Nyheter

Faktisk.no: Hva den ferske overgreps- og voldsundersøkelsen forteller oss

– Som ved alle studier, er det svakheter ved datamaterialet vårt. Men ikke mer enn at det kan fastslås at vi har høy voldsforekomst i Norge, sier prosjektlederen bak rapporten som viser at nesten én av fem norske kvinner har blitt voldtatt.