Nyheter

Hytteadvokat forundret over kommunens strømkrav: – Aldri vært borti

– Jeg har aldri tidligere vært borti saker hvor kommunen pålegger hytteeiere å bruke strøm på en spesiell måte, sier senioradvokat Marte Risøy, i advokatfirmaet Økland & Co.

Nylig fortalte Dagsavisen om strømstriden mellom flere hytteeiere ved innsjøen Lyseren og Indre Østfold kommune. På hver side av trykkavløpet står kommunen og eierne av fritidsboliger. Kommunen mener det er hytteeiernes ansvar å ha tilkoblet varmekabler på anlegget gjennom vinteren, hytteeierne er tydelige på at dette er brudd på premissene da anlegget ble montert.

Velforeningen i Spydeberg anslår at påkoblede varmekabler medfører en strømkostnad fra 5.000 til 18.000 kroner i måneden til hver hytte. Avhengig av hvor langt strekk hver hytte har til fellesledning.

Sjelden tvist

Advokatfirmaet Økland & Co på Lillestrøm samarbeider med Norges Hytteforbund. Senioradvokat Marte Risøy kjenner ikke til saken rundt kravet til påkoblet varmekabel til pumpestasjon og vann- og avløpsledninger gjennom vinteren. Selv om hytta ikke er i bruk.

På generelt grunnlag forteller Risøy til Dagsavisen at advokatfirmaet sjeldent opplever at det oppstår tvist mellom kommuner og hytteeiere.

– De fleste saker vi får inn, hvor vi bistår hytteeiere i en sak mot en kommune, dreier seg om byggesaker og reguleringsplansaker. De fleste tilfellene kan sammenfattes slik: Kommunen har avslått byggesøknad eller delingssøknad, og hytteeieren vil klage på vedtaket, sier Risøy og fortsetter:

– Kommunen har gitt byggetillatelse til tiltak på naboeiendommen, og hytteeieren ønsker å klage på vedtaket fordi det vil være til ulempe for dem eller i forbindelse med reguleringsplanarbeid planlegges det fortetting av hyttefeltet. Vi bistår i fasen hvor hytteeierne inngir merknader til reguleringsplanforslaget, og ved eventuell klagebehandling når reguleringsplanvedtaket er fattet, forklarer hun.

Kommunen avviser strømkompensasjon

Til Dagsavisen sa jurist i Indre Østfold kommune, Kristina Folkenborg, følgende om kravet til hytteeierne rundt påkoblede varmekabler gjennom vinteren:

– Som begrep blir det ikke helt riktig å si at kommunen pålegger hytteeierne denne kostnaden.

Kristina Folkenborg, jurist VA-forvaltning, Indre Østfold kommune.

Strømkostnaden hytteeierne har blitt påført er ny tvist for senioradvokat Marte Risøy.

– Jeg har aldri tidligere vært borti saker hvor kommunen pålegger hytteeiere å bruke strøm på en spesiell måte, sier Risøy.

Hytteeieren Dagsavisen har vært i kontakt med, mener han aldri har fått beskjed om at varmekablene til pumpestasjon og ledninger må være kontinuerlig tilkoblet i frostperioder.

Kristina Folkenborg, jurist VA-forvaltning i Indre Østfold kommune, mener abonnentene hele tiden har vært ansvarlig for eventuelle frostskader – og at kommunen har tydeliggjort informasjonen om bruk av trykkavløpet og vannledningene. Hun avviste også en eventuell kompensasjon for hytteeiernes høye strømkostnader for bruk av varmekabler i trykkpumpe og ledningsnett.

– Kommunen kommer ikke til å kompensere hytteeiernes strømkostnader, sa Folkenborg.

«Det er naturlig nok mye fokus på strømkostnader for tiden. Vi skal alle prøve å redusere vårt strømforbruk. Det er likevel ikke all strøm som uten videre kan reduseres eller slås av.» skriver Indre Østfold kommune på egen nettside.

Stiller spørsmål om erstatningsansvar

«Dersom du skrur av strømmen og varmekabelen, kan det skade både eget og kommunens vann- og avløpsanlegg, og du vil bli holdt økonomisk ansvarlig.» skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

– En eventuell erstatningssum avhenger av hva som blir skadet og kan ikke tallfestes på forhånd. Eksempelvis koster i dag en ny pumpe cirka 25.000 kroner. Hvis trykkavløpsledningen ryker kan summen fort bli høy grunnet materialkostnader og graving, forklarte jurist Kristina Folkenborg.

Senioradvokat Marte Risøy i advokatfirmaet Økland & Co setter spørsmålstegn ved kommunens varsel om mulig erstatningsansvar:

– Sett fra mitt ståsted, har kommunen ingenting å gjøre med skader som eventuelt måtte oppstå innenfor hytteveggen. Eventuell dekning av slike skader er normalt en sak mellom hytteeier og dens forsikringsselskap. Jeg klarer ikke å se for meg hvilken mulighet kommunen skulle ha for å fremme erstatningskrav for skader som oppstår innenfor hytta, avslutter Risøy og legger til:

– Når det gjelder eventuelle skader på kommunens eiendom, det vil si på vannledning/vannverk utenfor hytteveggen, er det for det første vanskelig for meg å se for meg at strømbruk på en hytte skal kunne ha betydning for kommunens vann- og avløpsanlegg på utsiden av hytteveggen. Det må noen med annen fagkompetanse enn meg svare på. Skulle man være så uheldig at en kald hytte forårsaker skader på kommunens vannledning utenfor hytta, er det videre vanskelig å se for seg hvordan kommunen skulle kunne påvise at hytteeieren har opptrådt uaktsomt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: