Nyheter

Russerne har økt aktiviteten på Svalbard

Etter år med stabilitet, ro og et forholdsvis harmonisk forhold mellom den norske og den russiske bosetningen i Barentsburg, har det skjedd en forandring.

Den russiske bosetningen har to sentrale personer som styrer det meste.

Den ene er Ildar Neverov, som er direktør for det statlige russiske gruveselskapet i Barentsburg, Trust Arcticugol. Den andre er den russiske generalkonsulen, Andrei Chemerilo, mannen som ifølge NRK skal ha tilknytning til russisk etterretningstjeneste.

Krevende for alle

Men 40 kilometer øst for Barentsburg sitter mannen som er sjefen på øya, sysselmester Lars Fause.

– Det er klart at situasjon etter 24. februar i fjor var mentalt krevende for alle. Men vi fikk veldig klare, tydelige, gode føringer fra Oslo som vi har fulgt. Vi diskutere det selvfølgelig og vi justerer hele tiden på vår politikk, sier Fause.

Sysselmesteren og ledelsen i Barentsburg har fem kontaktmøter per år, men de har i tillegg økt tilstedeværelsen i Barentsburg.

– Vi har et like stort ansvar i Barentsburg som her i Longyearbyen. Det må aldri være noen tvil om det, og da må folk følge de pålegg og reglene som gjelder. Ellers har vi økt tilstedeværelse med politi og kontordag fra én gang hver måned til hver 14. dag. Det er et svar på at tydelig tilstedeværelse er en viktig intensjon, sier Fause.

Direktør for det russiske gruveselskapet i Barentsburg på Svalbard, Ildar Neverov.

Det er ingen tvil om at kontakten mellom Longyearbyen og Barentsburg har blitt forandret etter krigen i Ukraina startet. Først ute var reiselivsnæringen som vedtok å ikke bruke penger i de russiske bosetningene, og seinere ble turistvirksomheten til trust Arcticugol kastet ut av Svalbard Reiselivsråd.

Hagler inn med søknader

Men så til den store forandringen som har skjedd det siste året.

Siden Ildar Neverov tok over som direktør for Trusten, har det haglet med søknader om ulike tiltak, noe som kan tyde på at Russland har store planer med sin virksomhet på Svalbard.

De vil bruke 300 millioner på opprydning i den nedlagte gruvebyen Pyramiden. De har startet butikk i Longyearbyen, de har søkt om oppstart av charterrute fra Moskva, å bruke luftputebåt, russiske bilskilter, offisielle gatenavn, fiskeforedlingsbedrift, skøytebane og ny kai.

Ildar Neverov er kortfattet når han svarer på spørsmål fra Dagsavisen om hvordan de har blitt møtt av norske myndigheter om sine planer:

– Vi er i dialog og snakker med myndighetene jevnlig. Vi vil heller vise resultatene når vi har nådd våre mål. Det er rettferdig og rimelig å holde kommersielle planer hemmelig, men vi skal gjøre vårt beste for å lykkes, sier Neverov.

Om forholdet til norske myndigheter bruker Neverov følgende ord: – Praktisk, korrekt og interessant, sier han.

Fause har selvsagt registrert den økte aktiviteten til russerne.

– Jeg vil ikke gå for mye inn i det, men vi opplever at de er profesjonelle og gjør det de kan for å innrette seg etter de krav og pålegg vi har. Det er framdrift i de sakene som er handler om Barentsburg, sier Fause.

At det alltid har foregått omfattende etterretningsvirksomhet på Svalbard har aldri vært noen hemmelighet. Og når NRK avslører at generalkonsulen har bånd til russisk etterretning, er det ingen på Svalbard som mister nattesøvnen. Eller som redaktør i High North New Arne O. Holm skrev på lederplass i forrige uke: «Nesten 30 år senere insisterer NRK på at de har avslørt en hemmelighet når de forteller at også i dag, i ei tid hvor Svalbards strategiske betydning har økt betraktelig, er russisk etterretning til stede i Barentsburg.»

Holm skriver også at han møtte KGB i Pyramiden på 90-tallet, noe som verken var oppsiktsvekkende eller overraskende. I administrasjonsbygningen i Pyramiden har tre vinduer i øverste etasje gitter. Det var her KGB holdt til.

I KGBs gamle kontorer i Pyramiden flyter fremdeles papirer og informasjon om folk.

Trusselen

– Det er ikke noen hemmelighet at vi har stillinger her knyttet til Politiets sikkerhetstjeneste og at jeg har en strategisk rådgiver fra Politiets sikkerhetstjeneste. Han svarer kun til meg. Så det er oppgradert oppmerksomhet rundt dette. Det er nødvendig når man er på Svalbard. Antakelig burde det vært sånn bestandig, sier Fause.

Er det noen av de russiske aktivitetene som kan være til bekymring?

– Det spørsmålet får jeg jo ofte, og da viser det seg jo til de åpne nasjonale trusselvurderingene. Det står litt om Svalbard både hos PST og e-tjenesten. Vi bare viser til det, da kan vi ikke gå inn på det, sier Fause.

I Barentsburg på Svalbard bodde og jobbet Timofey Rogozhin.

Beredskapsloven også på Svalbard

For litt over en måned siden sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en høring om at beredskapslovene også skal gjelde på Svalbard. Fram til nå har de bare vært gjeldende for kommuner på fastlandet, men nå skal også Longyearbyen lokalstyre anses som en kommune etter loven:

«Selv om beredskapsloven i dag ikke gjelder for Svalbard, vil ekstraordinære tiltak ved krig, krigsfare eller lignende forhold kunne gjennomføres med grunnlag i konstitusjonell nødrett.»

Fause bekrefter at saken har vært diskutert internt, men vil ikke si noe mer om dette.

Trust Arcticugol blir invitert når høringen sendes ut, men ikke denne gang. Neverov vil heller ikke snakke om denne saken, og sier:

– Vi evaluerer disse dokumentene fremdeles, sier Neverov.

Nyeste fra Dagsavisen.no: