Nyheter

Langt mellom veidoene: – Er det ikke toalett, går de inn i skauen

– Det er fremdeles ganske glissent med toaletter langs europa- og riksveiene, sier Per Roger Lauritzen, etter å ha kjørt Norge rundt i 40 år. Men nå har Vegvesenet en plan.

Antallet hovedrasteplasser med døgnåpne toaletter skal økes fra 50 til 150, opplyser sjefingeniør Liv Øvstedal i Statens vegvesen til Dagsavisen.

– Et bra første skritt, men Statens vegvesen kan gjerne sette seg høyere ambisjoner enn som så, mener Per Roger Lauritzen.

På veien for NAF og DNT

I disse dager er Lauritzen i Trøndelag, på oppdrag fra NAF – Norges Automobil-Forbund. Han er nemlig redaktør for NAFs veibøker – «Norges mest komplette reiseguide», ifølge NAF selv.

– Neste utgave kommer i mars 2024, og jeg er nødt til å være en del på veien når jeg skal lage disse bøkene, sier Lauritzen.

Han har nå kjørt Norge på kryss og tvers for NAF i 12 år. Før det så han «mange fjell og daler» i årene han jobbet for DNT – Den Norske Turistforening.

– Så i til sammen 40 år har jeg hatt det som jobb å reise rundt i Norge, forteller Lauritzen.

– Hvordan har du opplevd toalettilbudet til Statens vegvesen?

– Basert på egne erfaringer vil jeg mene at det er for få rasteplasser og at alle slike bør ha toaletter. Underveis har jeg flere ganger savnet både en god rasteplass og et ditto toalett, svarer Lauritzen.

– Men jeg har også registrert med glede at det virker som om Veivesenet har bygget mange gode slike anlegg i de senere årene. Det håper jeg de fortsetter med, tilføyer han.

Også for tida skjer det oppgraderinger. Nye toalettanlegg er under oppføring på rasteplassene Lora og Bjorli vest langs E136 i Lesja. De gamle toalettanleggene ble revet sent i fjor høst, men «i løpet av sommeren» skal bilister igjen kunne begynne å gå på do der.

Solbergtårnet rasteplass ved Solbergkrysset på E6 i Skjeberg i Østfold, er en av dagens 50 hovedrasteplasser med toaletter som skal være åpne hele døgnet, hele året.

---

Hovedrasteplassene

Her er Statens vegvesens oversikt over de fleste av dagens hovedrasteplasser langs europa- og riksveiene med helårsåpne toaletter (Statens vegvesen viser til en liste fra 2019, og derfor er de gamle fylkesnavnene brukt):

Østfold: Solbergtårnet rasteplass (E6).

Vestfold: Vassbottenbrua sør, Vassbottenbrua nord, Tollerud vest, Tollerud øst (alle E18).

Buskerud: Røyken, Hurum (begge E134), Nesbyen (RV7), Bjonevika vest, Bjonevika øst (begge E16).

Akershus: Andelva (E6).

Telemark: Øra (RV36), Morgedal vest venstre, Morgedal vest høyre (begge E134), Steane (RV41).

Aust-Agder: Østerholtheia vest, Østerholtheia øst, Trolldalen (alle E18), Omre, Honnevje, Syrtveitfossen, Storestraum (alle RV9), Søre Herefoss (RV41).

Vest-Agder: Opofte, Handeland (begge E39).

Oppland: Krekke, Mellomsdokka, Lomoen (alle E6).

Hedmark: Kolobekken (E6), Østlund, Bjøråa (begge RV3).

Sogn og Fjordane: Svidalsneset (E39).

Møre og Romsdal: Valsøybrua (E39).

Trøndelag: Ellingsgården (E39), Sparbu, Kvithammar (begge E6).

Hordaland: Fresvik (RV13), Storegjel, Dahlberg (begge RV7).

Nordland: Osli – Bakketun (RV73).

Troms: Sørkjosfjellet (E6).

Finnmark: Storvikeidet (E6), Gornjitak (E75), Repparfjordsletta (RV94).

Når det gjelder fylkene Troms og Finnmark og Nordland, opplyser Statens vegvesen at det nå også finnes andre helårsåpne rasteplasser der med toalettanlegg, og nevner følgende:

Troms og Finnmark: Lavangsdalen sørgående retning, Lavangsdalen nordgående retning (E8), Nordnes, Hatteng, Heia (alle E6), Lilleskånland (E10).

Nordland: Sigerfjord (RV85), Sundsneset, Torvdalshalsen (begge E10), Nerauran (E6).

---

Med og uten toaletter

Heller ikke på mange av de andre rasteplassene til Statens vegvesen, er det mulig å tre av å naturens vegne – både på midlertidig og permanent basis.

I dag er det 544 rasteplasser langs europa- og riksveiene, ifølge tall Rakel Øvstedal har skaffet til veie for Dagsavisen. Blant disse rasteplassene er det 350 som har toalettanlegg – 260 av dem med vannklosett, de resterende 90 med enklere doløsninger. Det innebærer tørrklosett eller utedo.

Men disse tallene gjelder ikke hele året. Hele 371 av de 544 rasteplassene er nemlig helt eller delvis vinterstengt.

– Toalettanlegg uten innlagt helårsvann – utedoer, stenges i de fleste tilfeller om vinteren på grunn av smittevernhensyn, opplyser seniorrådgiver Jørn Simonsen i Statens vegvesen.

– Årsaken til at enkelte toalettanlegg ikke har innlagt helårsvann, er at vann- og strømforsyning ikke finnes der disse er lokalisert, og at det vil påløpe svært høye kostnader for framføring av vann og strøm til disse stedene, påpeker han.

– På steder hvor vann- og strømforsyning har vært en utfordring, har Statens vegvesen de senere årene etablert flere sanitæranlegg med alternative energikilder samt vannforsyning, tilføyer Simonsen.

– Det burde ha vært standard med toaletter på alle rasteplassene, mener Per Roger Lauritzen i NAF.

– Når folk stopper på en rasteplass og oppdager at det ikke er toalett der, går de inn i skauen i stedet. Der kan du se toalettpapir som flagrer i vinden.

For å være helt sikker på å finne et åpent toalett på rasteplassene til Statens vegvesen, må du oppsøke en av de så langt 50 hovedrasteplassene. Men dem kan det vært langt mellom.

I Rogaland er det null hovedrasteplasser. Det er bare én i både Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østfold. Til gjengjeld er det hele åtte i Aust-Agder, går det fram av en oversikt fra 2019, som Statens vegvesen viser til. (Se hele lista i faktaboksen til denne saken)

Ett av stedene Statens vegvesen har rasteplass med toaletter, er på Haukelitunet langs E134.

Rasteplass-strategi

I 2020 la Solberg-regjeringen fram en rasteplass-strategi. Det er i denne strategien det framgår at antallet hovedrasteplasser skal øke fra 50 til 150. En ny «rasteplassveileder» for planleggere, konsulenter og entreprenører, ble klar i januar i år, «for å støtte opp under arbeidet» med rasteplass-strategien.

– Rasteplass-strategien vektlegger rasteplasser for alle trafikanter med forutsigbar standard om lag hver time langs riks- og europaveinettet. Disse skal ha helårs- og døgnåpne toaletter. Helårsåpne toaletter er spesielt viktig for yrkesførere og for likestilling innen føreryrket, sier Liv Øvstedal i Statens vegvesen.

Når kommer så de nye hovedrasteplassene?

– Å nå målet om 150 hovedrasteplasser vil kreve budsjettmidler for å oppgradere om lag 60 rasteplasser og bygge om lag 40 nye hovedrasteplasser, påpeker Øvstedal.

– Vil de 350 rasteplassene som nå har toalettanlegg hele eller deler av året, bestå når rasteplass-strategien gjennomføres?

– De aller fleste vil bestå, svarer Øvstedal.

– Har de 60 rasteplassene som skal oppgraderes til hovedrasteplasser toaletter i dag?

– Ja, de aller fleste har nok det.

– Hvor mange rasteplasser med toaletter året rundt, vil det være når rasteplass-strategien er fullført?

– De som er helårs i dag vil fortsatt være det, slik at det vil være noen flere enn 150 helårs toalettanlegg, svarer Øvstedal.

Det er 10.500 kilometer med europa- og riksveier i Norge i dag, opplyser Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. De 150 hovedrasteplassene vil dermed i gjennomsnitt bli liggende 70 kilometer fra hverandre.

Gjør det i bilen

Flere rasteplasser med toaletter vil være viktig av flere grunner, mener Per Roger Lauritzen i NAF.

– Det å kunne gå på do når du er nøden betyr noe for trivselen på veien og for trafikksikkerheten, sier han.

– Det er også viktig for turismen i Norge at det finnes rasteplasser med toaletter, og Norge blir nok et mer populært ferieland med den svake kronekursen.

I påvente av de nye hovedrasteplassene, finnes det alternativer, påpeker Lauritzen.

– Det har blitt færre bensinstasjoner, men de som er igjen er såpass oppgraderte at de stort sett har brukbare toaletter. Men noen steder virker det som om de ikke er blitt rengjort siste uke.

– Hva foretrekker du selv å gjøre på dine mange bilturer for NAF?

– I bobilen til NAF som jeg kjører med nå, har jeg do, svarer Lauritzen.

Mer fra Dagsavisen