Nyheter

Mange meies ned i gangfelt: – Jeg får gåsehud. Jeg var så veldig nære

– Jeg traff frontruta, falt fra panseret og så kjørte bilen over foten min. Det forteller Malik Belhadi, som ble påkjørt i et gangfelt – i likhet med mange andre.

– Både de i ambulansen, politiet og andre sa til meg at jeg måtte hatt en skytsengel på skulderen. Først dagen etter skjønte jeg hvor nær jeg hadde vært «den endelige reisen», sier han.

Bare de fem seneste årene har 352 fotgjengere blitt lettere skadet etter å ha blitt påkjørt mens de krysset kjørebanen i et gangfelt, går det fram av Trafikkulykkesregisteret til Statens vegvesen.

Ytterligere 80 fotgjengere har blitt hardt skadet i slike ulykker.

For ytterligere fem fotgjengere gikk det verst mulig – de ble drept i gangfeltet.

Nå er Statens Vegvesen i gang med en omfattende kartlegging av gangfeltene langs europa- og riksveiene, for å se om noen av dem må sikres bedre.

– Frontruta ble pulverisert

Jessheim, fredag 26. mai i år. Malik Belhadi planlegger å dra en tur til Oslo for å treffe noen venner, men først må han sykle innom jobben og hente noe. For å komme dit må han krysse veien ved en rundkjøring.

– Jeg kom fram til gangfeltet og gikk av sykkelen. Da jeg så til venstre, så jeg at en bil kom. Da den senket farten, trodde jeg at han hadde sett meg, så jeg begynte å gå. Da smalt det skikkelig, forteller Belhadi til Dagsavisen.

– Jeg traff frontruta og den ble pulverisert. Så falt jeg ned fra panseret. Bilen fortsatte videre. I siste liten så jeg at den ville kjøre over leggen min, så jeg trakk til meg beinet. Men ikke nok, og bilen kjørte over foten min.

– Bilen stoppet litt lenger inn i rundkjøringen. Sjåføren kom ut. Jeg var forbannet – hadde adrenalin i hundre. Det var en gammel mann. Han sa at han ikke hadde sett meg, at han var opptatt av trafikken i rundkjøringen.

– Ambulansen kom fort – litt før politiet. De kjørte meg til traumesenteret på Ahus. Der gjorde de en fantastisk jobb med en gang, med forskjellige målinger og CT av hode og nakke. Etter seks-sju timer begynte det å gjøre veldig vondt i foten, og det ble tatt røntgenbilde av den, men det var ikke brudd. Heldigvis kjørte han ikke en stor bil. Den veide ikke 1.500 kilo.

Da Romerikes Blad snakket med Belhadi noen dager etter ulykken, fortalte han at han hadde på seg en ryggsekk da påkjørselen skjedde, og at den bidro til at han unngikk å slå hodet.

Avisen skrev også at politiet hadde opplyst at sjåføren av bilen hadde fulgt med på trafikken i rundkjøringen og ikke hadde fått med seg at noen skulle over gangfeltet.

Årlig har i gjennomsnitt én fotgjenger blitt drept ved kryssing av gangfelt de seneste fem årene. Ytterligere 16 har blitt hardt skadet, og 70 lettere skadet, ifølge Trafikkulykkesregisteret.

– Jeg får gåsehud

Til Dagsavisen forteller Belhadi at han fortsatt har vondt i foten, men den venstre skulderen er verst.

– Jeg landet på skulderen da jeg falt i bakken. Nå har jeg problemer med å sove. Jeg kan ikke ligge på den skulderen. 12. juli skal jeg ha CT av skulderen for å se hva det kan skyldes, forteller han.

Allerede to dager etter ulykken var Belhadi tilbake på ulykkestedet – for å krysse veibanen i det samme fotgjengerfeltet.

– Jeg krysset veien for å få med meg at det bare var et engangstilfelle, forklarer han.

Men ferdig med ulykken er Belhadi likevel ikke.

– Jeg har tre døtre, og jeg har blitt veldig klar på at de må være forsiktige.

– Jeg kjører bil selv, og ser mange fotgjengere – spesielt unge, som bare krysser fotgjengerfeltene uten å se om det kommer biler. De ser verken til høyre eller venstre og setter seg selv i fare.

Bare fire dager før Belhadi ble påkjørt i gangfeltet, ble en kvinne i 80-årene påkjørt i et annet gangfelt på Jessheim. Kvinnen, som satt i en rullestol, døde senere av skadene.

– Det ligger fremdeles blomster der, forteller Belhadi.

– Jeg får gåsehud. Jeg var så veldig nære. Det kunne ha gått så mye, mye verre, sier han om det han selv opplevde og overlevde.

– Det er de kjørende som har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, påpeker avdelingsdirektør Guri Ranes i Statens vegvesen.

– Grunn til bekymring

– De fleste påkjørsler i gangfelt skjer fordi fører av kjøretøy ikke er oppmerksom og aktpågivende nok, og derfor ikke oppdager og tar hensyn til at en fotgjenger krysser veien.

Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

– Langt de fleste som påkjøres i gangfelt, blir påkjørt av personbil, men andre type kjøretøy kan også være involvert, for eksempel et tungt kjøretøy eller motorsykkel, fortsetter Ranes.

– De seneste fem årene har 437 fotgjengere blitt drept eller skadet i det skulle krysse kjørebanen i et gangfelt, ifølge Trafikkulykkesregisteret. Hva tenker du om det?

– Fotgjengere er en sårbar trafikantgruppe som er særskilt utsatt. Fotgjengerfelt skal i utgangspunktet gi trygg passering av vei og gate. Det at det likevel skjer dødsulykker og andre alvorlige trafikkulykker i forbindelse med gangfelt, gir grunn til bekymring, svarer Ranes.

– Hva gjør dere med dette?

– Statens vegvesen gjennomfører for tiden en kartlegging av gangfelt på europa- og riksveinettet for å vurdere behovet for belysning eller for å forsterke belysningen. Også andre tiltak kan være aktuelle.

– Sikring av gangfelt vil være et viktig bidrag for å redusere ulykker med myke trafikanter på europa- og riksvegnettet. Gjennomgangen skjer i forbindelse med etatens arbeid med oppdateringen av vår gjennomføringsplan for oppfølgingen av Nasjonal transportplan, opplyser Ranes.

– Hvor mange gangfelt sjekker dere?

– Det er i størrelsesorden 2.200 gangfelt på europa- og riksveinettet.

– Når vil kartleggingen være ferdig?

– Høsten 2023.

Statens vegvesen gjennomfører for tida en kartlegging av gangfeltene på europa- og riksveinettet, men de fleste ulike formene for fotgjengerulykker skjer på kommunale og fylkeskommunale veier, går det fram av Trafikkulykkeregisteret.

– Kjørende har vikeplikt

Denne kartleggingen vil likevel ikke kunne bidra til at alle gangfelt blir tryggere.

– De fleste gangfelt er på kommunal og fylkeskommunal vei, påpeker Ranes.

I fjor skjedde nesten åtte av ti av alle fotgjengerulykker med drepte eller skadde på kommunale veier og fylkesveier, går det fram av Trafikkulykkesregisteret. Fotgjengere ble blant annet påkjørt mens de gikk langs veien, på fortau og av ryggende kjøretøy, i tillegg til i gangfelt.

– Hvordan er reglene som bilister må forholde seg til når det gjelder gangfelt?

– Bilistenes plikter når det gjelder gangfelt er regulert i trafikkreglenes paragraf 9, punkt 2: «Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det», svarer Ranes.

– Er det noen regler for hvordan fotgjengere skal forholde seg til bruken av gangfelt?

– I trafikkreglenes paragraf 19, punkt 2 står det: «Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved veikryss.».

– Det er ellers ikke særskilt regulert hvordan fotgjengere skal oppføre seg i gangfelt, men veitrafikklovens paragraf 3 er en god grunnregel for alle trafikanter – også for fotgjengere: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Mer fra Dagsavisen