Nyheter

Politiet: Ulvejakt i strid med loven

Politiet har ilagt tre jegere bøter på mellom 12.000 og 15.000 kroner, og to års tap av retten til lisensjakt på rovdyr, etter fellingen av en ulvetispe i februar.

– Politiet er av den oppfatning at det ble skutt på for langt hold med risiko for å skadeskyte ulvetispa, opplyser politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt.

– Vi mener også at andre jegere ble utsatt for fare på grunn av skyting mot usikker bakgrunn, tilføyer Bergem.

– Hvor mange skudd ble avfyrt før ulvetispa ble felt?

– Det ble avfyrt flere skudd mot ulvetispa før den ble felt, svarer Bergem.

60 jegere deltok

Fellingen av ulvetispa skjedde i forbindelse med lisensfellingen av ulv som startet innenfor ulvesonen 3. februar. I Ulvåa-reviret i Våler kommune i Innlandet fylke, ble det felt seks ulver av de åtte det var anledning til å felle før jakta ble avsluttet 15. februar, får Dagsavisen opplyst fra Statsforvalteren i Innlandet. Fire av disse ulvene ble skutt 10. februar i løpet av 13 minutter, ifølge NTB.

Tre dager tidligere ble en femte ulv skutt i samme område. Om lag 60 jegere deltok i lisensfellingen den dagen, opplyser Bergem.

Men fellingen av denne ulvetispa skjedde på en slik måte at både Statens naturoppsyn (SNO) og organisasjonen Aktivt Rovdyrvern (ARV) anmeldte den til politiet.

– Vi har forholdt oss til SNOs anmeldelse. Andre forhold, som Aktivt Rovdyrvern tar opp i sin anmeldelse, har vi valgt å ikke gå videre med, forteller Bergem.

SNO anmeldte fellingen fordi de mente den hadde skjedd på en måte som var i strid med prinsippet om human jakt i viltloven.

Dette prinsippet innebærer å unngå at andre mennesker settes i fare og at viltet ikke utsettes for unødvendige lidelser.

Politiet har i stedet konkludert med at det har skjedd en overtredelse av dyrevelferdslovens paragraf 3, fordi det har vært snakk om skadefelling og ikke ordinær jakt.

Dyrevelferdslovens paragraf 3 tilsier at «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

En spesiell sak

Bergem omtaler det politiet nå har etterforsket, som «en spesiell sak».

– Jeg kjenner ikke til noen tilsvarende sak hvor jegere er blitt bøtelagt for felling av ulv, sier Bergem.

Han forteller også at politiet har samarbeidet tett med SNO, og at saken ble oversendt til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med forslag til påtaleavgjørelse.

– Statsadvokaten tiltrådte politiets innstilling, opplyser Bergem.

– Er tap av retten til lisensjakt på rovdyr å regne som en alvorlig reaksjon fra politiets side?

– Jeg kjenner ikke til andre saker med tap av lisens for felling av rovdyr, men det er ikke uvanlig ved ordinær jakt, og det finnes andre tidligere tilfeller med lengre rettighetstap enn dette, svarer Bergem.

– Det ble felt flere ulver i løpet av lisensfellingen i Våler. Hvordan forløp de øvrige fellingene?

– Vi har ingen holdepunkter for at det var noe å utsette på de andre fellingene, svarer Bergem.

– SNO har skuddplassundersøkelser for hver ulv som blir felt, og da blir det grundig belyst hva som har skjedd.

De tre jegerne har i skrivende stund ennå ikke vedtatt foreleggene sine.

Lettelse i ARV

Hege O’Wiidt, som er styremedlem i ARV, sier at deres umiddelbare reaksjon på politiets avgjørelse i denne saken, er lettelse over at politiets faktisk har gått inn i saken og at «uønsket, kritikkverdig og risikabel oppførsel under jakten» har blitt slått ned på.

– Den viktigste politiresponsen her er inndragelsen av retten til lisensjakt på rovdyr i to år, sier O’Wiidt.

– ARV hadde helst sett at denne typen jegere ikke fikk bære eller benytte våpen i det hele tatt i toårsperioden, og at tap av jaktrett ikke bare skal gjelde rovdyrjakt.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen representerer en av de tre jegerne som nå er ilagt bot og har tapt retten til lisensjakt på rovdyr i to år. Jakobsen opplyser til Dagsavisen at hans klient ennå ikke har bestemt seg for om han vil godta politiets avgjørelse.

– Vi har sendt et brev til politiet og bedt om mer opplysninger, sier Jakobsen også.
Nyeste fra Dagsavisen.no: