Nyheter

Psykolog om klippet: – Blir helt meningsløst

Det er lite eller ingenting vi kan tolke ut fra videoen som viser Rødt-leder Bjørnar Moxnes putte solbrillene i lommen, mener psykologer.

Se overvåkingsvideoen lenger ned i saken

Etter at VG publiserte en video fra overvåkingskameraene på Gardermoen, har flere uttalt i sosiale medier at de har endret oppfatning av saken. Psykolog Pål Grøndahl har fått med seg videoen, og uttaler til Dagsavisen at han verken kan tolke den ene eller andre veien etter å ha sett klippet.

– Man kan se hva han gjør: Han står sammen med en kvinne, legger brillene oppå bagen, går rundt og plasserer dem så i lomma. Ut fra dette har vi to ulike tolkninger. Enten gjør han det fordi han tenker at han ved å skjule dem i lomma, kan han ta de uten å betale. Eller så er han distré og ser at «der ligger et par solbriller oppå bagen, de må jeg legge i lomma slik at de ikke faller i bakken».

Grøndahl mener derfor at det ikke er grunnlag for å fastslå et motiv basert på videoen.

– Det blir helt meningsløst. Fra klippet kan vi ikke tolke annet enn at han prøver briller, velger seg et par, og så legger dem i lomma.

Psykolog Pål Grøndahl mener vi ikke kan dømme en persons motiver ut fra en video. Her fra en rettssak i Lørenskog i juli 2020.

Her er overvåkningsvideoen

– Hva tenker du om dem som nå, etter å ha sett klippet, forteller at de har blitt mer overbevist om at det er en bevisst handling?

– De er hjertelige velkomne til det, men det tror jeg ikke vi får noe ut av – annet enn rene spekulasjoner. Det blir en helt skjønnsmessig fortolkning, sier Grøndahl.

Se overvåkningsvideoen i vinduet under

---

Dagsavisens vurdering

Øst politidistrikt har valgt å frigi overvåkningsvideoen av Bjørnar Moxnes på Gardermoen fordi de mener den er av allmenn interesse. Dagsavisen mener den er en viktig del av dokumentasjonen i saken, og velger derfor å vise deler av den på våre flater.

«Anmodningen fra mediehusene om innsyn er saklig begrunnet. Det er argumentert for at den aktuelle saken har bred offentlig interesse, at omhandlet person er innvalgt som både stortingspolitiker og leder av et politisk parti. I tillegg har siktede i denne saken allerede uttalt seg til media der han har forklart seg detaljert om hendelsen», skriver politiet.

---

– Kan bli villedet

Han får støtte fra Tim Brennen, psykologiprofessor ved UiO.

– All forskningen fra de siste tiårene viser at ikke-verbale holdepunkter er ganske så upålitelige. Vi tror på dem selv, vi liker å tro at vi kan gjennomskue om noen har gjort noe med vilje ut fra kroppsspråk. Men forskning viser at vi faktisk er ganske elendige på det.

– Er videoen poengløs?

– Når det gjelder å vurdere grunnleggende motiver, er den helt ubrukelig.

– Hva skjer med oss når vi ser en sånn video? Blir vi mer overbevist av bilder og kroppsspråk?

– Det er nok tilfelle. Vi blir litt forført av at det er fengende å se en slik video. Faren er at vi tyr til magefølelsen, og blir overbevist om at det vi ser stemmer overens med hvordan vi forestiller oss at det ser ut når noen stjeler.

Tim Brennen, professor i kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo.

Samtidig mener han at det interessante spørsmålet er hvorvidt Moxnes gjorde det med vilje, og poengterer at det er fullt mulig å være distré og glemme selv svært viktige ting.

– Folk kan bli villedet av å tenke «Dette hadde ikke jeg gjort, det virker for utrolig?!». Men hver sommer glemmer folk barn og dyr i bilen, som får tragiske utfall, uten at noen er skyldige.

Fortolker ut fra oss selv

Pål Grøndahl mener at det generelt ikke finnes noen faglig begrunnelse for å forstå kroppsspråk som uttrykk for en persons tanker og følelser.

– Dette er veldig personavhengig. Hvor mange har ikke gått rundt i et selskap og fremstått helt rolige, men inne i seg er de fylt av uro? Kroppsspråk kan man generelt ikke lese så mye ut av.

– Samtidig har videoen fått stor oppmerksomhet, og flere har nettopp lest motiv ut av det som skjer. Hva er det som skjer med oss når vi går fra å se en video, til å gi en bedømmelse av Moxnes’ psyke?

– Vi leser motivet ut ifra oss selv. Noen av oss er mistroiske til politikere, og tenker derfor at en politiker som stjeler er helt logisk. Andre har mer tillit til demokratiet og politikerne, og sier at vi ikke kan vite hva som egentlig har skjedd.

– Harmonerer dårlig

Psykologen tror at noe av grunnen til den massive oppmerksomheten saken har fått, skyldes imaget til Rødt

– Dette er noe en Rødt-politiker bare ikke gjør. En politiker fra det partiet stjeler ikke, slepphendthet harmonerer dårlig med hvordan partiet fremstår.

Samtidig peker Grøndahl på at det vekker noe i oss å se storheter falle, og at mediene er med på å egge oppunder dette.

– Dette har jeg sett flere ganger, at mediene går inn i et drev og ikke gir seg før vedkommende er tvunget til å si at de går av, gjerne med hensyn til partiet og familien. Og så kommer mediene tre måneder senere og skal intervjue personen om den tunge tiden.

– Så det er en mediedrevet situasjon?

– Ja, særlig nå som det er agurktid. Dette er den verste tiden dette kunne skje på.

Lever sitt eget liv

Tim Brennen mener at mediedekningen ikke har noe med den psykologiske fagkunnskapen å gjøre.

De eventuelle politiske virkningene av saken lever sitt eget liv uavhengig av psykologisk kunnskap om løgndeteksjon og bedrag. Det er umulig å bedømme moral ut fra en liten videosnutt.

Han forstår interessen for videoen som et uttrykk for vår visuelle kultur, og at vi fort kan fatte skråsikre avgjørelser basert på videoer.

– Det er ganske unikt å se en kjent politiker som gjør noe som ender opp med forelegg. Selv om vi vet at vi ikke er i stand til å si hvem som lyver ut fra en kort videosnutt, tror folk flest at de kan det – og det er det som gjelder her.

Det er også noe spektakulært ved det, poengterer Brennen.

– Det er fengende å se på videoene og vurdere: «Tror jeg at han har stjålet med vilje? Hva tror du?»

Brennen peker også på at det heller ikke er et bevis for bevisst tyveri at Moxnes har endret forklaring underveis.

– Også det er nyansert. Som tilskuer kan man ha en magefølelse, og forstå det som et uttrykk for at han har stjålet med vilje. Eller man kan reflektere og si at han fikk brillene ved en glipp, og da han oppdaget det skjønte at det kunne bli en stor politisk sak, uten at den opprinnelige hendelsen var med vilje. Jeg tar ikke stilling, men det er på det rene at det finnes flere mulige forklaringer.

Mer fra Dagsavisen