Nyheter

Kilder til FriFagbevegelse: Nå vil regjeringen avvikle au pair-ordningen

Regjeringen foreslår at muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge fjernes. Det er ventet at forslaget vil få flertall i Stortinget.

Regjeringskilder opplyser til FriFagbevegelse at au pair-ordningen foreslås avviklet i Norge.

Samtidig legges det opp til gode overgangsordninger, slik at en avvikling ikke går på bekostning av de som allerede er i Norge.

At ordningen avvikles er en del av Hurdalsplattformen, og flere departementer har vært inne i bildet før avgjørelsen blir offentlig. SV, som danner flertall med regjeringspartiene på Stortinget, har også ved flere anledninger gått inn for det samme.

Ordnede arbeidsforhold

Bakgrunnen for at saken nok en gang havner på politikernes bord, skal være at regjeringen ønsker et arbeidsliv med skikkelige arbeidsforhold, også når arbeidet skjer i hjemmet.

En au pair kan ofte jobbe inntil 30 timer i uka for 5900 kroner pr. måned. Før skatt. I tillegg får vedkommende dekket enkelte andre utgifter, som kost og losji.

Au pairen har kun rett på én fridag (24 timer) i uken, i tillegg til fri minst én fast ettermiddag hver uke.

Au pairen bor ofte hjemme hos den man jobber for. De aller fleste er også langt hjemmefra. Nesten ni av ti kommer fra Filippinene.

I 2017 ble blant annet et milliardær-ektepar dømt til fem måneders ubetinget fengsel for å ha misbrukt ordningen. I rettssaken kom det fram at de to fornærmede hadde nærmere 65 timers husarbeid i uka.

– Moderne slaveri

Allerede i 2015 gikk daværende LO-leder, Gerd Kristiansen, hardt ut mot ordningen.

Nåværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det ideelle grunnlaget for ordningen var god; kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme seg ut og lære språk og nye kulturer å kjenne.

– Dette har utviklet seg til å bli moderne slaveri som er utnyttet av velstående familier på vestkanten, har Peggy Hessen Følsvik tidligere uttalt til media.

– Grov utnyttelse

– Avvikling av au pair-ordningen er en stor seier for arbeidet for et anstendig arbeidsliv. Dessverre har ordningen gitt oss mange eksempler på grov utnyttelse av kvinner. Det grelleste eksempelet er et ektepar som ble dømt til fem måneders fengsel og en betydelig bot som følge av utnyttelse av au pairer. Jeg er rett og slett lettet over at det nå er satt et punktum for denne ordningen, sier Peggy Hessen Følsvik i en mail til FriFagbevegelse.

– Folk som ønsker hjelp i hjemmet, enten det er til husarbeid eller barnepass, må gjerne betale andre for å utføre arbeidet. Men da må det skje innenfor rammene i arbeidslivet de aller fleste i dette landet er enige om at skal være på pass: Anstendig betaling og anstendige arbeidsforhold, legger hun til.  

Hun mener regjeringen fortjener ros for å vise handlekraft.

– Erna Solberg gikk den andre veien. Hennes regjering fjernet støtten til au pair senteret. Årlig hadde dette senteret over tusen henvendelser fra kvinner med jobb som au pair som trengte hjelp. Selv om mange familier har vært gode arbeidsgivere for au pairer, viser både dette tallet og antallet som fikk karantene etter utnyttelse av ordningen, at ordningen ikke fungerer etter hensikten, legger hun til.

– Ordningen har utspilt sin rolle

Hessen Følsvik viser til at ordningen har utspilt sin rolle. Den ble i sin tid etablert av Europarådet for å gi unge mulighet til kulturutvikling og språkopplæring gjennom arbeid i en familie i et annet land.

– Det ideelle grunnlaget for ordningen var god. Kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme ut og lære seg språk og møte nye kulturer. Den tiden er for lengst forbi. Det vi står igjen med er tilgang på underbetalte hushjelper, sier hun. 

Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord, har også konstatert at ordningen ikke er blitt brukt slik den var tiltenkt å være, som en kulturutveksling som skulle lære hvordan en vertsfamilie levde og være en del av familien. Ikke billig arbeidskraft.

– Det er helt ok at folk ønsker hjelp i hjemmet. Men da må det skje på ordentlig vis. De må lønnes på ordentlig vis, med ordnede arbeidsforhold, pensjonsrettigheter og avtalt arbeidstid, sa Mette Nord til FriFagbevegelse.

Åtte år siden

I 2015 la Marit Arnstad (Sp) fram et forslag om å avvikle ordningen, men forslaget ble nedstemt av det borgerlige flertallet på Stortinget.

Saken dukket også opp igjen i 2017. Da etter representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen (begge SV).

– Vi har uttalt oss kritisk. Men etter en lengre vurdering har både vi og KrF landet på dette standpunktet, uttalte kommunalpolitisk talsperson i Venstre, André Skjelstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forrige gang spørsmålet var oppe i Stortinget, var i 2019, etter representantforslag fra SV-representantene Karin Andersen og Petter Eide. Da hadde regjeringen Solberg parlamentarisk flertall på Stortinget.

Bakgrunnen for saken den gang var blant annet oppstyret rundt daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og hans au pair som ble utvist av landet. Vedkommende hadde ikke hadde lovlig opphold i landet. Dermed har vi fått hele denne saken opp igjen.

Denne gang fikk SV støtte fra Ap. Men Senterpartiet, Venstre og KrF sørget for at ordningen overlevde også denne gang, samtidig som Stortinget påla regjeringen å gjenopprette den økonomiske støtten til støttesenteret for au pairer på samme nivå som Norsk Folkehjelp drev.

Justispolitiker for SV, Petter Eide, uttalte da til FriFagbevegelse at ordningen opprører ham.

– I et land med strenge innvandringsregler og strenge restriksjoner for arbeidsinnvandring gjør vi her et unntak for å få billig arbeidskraft til velstående familier. I et ulikhetsperspektiv blir dette veldig feil, sa Petter Eide til FriFagbevegelse.


Nyeste fra Dagsavisen.no: