Nyheter

Må ha løsning i pinsen. Alle på Kimek i Kirkenes kan bli oppsagt

Kommer det ingen løsning i løpet av pinsen, kan 84 ansatte på Kirkenes-verftet stå uten jobb fra 1. juni. Et russisk fartøy kan gi dem arbeid en måned til, men sanksjoner setter stopp for det.

Saken er oppdatert.

– Det er harde tak her nå, sier Rainer Ingebrigtsen på telefon fra Kirkenes.

Han er klubbleder for Fellesforbundets medlemmer på Kimek, og de siste par ukene har vært tøffe.

Fredag 12. mai kom det en pressemelding fra Utenriksdepartementet som sa at alt arbeid, med unntak av nødreparasjoner, på russiske båter var forbudt.

Den beskjeden var som et slag i solar plexus for verftet i Kirkenes som har 70 prosent av omsetningen sin fra den russiske fiskeflåten i Barentshavet.

Dominoeffekt

Det fikk alarmen til å gå i LO, i Sør-Varanger kommune og i Regjeringa, men noen løsning som kan virke på kort sikt har ennå ikke dukket opp.

Onsdag 24. mai var det styremøte i bedriften. Der ble det vedtatt at dersom det ikke kommer en løsning i løpet av pinsen, vil man på styremøte 30. mai gå til det skritt å si opp alle ansatte fra 31. mai. Det vil gjøre at 84 ansatte ikke vil ha noen jobb å gå til når mai blir til juni.

Det vil få effekt også i lokalsamfunnet, siden det anslås at rundt 300 årsverk i lokalmiljøet er avhengige av at det er drift på Kimek.

– Vi kan ikke gå her uten at bedriften tjener penger, sier Ingebrigtsen.

Onsdag 24. mai var det styremøte i bedriften. Der ble det vedtatt å si opp alle ansatte fra 31. mai. Dermed vil 84 ansatte ikke ha noen jobb å gå til når mai blir til juni.

Paradokset er at det ligger et fartøy på land og et fartøy ved kai i Kirkenes som Kimek har arbeid på, men begge båtene kan foreløpig ikke røres grunnet sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

– Vi har en måned til med arbeid med de båtene. Det kunne kjøpt oss tid til å finne litt mer permanente løsninger, påpeker han.

Venter på svar

Ingebrigtsen forteller at det er søkt om dispensasjon for å kunne gjøre ferdig arbeidet på båten som ligger på anlegget, men at Kimek ennå ikke har fått svar.

Hvis båten blir liggende, kan det være en risiko for at Kimek blir saksøkt av rederen som ikke får fartøyet sitt tilbake i henhold til avtaler som er gjort.

– Jeg vet ikke hvor det henger, men vi har ikke fått noe svar fra regjeringa ennå. Men jeg vet at det jobbes med dette både i Fellesforbundet, LO og i regjeringa. Håpet mitt er at alle trekker i samme retning, sier Rainer Ingebrigtsen.

Jobber dag og natt

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sier at det jobbes dag og natt for å finne en løsning for Kimek og Kirkenes-samfunnet.

– Vi skal fikse dette her, og foreløpig er det ikke iverskatt verken permitteringer eller oppsigelser, sier Eggum.

Det bekrefter også administrerende direktør i Kimek, Greger Mannsverk.

– Ingen er sagt opp ennå, men vi må ha en løsning før styremøtet 30. mai, sier han.

Optimisme fra LO

I LO i Troms og Finnmark jobbes det også døgnet rundt, og leder Bjørn Johansen, har som Fellesforbundets leder Jørn Eggum, tro på at det kommer en løsning i løpet av pinsen.

– Det akutte er å finne en løsning for Kimek, slik at de kan få gjort ferdig arbeidet på de to båtene som ligger der. De forsvinner jo ikke. Det andre er en lønnskompensasjonsordning, og der er vi i dialog med LO sentralt. Jeg er optimist, sier Johansen.

Han understreker imidlertid at å få tillatelse til å jobbe på de to båtene, kun vil være en midlertidig løsning, og at det må mer til relativt raskt.

– Jeg kommer aldri til å stå på torget og be om milliarder til Sør-Varanger. Det vi ber om er aktivitet. Det er viktig rent sikkerhetspolitisk at det bor folk i grensekommunen mot Russland, men de folka må ha en jobb å gå til, understreker han.

Johansen sier at han opplever at både sentralt og lokalt så er det nå et voldsomt trøkk for å få til en omstilling med et nytt forhold til Russland.

– Vi jobber på mange fronter. Dette handler ikke bare om Kimek, men om at et helt samfunn er satt i spill nå som døra til Russland er ettertrykkelig slamret igjen. Heldigvis ser det ut som om alle har forstått alvoret og drar i samme retning. For mister fagfolkene jobben, forsvinner de herfra. Det så vi da gruva ble stengt i 2015, sier Bjørn Johansen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at alle på verftet er oppsagt. Det riktige er at det på et styremøte 24. mai ble vedtatt at dersom det ikke kommer en løsning i løpet av pinsen, vil man på styremøte 30. mai si opp alle ansatte fra 31. mai.

Nyeste fra Dagsavisen.no: