Nyheter

Spør jobbdoktor: Jeg blir syk og søker meg vekk. Har du råd?

Kvinne mistrives på jobb og har blitt sykemeldt. Hun spør jobbdoktor om hvordan hun bør gå fram for å bedre arbeissituasjonen.

Hei, Jeg startet akkurat opp i en jobb i en ny by. Jeg har jobbet i lignende stillinger tidligere, og jeg trives som saksbehandler.

Jobben ligger litt på siden av utdannelsen min, men den er innenfor erfaringen min, med tanke på hva en kan betrakte som saksbehandling. Jeg var litt uheldig ved at jeg ble syk i tre omganger under opplæringen, som var et forutbestemt opplæringsløp. Det er noen nye faktorer på jobben som gjør at man bør være innom sakene med en som kan det ved ens side, slik at man kan spørre ved anledning. Typisk ved ikke-intuitive datasystemer.

Grunnet sykefravær er jeg blitt tatt ut av opplæringen med gruppen jeg startet med, og jeg henger litt etter. Alle menneskene der er veldig hyggelige, dyktige og imøtekommende. Jeg får tilbakemelding på saker skriftlig. Jeg spør sidepersonen, og han gir alltid gode svar. Problemet er at jeg opplever at svarene jeg mottar skriftlig og muntlig er veldig motstridende. Faktisk har jeg opplevd at tilbakemeldinger jeg har fått på nett skriftlig, svar på faglige spørsmål, er helt motsatt av de jeg får når jeg spør kollegaer face to face. Dette skjer daglig.

Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med situasjonen, og jeg har bare tenkt at jeg bør søke meg vekk. Jeg har formidlet problemstillingen om at jeg får motstridende beskjeder til min leder, men jeg vet ikke hun skjønner den kaos-situasjonen. Jeg føler meg veldig rar som må formidle det. Det er en midlertidig stilling, og jeg trenger inntekten, men kanskje jeg bør søke meg vekk?

Jobbdoktor: – Kanskje du treffer din neste sjef i sommer?

Som følge av dette trykket fikk jeg en stressreaksjon, og jeg ble meldt syk av legen. Jeg er ikke et persilleblad i arbeidslivet, men jobbsituasjonen føles litt utrygg. Jeg føler meg låst til pulten.

Hva vil dere råde meg til i en slik situasjon, der helsen faktisk blir litt berørt?

Kvinne 40+

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Jobbdoktor svarer:

Hei, gratulerer med ny jobb! Selv om du akkurat nå opplever situasjonen som frustrerende, vil jeg ta tak i det faktum at du har søkt, vært til intervju – antakeligvis i konkurranse med mange andre, og så fikk DU jobben. Det betyr at de har vurdert din kompetanse og erfaring og funnet ut at det er bra match med arbeidsoppgavene du er ansatt for å løse. Fint at du opplever at dine kolleger er positive og deler sin kunnskap og erfaring når du spør. Så langt er alt bra.

Vigdis Lamberg har lang erfaring med å hjelpe folk i arbeidslivet.

Enig med deg i at det var uheldig at du ble syk flere ganger under opplæringsprogrammet. Men sykdom kan man ikke styre. Forstår deg slik at du blir veldig frustrert av at du får ulike løsningsforslag avhengig av hvem du spør. Og at dette skjer hver dag! Det betyr at du har blitt en katalysator for å avdekke et problem. Ikke et problem med deg, men et problem med selskapets prosesser. Dette vitner om dårlig eller manglende kvalitetskontroll omkring daglige rutiner som både påvirker de ansattes arbeid, hva man svarer interne og eksterne interessenter og arbeidsmiljøet. Altså, dårlig ledelse. For manglende rutiner og samsvar på løsninger burde ha vært fanget opp før.

Du er selv et levende eksempel på hva som skjer med mennesker når dette er situasjonen i arbeidsmiljøet:

 • mangler psykologisk trygghet
 • mangelfull oppfølging av nyansatte
 • uklarhet i arbeidsoppgaver og ansvar
 • manglende dokumentasjon på prosesser
 • dårlig kommunikasjon og manglende tillit mellom leder og ansatt
 • manglende tilpasning og tilrettelegging etter sykefravær

Dessverre er dette virkeligheten på altfor mange arbeidsplasser og årsaken til en stor prosent av sykefraværet i norske bedrifter. Og Norge ligger på verdenstoppen i sykefravær. Dårlig arbeidsmiljø som årsak til uhelse står på mange agendaer for tiden og adresseres som en utfordring i mange forum. Heldigvis. Konsekvensene av dårlig arbeidsmiljø skjules gjerne i diagnoser som muskel og skjelettsykdommer (spenner man muskler over tid pga. psykisk stress kan det gi slike utslag), hodepine, søvnløshet og psykiske plager. Så du er ikke alene om å oppleve dette. Selv om det er en dårlig trøst.

Jobbsituasjonen føles litt utrygg, skriver innsenderen. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Les flere saker i spalten

Det er bra at du har forsøkt å ta tak i situasjonen ved å snakke med din leder. Du er i tvil om hun skjønner kaos-situasjonen du føler og sier du «føler deg rar» for at du må formidle dette. Du er ikke rar, men du viser ansvar og handlekraft ved at du sier fra om hva du opplever. Ingen er tjent med at dette fortsetter. For det vil ikke gå over av seg selv. Jeg foreslår at du gjør følgende:

 • Be om et nytt møte med din leder så snart som mulig.
 • Forberede deg ved å skrive ned konkrete eksempler på motstridende svar du har fått
 • Beskriv hvordan dette påvirker din arbeidshverdag
 • Veldig bra om du har forslag til hvordan du mener dette kan løses

Minn deg selv på at de har ansatt deg fordi du var kompetent til jobben. Alle vet at nyansatte trenger tid for å komme inn i nye rutiner og kunnskapsområder knyttet til bedriftens rutiner og systemer. Vær åpen og fortell at din første reaksjon på dette var frustrasjon og stress som utløste sykdom. Nå har du tenkt mye på situasjonen. Få fram at du er svært motivert for å gjøre en god jobb og å være en positiv ressurs inn i teamet. Derfor vil du dele dine tanker og erfaring i håp om at det kan bli en bedre hverdag for hele teamet.

Dersom du blir møtt på en måte som fortsatt påvirker din helsesituasjon negativt, se deg om etter en arbeidsgiver som fortjener deg og vet å verdsette deg som medarbeider. Men ikke si opp før du har en annen jobb! For som arbeidsledig får du ikke full lønn! Dagpenger gir kun 62 prosent av din lønn for folk som tjener inn til 6 G (opp til 711 720 kroner) De som tjener mer enn dette, får altså ikke mer enn 62 prosent av dette beløpet. Du er ikke tjent med dårlig økonomi i tillegg til utfordringene på jobben. Velger du å søke deg bort, gjør det mens du er sykemeldt eller om du kommer tilbake på jobb. Ikke skriv i søknaden at du søker deg bort fra et dårlig arbeidsmiljø, men at du har en midlertidig stilling og ser etter nye utfordringer.

---

 • Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.
 • Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.
 • De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.
 • Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.
 • Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

Minn deg selv på at dette ikke er din skyld. Du ble ansatt fordi du har kunnskap og erfaring som er verd å betale for. Det er en lederoppgave å få mest mulig ut av sine medarbeidere. Ikke la et dårlig arbeidsmiljø ødelegge for din karriereutvikling. Det er mange fisker i vannet og du vil helt sikkert lykkes med å finne en arbeidsgiver som får deg til å blomstre. Men først … nytt møte med sjefen du har. For det kan jo hende at hun vil sette pris på ditt initiativ og at problemene du adresserer vil løse seg til alles tilfredshet. Lykke til.

Beste hilsen

Vigdis

Nyeste fra Dagsavisen.no: