Nyheter

Ny støtte til tannhelse er klar: Dette er vilkårene

Fra 1. mars kan man søke om kommunal støtte til tannbehandling. Søknadsfristen er 30. september 2023, eller inntil 23,4 millioner er benyttet.

Det opplyser Stavanger kommune på sine nettsider onsdag 1. mars.

Flertallet satt av 25 millioner kroner til en «ekstraordinært tannhelse» i Handlings- og økonomiplanen, som ble vedtatt av kommunestyret 12. desember i fjor. Kriteriene for støtteordningen ble vedtatt av Utvalg for helse og velferd 14. februar.

Personer bosatt i Stavanger kan søke om støtte til følgende:

 • Tannbehandling som er påbegynt etter 1. mars 2023.
 • Egenandeler utover det som dekkes av HELFO ved spesialistbehandling.
 • Utgifter til kjeveortopedi (tannregulering) som påløper i 2023 for barn og unge til og med det året de fyller 20 år.

Det er satt et inntektstak for å få rett til støtten. All form for nåværende inntekt utenom barnetrygd tas med i beregningsgrunnlaget for å beregne årsinntekt.

Inntektsgrense for støtte til tannbehandling.

Kan ikke søke digitalt

Søknaden må inneholde behandlingsplan og kostnadsoverslag fra tannlege. Dokumentasjon om inntekt, skatt og utbetalte stønader som barnebidrag, bostøtte og leieinntekter.

Søknaden kan ikke sendes digitalt, men må leveres til et Nav-kontor eller sendes via post. Årsaken er at søknaden krever dokumentasjon som inneholder personsensitive opplysninger.

Søknadsskjemaet kan skrives ut via kommunens nettsider, hentes på Nav-kontorer, hos innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller på innbyggertorgene i Judaberg og Vikevåg, opplyser Stavanger kommune.

Dette bør du vite

 • Søknadsfristen for støtte til tannhelse er 30. september 2023.
 • For å sikre at godkjent behandling blir støttet, bør den gjennomføres i 2023.
 • Nav har ansvar for tildeling og utbetaling av støtten til tannhelse.
 • Du har rett til støtten hvis du tjener under 371.000 kroner netto.
 • Inntektsgrensen er basert på SIFO-satser og gjelder netto utbetaling.
 • Ved behandling som overstiger 10.000 kroner skal en rådgivende tannlege gi vurdering. Vurderingen skal være i tråd med retningslinjene utarbeidet av Tannhelse Rogaland og bygger på veilederen God klinisk praksis i helsetjenesten fra Helsedirektoratet.
 • Har du ett barn er grensen 441.000 kroner netto.
 • Har du to barn er grensen satt til 511.000 kroner netto.
 • Inntektsgrensen for par er satt til 271.000 kroner netto for den enkelte voksen.
 • For par med ett barn er grensen satt til 306.000 kroner netto.
 • For par med to barn er grensen satt til 341.000 kroner netto.


Mer fra Dagsavisen