted på Grorud i Oslo. Også togene til Flytoget, SJ og Go-Ahead repareres av Mantena.

I etterkant av en av elgpåkjørslene, skjedde noe ingen hadde regnet med. Da det aktuelle toget var på vei til Grorud i Oslo for å bli reparert ved Mantenas verksted der, kolliderte det på nytt – denne gang med en bil som «satt fast på skinnegangen».

Det får Dagsavisen opplyst fra Mantena, som også har togselskapene Flytoget, Go-Ahead og SJ blant sine kunder.

Avsporinger, avrevne strømavtakere og kontaktledninger som rives ned, medfører også kostnader som ofte beløper seg til over 100.000 kroner hver gang noe slikt skjer, får Dagsavisen opplyst fra Vy.

Det har også vært over 1.000 hendelser som ikke kan betegnes som ulykker, men bevisste handlinger, de tre siste årene. Så mange ganger har nemlig Vys tog blitt tagget.

Det er likevel risikoen for ulykker på de usikrede planovergangene som skaper størst bekymring hos Vy.

– Både på grunn av hva de koster i reparasjonskostnader, men aller mest fordi det her er størst fare for liv og helse, påpeker Moen.

Kjørte gjennom raset

Heller ikke Go-Ahead eller SJ er forskånet for skader på togene de bruker. I begynnelsen av mai kjørte et tog fra SJ ikke bare inn i, men helt gjennom, et jordskred på Rørosbanen.

– Det gikk bra på alle måter. Ingen kom til skade. Toget ble sjekket på stedet før det ble klart at det kunne kjøre videre. Det hadde tilsynelatende ikke fått skader og kunne fortsette videre, opplyste Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge, til Adresseavisen etter hendelsen.

Etter å ha kjørt inn i et tre som hadde falt over jernbaneskinnene, måtte dette Go-Ahead-toget repareres av Mantenas fagfolk.

Helt uskadet kom likevel ikke dette fra toget fra raspasseringen, viste det seg i ettertid.

– SJ har rapportert at enkelte mindre deler måtte byttes, blant annet en frontlykt. Det er i tillegg noen skader i lakk og foliering.

– Forsikringsselskapet Tryg har estimert skadene til 1,5 millioner kroner, opplyser Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.

Norske tog AS eier de 282 motorvognsettene som Vy, SJ og Go-Ahead bruker i persontogtrafikken her til lands. Risan har derfor oversikt over hva som skjer med disse togene.

– Det er heldigvis få hendelser som fører til skader på tog, sier Risan.

Egenandelen er da på en halv millioner kroner, mens forsikringsselskapet dekker resten.

– De fleste hendelsene vi har informasjon om, er knyttet til infrastruktur og naturhendelser, men det er også noen hendelser med skader påført av enkeltpersoner, fortsetter Risan.

En slik hendelse skjedde tidligere i år. Da ble det skutt mot et tog mellom stasjonene Leangen og Lilleby i Trondheim. Heldigvis ble det bare skader på vinduer og lakken på toget. Forholdet er anmeldt til politiet.

400 nestenulykker

Også branner, trær som har falt over linja og ulike typer ras har ført til skader på tog siden 2020, viser en oversikt Dagsavisen har fått fra Norske tog AS. De seneste fem årene har tog kjørt inn i snø-, is-, stein-, jord- og leirras hele 141 ganger, ifølge oversikter fra Bane NOR, som Dagsavisen omtalte i mai.

Jernbanedirektoratet regner med at dette bare er starten på en farlig utvikling.

«Vi forventer en videre økning i skred-, ras- og flomhendelser som resultat av større nedbørsmengder i årene som kommer. Skred og ras bidrar til økt risiko for storulykker, ved for eksempel å påvirke underbyggingen, eller tog som kjører inn i området.»

Det skriver Jernbanedirektoratet i rapporten «Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet», som ble overlevert Samferdselsdepartementet i vår. Samtidig er det ikke bare Vy som er bekymret for hva som kan skje og som også skjer, på planovergangene.

Første halvår var det 400 nestenulykker på norske planoverganger, ifølge Bane NOR.

– I år ser vi at to tredjedeler av det som rapporteres inn dreier seg om myke trafikanter, opplyser Pål Buset, prosjektleder og ansvarlig for Bane Nors holdningsskapende arbeid, i en pressemelding.

– Vi får meldinger om alt fra hundeeiere på tur som gir fingeren til lokfører, til stressede småbarnsforeldre som trekker med seg barnevogner under bommene, forteller han.

Sammenstøt mellom tog og kjøretøy er likevel langt vanligere enn at personer blir påkjørt. De seneste fem årene har hele 98 prosent av de drøyt 400 ulykkene på planoverganger, vært mellom tog og kjøretøy, viser tall fra Bane NOR.

Mer fra Dagsavisen