Nyheter

Oslo-rektor sier nei til byrådet – vil beholde karakterer i orden og oppførsel

Byrådet i Oslo inviterer skolene til å droppe karakterer i orden og oppførsel. Nei takk, sier rektor Trond Nilsen.

– Å droppe karakterer i orden og oppførsel gjør at vi mister et viktig målingsverktøy, sier Trond Nilsen, som er rektor ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo, til Dagsavisen. Han er også politiker for partiet Høyre.

Byrådet i Oslo ønsker å delta i et forsøk som går ut på å fjerne orden- og oppførselskarakterene i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo som ønsker det.

Det ble bekreftet på et møte i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

Hensikten er å finne ut hva man kan lære ved å prøve ut en alternativ ordning, og vurdere om det kan være aktuelt å endre regelverket.

– Praksisen i dag har blitt oppfattet som en straff og dette forsøket vil handle om bedre oppfølging av elevene og med andre typer tilbakemeldinger, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) under møtet i Kultur- og utdanningsutvalget.

Høyre reagerer

Mehmet Kaan Inan, utdanningspolitisk talsmann for Høyre i Oslo, sa onsdag til Dagsavisen at dette er hårreisende, spesielt i en tid hvor det er en femdobling av vold og trusler mot lærere i skolen, og mobbingen øker i Oslo.

Han refererer til en rapport som viste at det fra 2015 til 2022 har vært en femdobling av vold- og trusselhendelser i Oslo. Dette viser tall fra Utdanningsetatens årsrapport for Osloskolen i 2022.

Mehmet Kaan Inan

– Viktig verktøy

Rektor Trond Nilsen sier at han ikke er enig med byrådet i at det å fjerne karakterer i orden og oppførsel er veien å gå.

– Ved å gjøre dette så tar man bort et viktig verktøy som vi trenger for å se om alle tiltakene vi gjør for å følge opp elevene våre lykkes. Vi har satt det at flest mulig elever skal ha god i orden og oppførsel som et viktig mål for oss. Vi jobber mye med holdninger, og orden- og oppførselskarakter er gode styringsparametere for oss, sier han.

Nilsen forteller at han ikke husker om de har mottatt en offisiell invitasjon til å bli med på forsøket, men at de er blitt spurt uoffisielt. Det takket han pent nei til.

– Orden og oppførselskarakter i seg selv har ingen effekt på holdninger, men arbeid med relasjoner i form av elevsamtaler og andre pedagogiske verktøy vil jo vise om det vi holder på med hjelper, mener han.

Flere sluttet på skolen

Lofsrud skole var i hardt vær da det i 2019 kom fram at 15 elever sluttet på skolen, uten å flytte fra området. Dette på grunn av salg av narkotika, slåsskamper, kriminelle gjenger og trusler.

Rektor forteller at de siden den gangen har jobbet systematisk med forebygging.

– Nå har vi endelig fått kontroll, mye har roet seg ned og jeg vil påstå at både læringsmiljøet til elevene og arbeidsmiljøet til lærerne er mye bedre nå. Dette er takket være at alle lærere, miljøterapeuter og andre ansatte på skolen har arbeidet systematisk med relasjoner. De har gjort en formidabel jobb.

Oppskriften, ifølge ham, er nettopp samstemte voksne som jobber systematisk med å bygge relasjoner til elevene og deres foresatte.

– Når hjertet er vunnet og tilliten til stede kan lærerne drive undervisning som de er utdannet til å gjøre. Derfor ønsker vi ikke å ta bort et måleverktøy (karakterer i orden og oppførsel, red.anm.) som vi aktivt bruker, forteller han.

Lofsrud skole i Oslo.

Ønsker flere ressurser

Skolen er åpen på kveldstid og i helger, og har blitt et viktig sted for innbyggere i nærområdet, ifølge rektor. De jobber tett med bydelen, politiet og idrettsklubber.

– Skjer det uønskede hendelser på andre arenaer enn skolen, så tar vi det på skolen neste dag. Vi er nå i posisjon til å ta den rollen på grunn av systematisk arbeid over tid. Det krever en landsby for å oppdra et barn, og det lever vi etter.

Ifølge Nilsen bør man samle flere ressurser på skolen slik at den kan ta et større samfunnsansvar. Eksempelvis de etatene som arbeider med barn og ungdommers oppvekstvilkår. Han viser til at ingen har bedre tilgang på både elever og deres foreldre, og at dette derfor bør utnyttes bedre.

– Straff og sanksjoner er ikke veien å gå for å få bukt med vold og trusler. Da behandler man symptomene, og ikke årsakene. Veien å gå er å vinne hjertet til elevene. Det kan kanskje høres litt platt ut, men gjør du det så skaper du gode læringsmiljøer. Ikke minst vil de voksne bestemme på en slik skole.

– Det skal aldri være tvil om at de voksne har kontroll og bestemmer, men vi skal bestemme fordi vi viser elevene respekt, omsorg og tydelig grensesetting. Dette er en varig måte å få bedre læringsmiljø på. Straff funker de to første gangene, så er det slutt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: