Nyheter

Ny teori: Dette dyret fikk fart på pandemien

En ny analyse bekrefter at mårhund ble solgt på markedet i Wuhan i Kina.

I flere år har både forskere og ulike etterretningstjenester forsøkt å finne opprinnelsen til koronaviruset. Forskere har pekt på to hovedteorier:

  • Den første er at SARS-CoV-2 smittet over til mennesker fra et dyr, da angivelig via et ulovlig våtmarked i Wuhan.
  • Den andre teorien er at viruset lekket fra laboratoriet Wuhan Institute of Virology. Dette har kinesiske myndigheter nektet for.

Mellomvert: mårhund

Nå har et nytt lag med forskere kommet med en ny teori som stemmer med den første teorien.

Ifølge denne nye teorien tror man at mårhunder kunne ha fungert som en såkalt mellomvert for viruset, slik at det kunne spre seg gjennom Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan i Kina. Det skriver The New York Times.

Forskere fortalte på et møte i Verdens helseorganisasjon at mårhund ble solgt i samme bod på markedet der man fant viruset.

Gunnveig Grødeland, forsker innen vaksineutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo.

Nye opplysninger – fra 2020

Denne opplysningen skal allerede ha vært kjent for kinesiske etterforskere i 2020. Nå, etter tre år, har de lastet opp informasjonen fra 2020.

Tidligere har kinesiske myndigheter nektet for at ville dyr ble solgt på Huanan-markedet.

Vaksineforsker: – Mulig

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo sier at den nye teorien om mårhund er mulig, men at det ikke er noe grunnlag for en endelig konklusjon.

– Om det stemmer, medfører det at det kan være gode grunner til å overvåke virussmitte blant mårhunder litt grundigere fremover. Dette for å følge med på om det oppstår nye virusvarianter som kan smitte over til mennesker og gi opphav til en ny pandemi, sier hun.

– Viruset lever på begrenset tid

Den nye teorien om mårhund bekrefter den ene teorien om smittet fra dyr til menneske, og ikke den som går ut fra at det har vært en laboratorielekkasje.

– Jeg tenker begge muligheter er mulige, og det er vanskelig å si om den ene er mer sannsynlig enn den andre med dagens kunnskap, sier Grødeland.

Hun forteller videre at det er vanskelig å finne opprinnelsen til korona. Virus overlever begrenset tid på ulike flater, og formerer seg typisk også en relativt kort tidsperiode i verten, enten det er et menneske eller dyr. Signaturen i etterkant er typisk antistoffene som viruset dannet, men det er vanskelig å konkludere hvilken virusvariant som har dannet ulike antistoffer.

Stengt da forskerne kom

Da kinesiske forskere ankom for å samle inn prøver fra markedet var det stengt og desinfisert, fordi en rekke personer knyttet til markedet hadde blitt syke – av korona. Heller ingen levende dyr ble funnet da.

Andre forskere er også bekymret for at kinesiske myndigheter har gitt et ufullstendig bilde av situasjonen, som igjen gjør at det blir vanskeligere å finne opprinnelse til koronaviruset.

Grødeland sier at samfunnet kommer til å stå overfor nye pandemiske virus i framtiden. Derfor vil det å forstå opphavet kunne gjøre oss enda bedre i stand til å møte framtidens utfordringer.

– Jeg vil gjerne presisere viktigheten av at man uansett opphav ikke argumenterer for at Kina skal ha noen form for økonomisk ansvar for dette virusutbruddet. Vi vet at det vil komme nye virus i framtiden en gang, og når det skjer er det viktig at det landet som først oppdager viruset informerer verden så raskt som mulig. Eventuelle negative konsekvenser for det landet som oppdager viruset vil kunne medføre at neste land forsøker å holde utbruddet skjult. Skjer det vil vi ha liten mulighet til å stoppe neste pandemi, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: