Kultur

Litthus får 1 million kroner: Jubelen sto i taket

En lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett viser at Litteraturhuset i Fredrikstad vil få tildelt 1 million kroner i støtte, i inneværende år.

Mandag ble det kjent at Litteraturhuset i Fredrikstad tildeles en million kroner over revidert nasjonalbudsjett. Men allerede søndag kveld kunne ordfører Siri Martinsen overbringe de gode nyhetene til daglig leder Roy Conradi Andersen.

– Jeg trodde nesten hun tulla med meg, sier Andersen, som har drevet intensivt arbeid inn mot departementene og regjeringen det siste året, etter at det ble kjent at de ville miste midler som følge av at Støre-regjeringen fjernet gaveforsterkningsordningen – et grep som fratok Litteraturhuset i Fredrikstad en halv million kroner i midler. Samtidig har utgiftene økt som følge av blant annet økte strøm- og rentekostnader, samt at utleiedriften har fått en knekk på grunn av dyrtid og økt inflasjon.

– Jeg hadde innerst inne trodd at vi ville få tre- eller fire hundre tusen som plaster på såret. Da jeg hørte en million, trodde jeg ikke det var sant. Det er mye penger for oss, og gjør at vi kan fortsette med full kraft med det vi driver med. Hvis dette fortsatt uten tilskudd og høyere utgifter, hadde gått ut over programtilbudet vårt. Det sier seg selv. Men nå kan vi fortsette med full kraft, med det vi synes er viktig.

Fra venstre: Roy Conradi Andersen, Erling Omvik, Sylwia Stasiak, Elin Tvete og ordfører Siri Martinsen under tildelingen mandag.

Lesing kan ikke erstattes

Sylwia Stasiak er barne- og ungdomsansvarlig på Litteraturhuset og ansvarlig for Bokstart Fredrikstad. Hun kom inn i Bokstart-prosjektet da hun jobbet som barne- og ungdomsansvarlig på Deichman bibliotek Tøyen i Oslo og har tatt med erfaringene sine derfra, ned til plankebyen.

– Hva tenker du, om at dere får en så stor tildeling til Litteraturhuset, med bakgrunn blant annet i Bokstart-satsingen?

– Jeg er kjempestolt. Over at noen andre ser og tror på, og ser verdien i det å lese for barn. Så jeg er superstolt. Dette er absolutt hjertebarnet mitt – når man fordyper seg i hva lesing er, og hva det gjør med et menneske eller et barn, hvor mye det gir dem, så kjenner jeg at dette ville jeg jobbe med. Jeg er jo selv en lesehest, sier Stasiak.

– Når jeg fikk være med i ressursgrupper og fikk mer kunnskap om hva lesing er og hvor viktig det er, så gir det en større mening i livet å jobbe med noe som fører til at mennesker, eller barn, får det bedre.

Selv om historieformidling nå kan gjøres via mange ulike medieplattformer, tror hun lesing gir barna noe som de andre formidlingsmetodene ikke kan.

– Når du leser en bok, er det kommunikasjon mellom den som leser og den som hører på. Som barna hører du stemmen til en kjær omsorgsperson, som betyr noe for deg. Det er mye omsorg i lesing, og det skaper en god relasjon mellom barn og forelder. Også har barna ofte mange spørsmål til historien, og når de hører på lydbok kan de ikke få svar på det de lurer på, fra den som forteller. Da mister man den direkte kommunikasjonen, der den som leser og den som lytter, er på samme sted og deler den samme opplevelsen. Man får ikke en god formidlingssituasjon. Det er stor verdi i lydbøker og andre medier også, vi skal ikke leve i fortiden, men det kan ikke erstatte lesing, sier Stasiak.

Slipper å slåss

Gaveforsterkningsordningen ble innført av Solberg- regjeringen i 2014, og fungerte slik at hvis en kulturinstitusjon fikk 100 000 i gave, skulle staten matche med 50 prosent. Fordi Litteraturhuset mottar en del gaver fra forskjellige stiftelser, utgjorde dette en betydelig inntekt for dem på rundt 450 tusen kroner. Ordningen ble avviklet den 1. januar 2022.

– Da den nye regjeringen kom og slettet den ordningen, forsvant de midlene forsvant for oss. Det er midler vi ikke kan klare å erstatte, hvor skal vi finne dem? Det ble bare borte over natta. Jeg var veldig bekymret da dette kom på toppen av alt det andre med post-pandemi og økte priser. Legger man det sammen, betyr det at vi ville slitt med å komme i null i år. Jeg har jobbet hardt opp mot departementene for å si at de ikke bare kan ta vekk en halv million kroner fra driften vår. Og de har lovet oss midler, men det har tatt tid, så jeg jeg tvilte på at det skulle komme noe.

Andersen sier at de fortsatt kommer til å være nøkterne og drive forsiktig.

– Men dette betyr at vi kan puste litt mer med magen igjen. Vi må fortsatt være forsiktige og kjøre stramt, men slipper å slåss med ryggen mot veggen hele tiden, sier Andersen, som mottok en jubel som sto i taket, da han avslørte nyheten for sine øvrige ansatte på Litteraturhuset mandag formiddag.

Leseferdighetene stuper

Også ordføreren er lettet over nyhetene.

– Dette er ekstremt kjærkomment. Litteraturhuset Fredrikstad har hatt et spesielt fokus på leselyst med Bokstart Fredrikstad, og der har de utmerket seg nasjonalt. Lesingen i Norge stuper, og der har Litteraturhuset gjort en kjempeinnsats. Nå kan de slå seg litt på brystet, sier Siri Martinsen.

Hun kommer rett fra Arbeiderpartiets landsmøte, der de blant annet hadde fokus på at leseferdighetene går ned.

– Litteraturhusene og bibliotekene har en stor rolle i å sørge for tilgjengelighet til litteratur og leseopplevelser, sier Martinsen.

Rundt lunsjtider mandag ankom ordfører Siri Martinsen Litteraturhuset for den offisielle overrekkingen av tildelingen, under arrangementet Litt Senior. Her fikk Stasiak anledning til å oppfordre publikum til å lese for barna.

– Jeg pleier å oppfordre foreldre til å lese for barna sine, men de er kanskje store nå. Så oppfordringen er; les for barnebarna deres, og barna dere møter, og kos dere med ord og bøker og bilder, så skal vi gjøre resten, sa Stasiak til en rungende applaus fra salen.

---

Flere artikler om Bokstart Fredrikstad

Satser stort på bokprosjekt for de minste: Vil ha foreldre med på laget

Får 400.000 kroner til leselyst-satsing for barn og familier

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: