Nyheter

Rullestolbruker Kissinger: – Selvfølgelig er gaming god trening

Kissinger Deng er ryggmargsskadet - lam fra livet og ned. Han er overbevist om at skjermbaserte treningsspill gir helsegevinst og god kondisjonstrening.

I en studie gjennomført ved Sunnaas sykehus er konklusjonen at aktivt videospill kan gi helsegevinst for pasienter med ryggmargsskade, som en passende form for kondisjonstrening.

Etter en økt med VR-briller og håndsett løfter Kissinger visiret på hodet og tørker svetten av panna. Han har nylig vært i en virtuell verden med to lyssverd i hendene.

Med stor aktivitet og presisjon har han rytmisk slått klosser som kommer i møte. Farger og retningspiler i spillet gjør ikke oppgaven enkel.

– Jeg har trent både basket og kjelkehockey fra rullestolen. Er det noen som tror at gaming ikke gir trening? Prøv dette spillet. Men du må jo gi alt da, gliser Kissinger Denge som er miljøarbeider på Sunnaas, hvor arbeidsoppgaven er å gi folk gleden tilbake.

Kissinger Deng

Bruk av grovmotoriske bevegelser

Matthijs Wouda er spesialfysioterapeut og leder for klinisk fysiologisk laboratorium på Sunnaas sykehus, i tillegg til førsteamanuensis på OsloMet.

Ved riktig bruk kan en spillmaskin gi god treningsintensitet.

—  Matthijs Wouda, spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus

Tverrsnittsstudien Wouda har vært med på å gjennomføre viste at 24 deltakere i løpet av en treningsøkt på 45 minutter, med skjermbaserte treningsspill som styres ved bruk av en eller flere store muskelgrupper, var på moderat eller høy treningsintensitet i 30 minutter.

– Det som er viktig, og lagt vekt på til alle deltakerne, er at dette er en treningsform. Man kan godt spille «smart» og bruke lite energi, men vi ønsker bruk av grovmotoriske bevegelser. Slik Kissinger akkurat har vist, forteller Wouda til Dagsavisen, og legger til:

– Brukeren må være innstilt på at dette er en treningsform, gjennomføre deretter. Underveis i studien har ikke vi oppmuntret deltakerne – vi ville gjenskape spillformen som om de skulle trene alene hjemme i egen stue.

Studien viser at gaming kan gi helsegevinst. Effekten målt via oksygenopptak.

– Før vi startet studien målte vi pasientenes maksimale oksygenopptak. I etterkant hvor høyt oksygenopptak de har hatt under spilling. Da viste det en treningsintensitet som gir helsegevinst.

– Hvis en rullestolbruker gjør dette to, tre ganger i uka oppfyller de kravene til trening for personer med ryggmargsskade. Med de samme positive effektene som fra trening generelt, med frigjøring av endorfiner og en god følelse, forklarer spesialfysioterapeut, Matthijs Wouda og presiserer:

– Det som er viktig å påpeke er at dette er en treningsform anbefalt for rullestolbrukere. For andre er vektbærende aktiviteter mye mer energikrevende og man vil komme opp i en høyere intensitet. Men for rullestolbrukeres forutsetninger vil dette være en god treningsform.

Svetten piplet da Kissinger Deng testet VR-briller som treningsform. Fysioterapeut Matthijs Wouda har publisert en studie om effekten av skjermbaserte treningsspill.

Enkel treningsform

Hvorfor gaming og ikke «vanlig» trening?

– Som rullestolbruker er ett av alternativene å søke NAV om å få tildelt en god armsykkel. For det første blir det en prosess, sykkelen er dyr og man blir sittende og stirre i veggen. Lite motiverende. Treningssenter er selvfølgelig et alternativ, men transport til og fra er litt mer krevende for rullestolbrukeren I tillegg er «dørstokkmila» til stede for oss alle, svarer Matthijs Wouda, som mener studien viser hvor enkelt det kan gjøres:

– Ved riktig bruk kan en spillmaskin gi god treningsintensitet. I tillegg kan man trene online sammen med andre.

Matthijs Wouda på Sunnaas sykehus har brukt spillende Wii Sports Boxing, Fruit Ninja, Beat Saber og VR Boxing i studien. Fagmiljøene har reagert positivt på resultatet fra studien som også er publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet Spinal Cord.

– Det har alltid vært vanskelig å finne en motiverende treningsform for rullestolbrukere. I vår studie har vi valgt å måle effekten hos ryggmargsskadde, hvorvidt andre pasientgrupper vil oppleve like god effekt av trening og spill kan vi ikke si noe sikkert om.

– Men uten tvil, det har en stor overføringsverdi, sier spesialfysioterapeut og førsteamanuensis Matthijs Wouda, som forteller at bruk av ny teknologi er et satsingsområde på fakultetet. Eksempelvis i fysioterapiutdanningen.

Matthijs Wouda, spesialfysioterapeut og leder for klinisk fysiologisk laboratorium på Sunnaas sykehus.

Effekt over tid

Sunnaas sykehus har nå søkt midler til å kunne gjennomføre en langtidsstudie. Planen er å plassere spillkonsoller i hjemmene til rullestolbrukere for å undersøke effekten av treningen over tid.

– I tolv uker får deltakerne også med seg VR-briller hjem. Det er lite litteratur og undersøkelser om effekten av gaming. En ting er å komme opp i riktig treningsintensitet, vi må også vite at folk gidder å gjøre dette over tid. Skal treningen ha en effekt må intensitet og motivasjon opprettholdes.

– I denne sammenhengen kommer vi også til å vurdere ulike spill, hvor mange spill hver enkelt bør ha, spill hvor vanskelighetsgraden økes osv. I tillegg vil vi fortsette å måle maksimalt oksygenopptak, for å sjekke at formen har økt, avslutter spesialfysioterapeut, Matthijs Wouda.

---

SUNNAAS SYKEHUS

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus på Nesodden tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst.

Matthijs Wouda er leder for klinisk fysiologisk laboratorium hvor det utføres tester og undersøkelser, hovedsakelig målinger av lungefunksjon, kondisjon og muskelstyrke.

---Nyeste fra Dagsavisen.no: