Nyheter

Høgskolen etablerer sykepleierutdanning i Indre Østfold

Fra høsten 2024 vil Høgskolen i Østfold tilby bachelorutdanning i sykepleie som et eget studietilbud i Mysen.

Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune, med støtte fra de tre andre kommunene i regionrådet (Rakkestad, Marker og Skiptvet), har signert samarbeidsavtalen om å etablere et langsiktig høgskoletilbud i Indre Østfold, skriver Indre Østfold kommune i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får på plass et høyskoletilbud. Vi vet at utdanningsnivået i kommunen vår er lavt, og vi skal gjøre alt vi kan for å legge til rette for et godt desentralisert utdanningstilbud og studiested hvor folk trives. Målet er å få flere til å ta høyskoleutdanning og bli boende i regionen vår, sier Saxe Frøshaug, ordfører i Indre Østfold kommune.

40 studenter per årskull

Utdanningen vil driftes av fagmiljøet tilknyttet HiØ, med en kombinasjon av digitale ressurser og digital og fysisk undervisning. Studiested blir Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole. Dette skal utvikles til et Campus Indre Østfold med flere studietilbud. For avansert simulering og ferdighetstrening vil studentene benytte SimFredrikstad, etter en samlingsbasert modell.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved HiØ og regionrådsleder og ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug har signert samarbeidsavtalen om oppstart av bachelorutdanning i sykepleie i Mysen.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, mener at Høgskolen nettopp har en viktig oppgave i å bidra til bærekraft i hele regionen, skriver Indre Østfold kommune i pressemeldingen.

– Selv om de geografiske avstandene i prinsippet er korte, vet vi ikke om flere ville velge høyere utdanning og bli værende som en ressurs for lokalsamfunnet dersom tilbudet var enda nærmere. Derfor ser vi med spenning fram til å tilby sykepleie som vårt første desentrale studietilbud noensinne, dra erfaring av det og vurdere mulighetsrommet videre. For oss passer dette som hånd i hanske for vår strategi 2030, der vår visjon er «kunnskap for menneskers utvikling og et bærekraftig samfunn», sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Det planlegges et årlig opptak av 40 studenter per årskull, det vil si 120 studenter i full drift.

Ingeniørstudie

Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune har også innledet samtaler om muligheter for å utvide studietilbudet ved Campus Indre Østfold.

– Vi starter dialog om framtidige kompetansebehov og skal sammen se på mulighetsrommet for å etablere ingeniørstudie i Mysen, sier ordfører Saxe Frøshaug i pressemeldingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: