Nyheter

Dette skjer dersom amerikanske soldater bryter loven i Norge

Inngåelsen av en ny forsvarsavtale i fjor får betydning for amerikanske tjenestepersoner som har permisjon i Norge.

Onsdag seilte verdens største hangarskip, USS Gerald R. Ford, inn Oslofjorden. Denne helgen ligger det til kai utenfor hovedstaden.

Det er ventet at tjenestepersonene ombord vil sette sitt preg på byen når de har fritidspermisjon, også kjent som landlov. Hangarskipet huser til sammen et mannskap på 4.500 personer.

Dersom noen av dem skulle ende opp med å bryte norsk lov, kan de risikere å få amerikanske fengselsstraffer og bøter. USA har som kjent et langt høyere straffenivå enn Norge.

USA har førsterett

I henholdt til en Nato-avtale fra 1953 er det vertslandet som har ansvaret for å straffeforfølge militærtjenestepersoner som begår lovbrudd på perm i et vertsland. I tjeneste er det landet de tjenestegjør for som har dette ansvaret.

Men i fjor inngikk Norge en ny forsvarsavtale med USA. Den innebar blant annet at det vil bli etablert såkalte omforente områder på Rygge, Sola og Evenes flystasjoner, samt på Ramsund orlogsstasjon. På deler av disse områdene vil USA få eksklusiv bruksrett. Tidligere i år ble det kjent at det amerikanske forsvaret vil investere om lag to milliarder kroner på Rygge flystasjon.

Den nye forsvarsavtalen ga også USA større handlingsrom overfor sine egne soldater. I avtalen har nemlig Norge sagt fra seg førsteretten til å straffeforfølge handlinger begått av amerikansk militærpersonell utenfor tjeneste på norsk jord. Det betyr at amerikanske myndigheter nå har førsteretten til å straffeforfølge alle handlinger begått av en amerikansk tjenesteperson i Norge, uavhengig av om lovbruddet skjedde i tjeneste eller på perm.

– Dersom noen av de amerikanske soldatene skulle begå en straffbar handling, har USA i utgangspunktet førsteretten til å straffeforfølge handlinger begått både i og utenfor tjeneste, bekrefter Trond Øvstedal, fagdirektør i Forsvarsdepartementet.

Gjelder ikke voldtekt eller drap

Det finnes likevel unntak til denne regelen. For eksempel kan en norsk domstol likevel ende opp med å straffe en amerikansk soldat, dersom vedkommende begår et alvorlig lovbrudd, som for eksempel voldtekt eller drap.

– I spesielle tilfeller kan Norge kreve tilbake jurisdiksjon. Det vil særlig være aktuelt dersom det er begått en alvorlig forbrytelse, sier Øvstedal.

I slike tilfeller skal personen som har begått lovbruddet forbli under amerikanske myndigheters kontroll til rettsprosessen er avsluttet. Avtalen forplikter USA til å samarbeide med Norge om etterforskning og sikre at den siktede fremstilles for norske myndigheter underveis i prosessen. USA plikter også å vurdere forespørsler fra Norge om å overføre den siktede slik at han eller hun kan varetektsfengsles i Norge.

Oslo 20230524. 
Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, her sett fra Ekebergskrenten onsdag morgen. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager.
Foto: Javad Parsa / NTB

Ingen politisaker

Foreløpig er det uansett lite som tyder på at personellet ombord USS Gerald R. Ford vil havne i arresten.

Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt opplyser til Dagsavisen fredag ettermiddag at de besøkende fra hangarskipet har oppført seg bra så langt. Politiet hadde per da ikke registrert noen saker der amerikanske tjenestepersoner hadde vært involvert.

Ifølge Lie skal det heller ikke være noen utfordringer for dem at tusenvis av amerikanske soldater potensielt skal ut på byen henne helgen og mingle med resten av Oslos befolkning.

– Oslo politidistrikt er dimensjonert for å takle dette, sier han.

---

USS Gerald R. Ford

 • USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget.
 • Byggingen av det nye skipet startet allerede i 2009, og i 2013 ble det døpt.
 • Skipet er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo ble første havn som besøkes.
 • Skipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.
 • De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.
 • Om bord er et mannskap på 4500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre.
 • Prisen var på 13,3 milliarder dollar – med dagens kurs rundt 145 milliarder kroner.
 • Skipet drives av to atomreaktorer. For å kontrollere at det ikke slippes ut radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, skal prøver analyseres før, under og etter anløpet.
 • Skipet har 11 våpenheiser som kan frakte 11 tonn om gangen.
 • Et søppelforbrenningsanlegg brenner i snitt mellom 1,1 og 1,4 tonn søppel om dagen. På denne måten blir 100 kilo søppel redusert til ett kilo aske
 • Mannskapet har også tilgang til blant annet frisør, tannklinikk, flere butikker, kaffebar og en fullt utstyrt sykestue.

Kilde: NTB

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: