Nyheter

Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Og da er verken bolig eller strøm tatt med i regnestykket.

Hva er egentlig et vanlig forbruk i dag?

Svaret kan du finne i budsjettkalkulatoren til forbruksforskerne i Sifo ved OsloMet. De oppdaterte i dag sin budsjettkalkulator.

Den viser at utgiftene til en eksempelfamilie med mor, far og to barn på 5 og 11 år har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023, skriver FriFagbevegelse.

I februar 2022 var de årlige forbruksutgiftene på 400.640 kroner. Ett år senere økte beløpet til 432.850 kroner.

Bolig og strøm er ikke med

Merk deg at det forskningsbaserte budsjettet ikke omfatter alle utgifter folk har.

Store kostnader som bolig og strøm er ikke med. Her er det veldig store variasjoner.

Utgifter til ferie, gaver og helsetjenester utover et årlig lege- og tannlegebesøk er heller ikke tatt med i budsjettet. Referansebudsjettet forutsetter at all mat lages hjemme. Kafé- og restaurantbesøk er ikke lagt inn i budsjettet.

Nesten alt er blitt dyrere

I kalkulatoren kan du selv legge inn opplysninger om husholdningen du bor i og la kalkulatoren regne ut hvor mye du eller dere trenger.

Sifos referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

Med få unntak så har alle postene i referansebudsjettet økt. Husholdningsartikler, mat og drikke og bilhold (bensinbil) har økt aller mest i perioden mellom februar 2022 til februar 2023.

De eneste utgiftene i budsjettet som har gått ned i perioden, er utgiftene til barnehage og andre dagligvarer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: