Nyheter

Fortsatt ingen penger til yrkesskadde rammet av dansk konkurs. Rune har ventet i 13 år

LO krevde at staten skulle ta regninga for at det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs.

Over 300 yrkesskadde nordmenn venter fortsatt på penger etter at det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018.

Til sammen er et krav på rundt 200 millioner kroner inne hos konkursboet. Summen kan også bli høyere, om flere melder inn yrkesskadene sine.

Fordi selskapet var dansk, hadde ikke arbeidstakerne det norske sikkerhetsnettet under seg.

LO jobber for at den norske staten skal betale ut erstatning til arbeidstakerne ramma av Alpha-konkursen.

Et av LOs krav var at pengene skulle komme i revidert nasjonalbudsjett.

Men det var ingen penger å finne i budsjettet regjeringa la fram 11. mai. Det er LO skuffa over.

– Vi mente at staten burde kommet med en løsning i revidert nasjonalbudsjett, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til FriFagbevegelse.

– Staten må betale

LO mener staten må ta ansvar for at de skadelidte ikke har fått erstatning.

– Arbeidsgiverne har fulgt loven, og de skadelidte er uskyldige ofre. Vi mener staten må ta ansvar for at lovverket er for dårlig, sier Tinnlund, som har fulgt saken tett for LOs politiske ledelse i flere år.

Staten bør forskuttere og betale ut erstatninga til hver enkelt skadelidt etter hvert som yrkesskadene blir godkjent, mener Tinnlund. Deretter kan staten melde krav i det danske konkursboet, og eventuelt få pengene tilbake når det er ferdigbehandla.

I dag må de skadelidte selv kreve pengene i konkursboet. Konkursboet vil sannsynligvis ikke være oppgjort før om rundt 10 år, ifølge Tinnlund.

Flere yrkesgrupper er ramma av Alpha-konkursen, men det er en overvekt av bygg- og anleggsarbeidere blant LO-advokatenes saker.

Regjeringa jobber også for å få tetta hullet i lovverket, og har for tiden flere forslag ute på høring. Høringsfristen er 30. mai.

Prøvde saken i retten

En av de som venter på pengene sine er Rune Sundmoen. Tømreren blei helt ufør etter å ha falt ned fra et stillas i 2010.

Podkastepisoden om Rune Sundmoen og Alpha-saken kan du høre her:

I 2018 slo tingretten fast at Alpha Insurance skulle betale ut 2,5 millioner kroner i erstatning. Samtidig gikk forsikringsselskapet konkurs.

Siden arbeidsgiveren til Sundmoen ikke hadde forsikring i et norsk selskap, er han ikke dekka av den norske garantiordninga. Den danske ordninga dekker ikke yrkesskader.

Rune Sundmoen står derfor igjen uten en eneste krone.

– Det er helt forferdelig. Det er sårt å snakke om. Det viktigste for meg nå er å få nedbetalt gjeld, så vi ikke må selge huset. Og jeg håper jeg kan gi jentene mine mer enn hva jeg har kunnet gi dem de siste åra, sa Sundmoen til podkasten Rørsla tidligere i år.

---

Dette er Alpha-saken

  • Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De kan tegne avtaler med utenlandske forsikringsselskaper.
  • Yrkesskadeforsikringsforeninga (YFF) er ansvarlig hvis arbeidsgiveren ikke har tegna forsikring eller forsikringa har utløpt. Hvis forsikringsselskapet er konkurs, sikrer garantiordninga for skadeforsikring at erstatninga blir utbetalt.
  • Når forsikringa er tegna med utenlandske selskaper, sikrer ikke garantiordninga at erstatninga blir utbetalt. Dette blir omtalt som et hull i loven.
  • 8. mai 2018 gikk det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S konkurs.
  • På grunn av konkursen får over 300 yrkesskadde nordmenn ikke utbetalt erstatninga de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven.
  • Høyesterett av avgjort at nordmenn ikke får fremme sak mot Alpha Insurance sitt konkursbo i norsk rett. De må derfor fremme saken i dansk rett.
  • Hullet i loven skal tettes, og saken er ute på høring med frist 30. mai.
  • LO har også krevd at staten skal betale for erstatning til de som er ramma av Alpha-konkursen. Dette har så langt ikke skjedd.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: