Nyheter

Slik påvirkes du av Nato-møtet i Oslo

Væpnet politi, sperringer og en stor prislapp når Natos 31 utenriksministre skal møtes på Oslo rådhus.

---

  • Neste uke holder Nato utenriksministermøte i Oslo.
  • Norge er vertskap for arrangementet der Natos 31 utenriksministre er forventet å delta.
  • Møtet finner sted på rådhuset i Oslo. På agendaen står den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen Europa står i.
  • I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å bevilge 98 millioner kroner til gjennomføring av Natos utenriksministermøte.

---

Norge er vertskap for det uformelle utenriksministermøtet i Nato, som finner sted i Oslo 31. mai og 1. juni. I forbindelse med møtet innfører politiet en rekke sikkerhetstiltak.

– Politiet vil ha stor synlig tilstedeværelse under Natos utenriksministermøte. Vi iverksetter de nødvendige sikkerhetstiltak for å trygge alle deltakere og involverte i møtet, og samtidig ivareta befolkningens trygghet, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslopolitiet til Dagsavisen.

Ettersom Oslo er vertsby, har Oslo politidistrikt det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten rundt møtet og alle involverte, i samarbeid med PST og andre relevante aktører i tett samhandling med Utenriksdepartementet (UD).

– Gjennomføring av et slikt internasjonalt møte stiller høye sikkerhetskrav og politiet er midlertidig bevæpnet, sier han.

– Har politiet kjennskap til konkrete trusler i forbindelse med møtet?

– Politiet er ikke kjent med noen trusler rettet mot møtet.

Skal være trygt for alle

Politiets viktigste oppgave er å sørge for at Natos utenriksministermøte blir gjennomført på en trygg og god måte, samtidig som gjennomføringen skal føre til minst mulig ulemper for Oslos innbyggere og næringsliv i området.

– Vi er på jobb for å gjøre byen trygg for alle – også under et internasjonalt stormøte. Enkelte begrensninger med hensyn til trafikk og fremkommelighet i Oslo sentrum er imidlertid ikke til å unngå. I enkelte perioder ved forflytning av deltakerne, kan det bli noen hindringer for ordinær trafikk, opplyser Nilssen.

Allerede er det satt opp sperringer rundt Rådhuset, som vil være lukket for publikum i forbindelse med møtet.

– Rådhusplassen vil generelt ha begrenset tilgang. Sperretiltak og hindringer vil vi begrense mest mulig, slik at ordinær fremkommelighet i sentrum i størst mulig grad vil ivaretas.

– Vil tiltakene påvirke samferdsel som ordinær trafikk og kollektivtilbud?

– Ved Rådhusplassen omdirigeres trikken og kollektivtransporten. Andre steder kan bli påvirket av omdirigeringer, men ikke varig – det er i så fall i forbindelse med forflytninger, sier Nilssen, og oppfordrer innbyggerne om å holde seg oppdatert på Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider.

Vis hensyn

Utenriksdepartementet og Justisdepartementet skal etter planen bruke 198 millioner kroner på å avvikle Natos utenriksministermøte i Oslo i neste uke, ifølge Nettavisen.

– 98 million er avsatt i revidert nasjonalbudsjett til Utenriksdepartementet, sier Henrik Hoel, kommunikasjonsrådgiver i UD til avisa.

Han bekrefter at alle de 31 Nato-landene sender en delegasjon til møtet. Av disse skal nesten alle være landenes utenriksministre. Alle de største landene i Nato stiller med utenriksminister.

Det er imidlertid i forbindelse med flytting av delegatene, at befolkningen vil bli mest berørt.

– Onsdag og torsdag bør man nok beregne litt ekstra god tid, ettersom det da vil bli kjørt kortesjer i en eller annen form, i forbindelse med at gjester flytter seg mellom hoteller og besøkssteder.

Stabssjefen har en oppfordring til innbyggerne:

– Man bør oppføre seg som vanlig, og ta hensyn hvis man blir berørt av forflytninger. Ellers vil alt være som normalt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: