Nyheter

Ola Svenneby går hardt ut mot skolebyråden: – Jeg er dypt sjokkert

Unge Høyre-leder Ola Svenneby slaktes av SV for sitt forslag om innvandringsstopp. Selv mener han SV ikke tør å være ærlige om utfordringene med innvandring og integrering.

– Jeg er dypt sjokkert, sier Ola Svenneby til Dagsavisen om Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvolls utspill den siste tiden.

Aftenposten skrev onsdag om en familie på Haugerud som velger å sende datteren på privatskole når hun begynner på ungdomstrinnet til høsten, begrunnet med store kulturforskjeller og for få medelever med norsk morsmål på nærskolen. Skolebyråd Eidsvoll fra SV mente det ble for enkelt, og at problemet snarere er de store levekårsutfordringene i Oslo øst.

Saken ble kjent kort tid etter en større debatt om integrering og kvinnesyn i innvandrermiljøer etter at en 15 år gammel gutt nektet å håndhilse på rektor under en skoleavslutning. Eidsvoll uttalte i etterkant at hun var glad for at rektoren hadde beklaget overfor både elever og foresatte.

Leder av Unge Høyre, Ola Svenneby, mener det Oslo trenger er flere boliger, ikke leie-til-eie.

I et intervju med Aftenposten lørdag sier Svenneby at disse sakene er «tydelige eksempler på at vi har noen ganske grunnleggende problemer vi ikke har løst knyttet til integrering». I det samme intervjuet tar han til orde for innvandringsstopp, og gir uttrykk for bekymring over utviklingen i Sverige og Frankrike.

– Vi begynner å se tegn til de samme problemene i Norge. Jeg tror ikke det finnes en annen løsning på det enn at Norge tar en pause i innvandringen, sier Svenneby til avisen.

Reagerer på skolebyrådens håndtering

Han er rystet over hvordan skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll har håndtert Haugerud- og håndhilse-saken. I et innlegg på Facebook lørdag skriver Unge Høyre-lederen at «Oslo SV og Sunniva Holmås Eidsvoll fremstår som en filial av Islamsk Råd Norge».

– Glem gutten, vi kan ikke kjenne motivene hans. Måten Eidsvoll har argumentert på gir uansett et godkjentstempel og definerer det som mangfold at unge gutter med en konservativ tro slipper å håndhilse på kvinnelige autoritetspersoner, utdyper Svenneby overfor Dagsavisen.

At Eidsvoll ikke anerkjenner Haugerud-familiens problembeskrivelse, mener han også er stygt.

– Vi kan jo bare se for oss hvordan Oslo SV ville reagert dersom det hadde vært en pakistansk familie eller en annen minoritetsfamilie som hadde flyttet fra Oslo vest på grunn av rasisme i skolen, sier han.

– Bruker Groruddalen som kulisse

Svennebys innvandringsstopp-utspill er blitt heftig diskutert på sosiale medier i løpet av helgen. Han har fått motbør, også fra en rekke partifeller, deriblant Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) har etter Svennebys intervju i Aftenposten gitt uttrykk for at hun irriterer seg over «folk som bruker Groruddalen og innbyggerne her som kulisse for å posere som innvandringskritisk», og etterlyser en mer seriøs debatt om skolepolitikk i valgkampen.

– Det eneste sånne utspill bidrar til er mer stigmatisering og mer «oss og dem», skriver hun på Facebook.

Svenneby oppfatter kritikken som at hans egen manglende tilknytning til området skal hindre ham i å diskutere problemstillingen, og beskriver det som absurd. Han mener det er et felles ansvar å løfte utfordringer i samfunnet, uavhengig av bakgrunn, og at Kaski unnlater å gå inn i argumentene.

– Om hun er bekymret for debattnivået kan hun godt starte med seg selv, sier Svenneby.

Kari Elisabeth Kaski i SV er kritisk til Trygve Slagsvold Vedums (Sp) hevder at folk vil få mer å rutte med i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Oslo SV erkjenner ikke kulturforskjellenes betydning

I Svennebys øyne er det å ta en pause fra ytterligere innvandring, en forutsetning for å gi ungdom i Groruddalen de samme mulighetene som ungdom andre steder.

– Hvis man ikke gjør det, er det ungdom i Groruddalen som bærer konsekvensene av SVs politikk, som ikke tør å være ærlige om utfordringene som er der, sier han.

Han mener levekårsutfordringer kan forsterke betydningen av kulturelle forskjeller, men er også opptatt av at innvandringen i seg selv fører til økte forskjeller. Så lenge SV ikke vil erkjenne kulturelle forskjellers rolle i de problemene han peker på, tror han ikke de vil være i stand til å finne riktige løsninger.

– Det er ikke sånn at man begynner å bruke skjellsord om skeive og andre fordi man bor trangt, sier Svenneby.

Tillit til egne integreringstiltak og til fellesskolen

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll er ikke imponert over Svennebys analyse. Hun mener han kommer med tomme ord, og ber om en tydeligere forklaring på hvordan han ser for seg at innvandringsstopp vil gjøre situasjonen på Haugerud og i Groruddalen bedre.

– Vi i byrådet sørger for at ungdommene i Oslo får sommerjobber, billigere fritidsaktiviteter, bedre utsikter på boligmarkedet og at skolene i Groruddalen får langt mer penger enn de gjorde da Høyre styrte byen, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Det er ikke tvil om at vi trenger en innstramming av hvordan skoleturer blir finansiert, sier Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Nå går hun bort fra hva som ble bestemt sist uke, og håper at Utdanningsetaten kan finne en alternativ løsning. Foto: Annika Byrde / NTB

Til påstanden om at hun og Oslo SV skulle fremstå som en filial av Islamsk Råd svarer Eidsvoll at Osloskolen gikk i Prideparaden for første gang forrige lørdag, og at hun for to uker siden overfor byens skoler slo fast at det er uaktuelt å gi unntak fra undervisning i kjønns- og seksualitetsmangfold basert på religion eller andre overbevisningsgrunner.

– Ærlig talt, dette blir for dumt, skriver hun.

Ifølge Eidsvoll er ikke skolen verdinøytral, men lik for alle, inkludert kristenkonservative og konservative muslimer.

– Alle Oslos elever skal lære om mangfold, likestilling og respekt for andre, skriver hun.

Hører hjemme i Høyre

På spørsmål om det ikke er Frp-politikk Svenneby foreslår, betegner han det som en uting at diskusjonen han har startet så raskt dreier seg om hvem han er enig med. Når han ønsker å fremme programforslaget er det fordi han mener Norge står overfor store utfordringer de neste tiårene, og er avhengig av en grunnleggende felles forståelse og et sterkt samhold for å møte dem.

– Dårlig integrering og store kulturelle forskjeller er en trussel mot det, som vi allerede ser i Sverige og Frankrike, sier Svenneby til Dagsavisen.

Han mener det blir for lettvint å si at integreringen skal bli bedre, og etterlyser konkrete forslag til hvordan det skal gjennomføres. Uten dem er han redd resultatet blir mer av det samme, og er bekymret for at krav om moralsk renhet kan stå i veien for de riktige løsningene.

– Jeg tror vi må sørge for at landet vårt er sterkt nok til å kunne gå gjennom de utfordringene vi står overfor på en best mulig måte, sier han.

Norge bør ikke ha handelsavtale med land som utgjør en sikkerhetspolitisk trussel, mener Unge Høyres leder Ola Svenneby. Foto: Heiko Junge / NTB

Ønsker ikke å bidra til mer «oss og dem»

Uavhengig av hvor god integreringspolitikken hadde vært, tror Svenneby utenforskapet til slutt vil angå altfor mange mennesker også i Norge. Han presiserer at storsamfunnet må være raust nok til å inkludere de med en annen tro og bakgrunn i tilhørigheten til fellesskapet.

– Men vi kan ikke gjøre det uten å motarbeide det vi mener er en trussel mot samholdet, eller mot norske verdier eller skeive og andre, sier han.

Svenneby ønsker ikke at utspillet hans skal få nordmenn med innvandrerbakgrunn til å føle seg uønsket eller utdefinert av fellesskapet.

– Det er det vanskeligste med å ta denne diskusjonen, og det skal man være forsiktig med. Jeg mener likevel at den risikoen ikke kan veie tyngre enn å faktisk prøve å finne politiske løsninger på dårlig integrering.

Mer fra Dagsavisen