Nyheter

Alf (72) med klar beskjed til pensjonister: Du har også krav på dette fradraget

Da Alf Johansen oppdaget at pensjonistkontingenten ikke var trukket fra på skattemeldingen, tok han saken i egne hender.

– Jeg synes det er viktig at dette kommer fram. Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra en viss sum i din skattepliktige inntekt. Det kan du også dersom du betaler pensjonistkontingent og har lønnsinntekt.

Alf Johansen er 72 år og pensjonist.

Som yrkesaktiv var han en av de første regionale verneombudene i anlegg, og han kan også skilte med en tidligere karriere som både tunnelarbeider og trafikklærer i egen kjøreskole – i tillegg til lederverv i avdeling 24 i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Nå fyller han litt av pensjonisttilværelsen med jobb i et firma som blant annet driver offshore.

Alf Johansen rapporterte inn for tre år tilbake i tid på lønnsinnberetningene sine.

– Det er mange pensjonister i dette samfunnet som jobber litt ved siden av. Jeg er en av de heldige, sier Johansen.

Siden han har gått av med pensjon, betaler han pensjonistkontingent til Arbeidsmandsforbundet.

Pensjonistkontingenten trekkes ikke av arbeidsgiver, som er tilfelle med vanlig medlemskontingent, men betales direkte til Arbeidsmandsforbundet.

Siden pensjonistkontingenten ikke går via arbeidsgiver, blir den ikke automatisk registrert når man får lønns- og trekkoppgaven.

Her må pensjonister med lønnsinntekt være litt ekstra på vakt, mener Johansen.

Les også: Jørgen (29) overlever på overtidstimer

Fikk tilbakebetalt for tre år

På stedet der Johansen jobber, snakket han en dag med regnskapsmedarbeideren. De to var innom temaet fagforeningskontingent, og at denne er fradragsberettiget så lenge man har lønnsinntekt.

Regnskapsmedarbeideren ble nysgjerrig på hvilke regler som gjaldt for pensjonistkontingent.

Hun sjekket med Skatteetaten, og vendte tilbake til Johansen med følgende beskjed:

Betaler du fagforeningskontingent, så er den fradragsberettiget så lenge du har lønnsinntekt. Dette gjelder også pensjonistkontingent.

– Dermed rapporterte vi inn for tre år tilbake i tid på lønnsinnberetningene mine. Det gikk noen dager, og så jeg fikk jeg til svar at jeg hadde fått litt penger igjen – cirka 500 kroner per år. Til sammen utgjorde det en sum på 1580 kroner, sier Johansen.

Les også: Ekspert: Slik finner du penger å spare i dyrtid

Enkel fremgangsmåte

Johansen forteller om en enkel og grei fremgangsmåte for å få registrert det som registreres skulle på lønnsinnberetningene.

Det begynte med at han slo telefonnummeret som var bakpå den siste regninga fra forbundet.

– Da kom jeg til et hyggelig menneske på distriktskontoret. Jeg sa at jeg ville ha en bekreftelse på at jeg hadde betalt fagforeningskontingent, og hva jeg hadde betalt per år de tre siste årene. Det tok bare noen minutter, og så fikk jeg en epost tilbake med oversikten, sier han.

Denne oversikten, eller dokumentasjonskravet, forteller Johansen at det er viktig å ta vare på. Du kan nemlig få spørsmål fra Skatteetaten om å levere det.

– Det er ikke noe krav om at du skal levere dokumentasjon, men det er et krav at du skal kunne dokumentere den. Om ikke, kan du bli tatt i å svindle, sier Johansen.

Det at han selv måtte ringe til forbundet og be om dokumentasjonen, er ikke noe han lar seg vippe av pinnen av.

Han mener man ikke kan forlange at forbundet skal holde oversikten over alle pensjonistene som har en liten lønnsinntekt ved siden av.

– Det ville krevd et stort apparat med mange ressurser! Jeg tenker at det viktigste er at hver enkelt vet at man har krav på fradrag. Det er ikke noe begrensing på hvor mye du skal tjene, men har du lønnsinntekt, så har du også krav på avdrag fra fagforeningskontingenten.

Les også: Økonomer usikre på om lønnsoppgjøret utsetter rentekutt i september

Må gjøres konkret vurdering

Ifølge Ole Vincent Jebsen, seksjonssjef i Skatteetaten, kan lønnstakere kreve fradrag for fagforeningskontingent når «arbeidstakerorganisasjonen tar seg av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og organisasjonen er landsomfattende og organiserer lønnstakere fra flere enn en bedrift.»

Jebsen uttaler seg på generelt grunnlag i saken. Han skriver i en epost til Arbeidsmanden at det er et vilkår at lønnstakere må være i lønnet arbeid i inntektsåret.

– Vi har ikke nok kunnskap om begrepet «pensjonistkontingent» til å ta stilling til om en slik kontingent vil være fradragsberettiget i ethvert tilfelle. Det må gjøres en konkret vurdering av om kontingenten er dekket av fradragsretten etter skatteloven § 6-20, sier han.

Denne saken ble først publisert 25.06.2023. Nå som fristen for å levere skattemeldingen nærmer seg, publiserer vi den på nytt. Vi har oppdatert Alfs alder.

Les også: Ekspert: Dette er den største pensjonsfella i 2024

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Pensjonsekspert om AFP: – Holder ikke å sjekke dette når du er 61 år

Mer fra Dagsavisen