Nyheter

Kommunen gravde opp hagen deres i høst. Siden har ingen gjort noe

Toppen fire uker var ekteparet forespeilet at det ville ta å skifte rørene i hagen deres. Åtte måneder senere ser hagen deres ut som et krater.

BERGEN (Dagsavisen): – Det er så uproft, tordner Monica Eidsheim Solend.

Hun og ektemannen Christer Solend frykter de må se langt etter drømmen om late sommerdager i hagen i år. For den ellers så frodige gressplenen og det fargerike blomsterbedet er nå forvandlet til en anleggsplass med sikkerhetsgjerder rundt.

Avisen Strilen omtalte saken først.

Det hele startet i fjor høst, da ekteparet oppdaget at de offentlige vann- og kloakkrørene, som lå nedgravd på tomten deres, var i dårlig stand. De kontaktet Alver kommune for å høre om de ville fornye rørene.

– Det angrer vi bittert på nå, sier Eidsheim Solend.

Stolpe til besvær

I september satte kommunens innleide entreprenør nemlig i gang rørfornyelsen to ulike steder i hagen deres. Arbeidet var anslått å ta maks fire uker, ifølge ekteparet. Men etter tre måneder var arbeidet bare kommet halvveis, og siden så ikke huseierne snurten av anleggsarbeiderne.

Innen den tid hadde Solend observert flere ting han reagerte på.

– Rørene de la ned over gressplenen så ikke ut til å ha riktig fall, blant annet. Og ved tomtegrensen ville de merkelig nok ikke legge rørene i grøften de gamle allerede lå i, men heller lage en ny trasé, sier han til Dagsavisen.

Her ligger rørende utenfor huset til Monica Eidsheim Solend og ektemannen Christer Solend.

Den nye planen innebar utsprenging av en fjellknaus like ved siden av huset. Solend kunne ikke skjønne hvorfor et så inngripende tiltak skulle være nødvendig, og ba om forklaring. Det hele dreide seg om en strømstolpe som sto ugunstig plassert for det videre arbeidet.

– Stolpen sto rett over den gamle vannledningen, og den måtte de unngå. Da jeg foreslo å heller kontakte BKK for å få dem til å flytte stolpen, var det ingen som svarte på det. De bare fortsatte med planen sin.

To ganger gjentok han forslaget sitt om å be BKK flytte stolpen. I mellomtiden startet sprengingen tett opp mot huset.

– Det ble som vi fryktet. Mye rystelser i huset, og vi har funnet sprekker både innvendig og utvendig, sier ekteparet.

Fylte igjen med grus

Men traséendringen medførte også andre problemer. For med offentlige rør lengre inne på tomten, begrenset det huseiernes muligheter for å realisere egne byggeprosjekter i hagen. Man kan ikke bygge for tett innpå kommunens rør. Da satte Solend foten ned.

– Og det var da arbeidet stoppet opp. Alle anleggsmaskinene ble kjørt bort og arbeiderne forsvant. Det eneste de gjorde var å fylle igjen den utsprengte innkjørselen vår med grus. Siden har vi ikke sett dem, og hagen ser ut som et krater. Helt rasert, sier Solend frustrert.

Tiden gikk, og Solund sendte nye e-poster til vann- og avløpsetaten der han etterlyste fremdrift og videre plan. Da han ikke fikk svar, gikk han høyere opp i systemet. Men heller ikke en henvendelse til kommunalsjef Anny Bastesen førte frem.

For hver måned som gikk mistet ekteparet inntekter på den tomme kjellerleiligheten de skulle leie ut. Samtidig uteble tilbakebetaling av strøm som entreprenøren hadde brukt under arbeidet.

Ryddet selv

Men det som plaget dem mest, var tilstanden på hagen. Store hull i plenen, en utsprengt steinrøys i skråningen og raserte planter og trær var et daglig irritasjonsmoment. Til slutt tok Solend selv grep.

– Jeg begynte å rydde opp. Først måtte jeg flytte vekk alle rørene og søppelet de hadde etterlatt seg, for det var meldt storm og vi kunne ikke risikere at noe av dette blåste inn i huset. Så skaffet jeg meg en minigraver og begynte å reparere plenen, forteller Solend.

Christer Solend med minigraveren

Timevis av tungt arbeid ble deretter fakturert til kommunen, til sammen over 20.000 kroner.

I midten av april, noen dager etter at ekteparets advokat truet med søksmål, var kommunen på befaring i hagen deres og fikk diskutert hvordan miseren skulle rettes opp igjen. I referatet fra befaringen går det frem at kloakkrøret over gressplenen var lagt med feil fall og må graves opp igjen. Kommunen har også bestemt seg for å gå bort fra planen om å legge rørene i den nye, utsprengte traséen. Nå skal de i stedet flytte strømstolpen og legge dem der de gamle rørene lå, slik Solend foreslo i fjor høst.

Ekteparet er glade for endringene i planen, men stiller seg sterkt kritiske til at de ikke ble lyttet til tidligere.

– Hadde de gjort det, kunne de spart både tid, penger og hagen vår. En kan jo bare lure på hvor mye skattepenger som er blitt sølt bort på dette prosjektet. De vil ikke fortelle til oss hvor mye det har kostet. Samtidig ble de kommunale avgiftene økt fra nyttår, sier de hoderystende.

Slik så hagen ut før arbeidet startet. Bildet er tatt for noen år siden.

Beklager

Tjenesteleder for drift og vedlikehold, Kjetil Spurkeland, ønsker ikke kommentere saken overfor Dagsavisen, og viser til svarene han ga til avisen Strilen. Der uttaler han at de er lei seg for situasjonen, og beklager at arbeidet har tatt lenger tid enn forespeilet. Samtidig lover han at Solend vil få dekket alle utgifter de har hatt til strøm for anleggsarbeidet. Noe mer ønsker han ikke å si, og begrunner det med at kommunen ikke kommenterer enkeltsaker.

Kommunalsjef Anny Bastesen gjentok beklagelsen overfor Alver formannskap forrige uke.

– Det er en lei sak, og vi er veldig klar over at dette har vært ugreit for alle parter. At det har tatt så lang tid skyldes at det har vært noen uhell underveis med fremdrift og måten det ble løst på. Når det skal være ferdig kan jeg ikke svare på, men arbeidet blir prioritert, forsikret hun.

I et brev til ekteparets advokat i midten av april går det frem at kommunen er i en reklamasjonssak mot den innleide entreprenøren.

«Vi må kjøre en saklig og rett prosess rundt denne.» skriver Spurkeland her, og tilføyer at de ikke kan hoppe over rett saksgang.

– Hva foregår?

Når hagen deres igjen kan brukes, vet ekteparet ennå ikke. Men kommunen erkjenner at det nå haster.

Monica Eidsheim Solend og ektemannen Christer Solend.

«Alle parter er enige om at det kunne vært utført mye bedre arbeid for å tilbakestille mesteparten av eiedommen. Områdene som skulle vært ferdige burde nå være helt tilbakestilte og dette tar alle parter selvkritikk for. Dette vil bli høyest prioritert når arbeidet starter opp igjen. (...) Entreprenør og underleverandør har forsikret at det ikke skal mangle ressurser til å ferdigstille prosjektet på en mest mulig effektiv måte.» skriver avdelingsleder Ole Kristian Rolland i et brev til ekteparet.

Paret selv lister opp alle advarslene og bekymringsmeldingene de sendte kommunen, men ikke fikk svar på. Et av brevene avsluttes slik:

«Helt til slutt lurer jeg på hva som foregår i kommunen? Jeg er helt sjokkert!»

Nyeste fra Dagsavisen.no: