Nyheter

Norge på inkassosalær-toppen

– Nordmenn betaler opptil 50 ganger mer i inkassosalær enn folk gjør i Sverige og Finland. – Dette må endres, og det haster, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet påpeker at dagens høye salærnivå skyldes manglende tilpasning til de reelle kostnadene forbundet med inkasso.

– Inkassoselskapene har fakturert skyldnerne stadig mer i salærer. Dette fram kommer blant annet i de offisielle halvårsstatistikkene som finanstilsynet publiserer, sier Jorge B. Jensen til Dagsavisen.

Inkasso øker

Antallet inkassosaker øker. Nylig meldte E24 at antallet inkassosaker knyttet til billån og leasingavtaler har økt fra november 2022 til januar 2023 med over 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det får økonomenes varsellamper til å blinke, fordi det er et tydelig sykdomstegnet i privatøkonomien til folk flest, også de som ikke har stram økonomi.

– Salærene i Norge er mye høyere enn i for eksempel Finland eller Sverige og Forbrukerrådet mener at det ikke kan forsvares at folk skal betale opptil 50 ganger mer i inkassosalær her, enn folk gjør i våre naboland på tilsvarende fordringer, sier Jorge B. Jensen.

Ikke justert

Han sier det haster med å få endret praksisen og har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å prioritere arbeidet med å oppdatere inkassoloven og bringe gebyrene på inkasso ned til et fornuftig nivå snarest.

Andelen husholdninger som har trygg økonomi har falt vesentlig.

—  Jorge B. Jensen, Forbrukerrådet

– Andelen husholdninger som har trygg økonomi har falt vesentlig, og mot normalt er det under halvparten som kan klassifiseres som Økonomisk trygge husholdninger. Vi venter nye tall fra SIFO ved månedsskifte, men med utgangspunkt i disse utviklingstallene er det rimelig å forvente at det mengden inkasso vil øke i perioden som kommer, sier Jorge B. Jensen.

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

– De norske inkassosalærene er politisk bestemt, de blir vedtatt av justisdepartementet. Disse salærene ble opprinnelig satt en gang i tiden da det satt mennesker og gjennomgikk inkassosakene i manuelle operasjoner. Men i dag er hele inkassoindustrien blitt digital, og det er stort sett bare datafiler som blir sendt fram og tilbake, men salærene er ikke blitt justert i tråd med utviklingen, sider Jorge Jensen.

– Vi fikk en nedjustering av de mest urimelige inkassosalærene på små beløp i 2020. I oktober 2020 justerte justisdepartementet på småkrav til halvparten av prisen. Men ikke de store kravene.

God business

Å drive inkasso i Norge er god business for inkassobyråene. Det vil Jorge B. Jensen ha en slutt på.

– Det har det vært lenge, de har tatt ut gevinsten av digitalisering og det har ikke kommet skyldnere til gode, sier Jorge Jensen.

– Vår vurdering er at prisen fastsettes på en måte hvor det ikke er tatt høyde for at de reelle kostnadene ved inndriving har falt, i takt med at den teknologiske utviklingen har effektivisert inkassoindustrien. Det har ikke vært noen som har tatt fram kalkulatoren for å etterregne hvor store kostnader inkassobyråene egentlig har med å utføre inkasso, sier Jensen og viser til en rapporten «Mer rettferdig inkasso» som Forbrukerrådet la fram i 2020.

Det har ikke vært noen som har tatt frem kalkulatoren for å etterregne hvor store kostnader inkassobyråene egentlig har med å utføre inkasso.

—  Jorge B. Jensen

– Regelverket sier at inkassosalær er et juridisk erstatningsbeløp. At du skal få erstatning for det du bruker for å drive inn gjelden. Det er blitt billigere å drive inn gjeld, du har teknologisk og stort apparat, altså namsmannsapparatet – politiet – som hjelper kreditorer å få tilbake pengene sine. Så et inkassobyrå har mange strenger å spille på, men inkassosalærene er ikke blitt justert deretter. Dette må endres, sier Jorge B. Jensen til Dagsavisen.Nyeste fra Dagsavisen.no: