Nyheter

Hvor farlig er egentlig TikTok? Det har ingen noe godt svar på

Onsdag innrømmet justisminister at hun har hatt appen TikTok installert på telefonen sin. Men hvilken eventuell trussel det innebærer, har ingen et godt svar på.

Emilie Enger Mehl (Sp) innrømmer at hun en periode i høst hadde den kontroversielle kinesiske appen TikTok på sin jobbtelefon. Det har utløst et skred av reaksjoner.

Men akkurat hvilken eventuell trussel det innebærer – for riket, og for enkeltpersoner – er det vanskelig å få konkrete svar på.

PST gir anbefalinger

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier han ikke kan gå ut med detaljer rundt hvordan etaten arbeider med sikkerhetsspørsmål rundt tjenestemobiler og bruk av disse.

– PST gir myndighetspersoner konkrete anbefalinger når det kommer til bruk av sosiale medier, men vi går ikke ut og anbefaler en plattform over en annen, sier han til Dagsavisen torsdag kveld.

– Jeg kan ikke gå inn på hvilke anbefalinger Mehl har fått, men våre anbefalinger handler mer om hvordan vedkommende eventuelt oppfører seg på plattformene, hvilken informasjon som deles, ikke legg ut bilde av inngangspartiet ditt for eksempel. Hva slags råd vi gir, er skreddersydd den enkelte sett i forhold til trusselbildet. Jeg kan ikke kommentere hvilke spesifikke råd Mehl har fått.

– Men vi forstår bakgrunnen for debatten, ettersom ingen i Norge kan vite hvilke bakdører som finnes på de sosiale tjenestene, sier Bernsen.

– Hva som ligger i programvaren til TikTok kan ikke PST vite, det må heller Nasjonal sikkerhetsmyndighet svare for.

NSM vil kun gi generelle råd

Dagsavisen har torsdag kveld vært i kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som ba om å få spørsmål i saken tilsendt på e-post. Disse spørsmålene stilte vi:

– Hva slags eventuell sikkerhetsrisiko utgjør TikTok-appen for statsansatte når den lastes ned til tjenestetelefon?

– Vil nedlasting og bruk av TikTok eller andre tilsvarende apper til tjenestetelefoner for myndighetspersoner påvirke nasjonal sikkerhet? I så fall, hvordan?

– Er det forskjell på sikkerhetsrisikoen mellom TikTok og andre sosiale medier-apper?

– Hva tenker NSM om at statsansatte – herunder justisministeren – fritt kan laste ned omdiskuterte (ift. sikkerhet) apper som TikTok?

– Hva vet NSM om eventuelle bakdører på TikTok eller andre Some-apper, som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko?

– Hvilke råd vil NSM gi til henholdsvis privatpersoner og statsansatte i forbindelse med nedlasting og bruk av Some-apper generelt og TikTok spesielt?

– Hva tenker NSM angående dagens system – bør det være tydeligere retningslinje for statsansatte for nedlasting av slike apper, og hvordan?

Svaret vi fikk, var at NSM kun kan kommentere problematikken på generelt grunnlag. Dette svarer de:

«Våre råd er generelle og gjelder apper på alle mobile enheter.

På generelt grunnlag vil det alltid være en risiko for at informasjon fra apper, sosiale medier og andre digitale tjenester kan samles inn og brukes til formål som ikke er ønskelige. NSM har 13 råd om sikkerhet på mobile enheter, som alle bør følge. Ett av rådene er å ikke gi apper mer tilgang til informasjon enn nødvendig. Dette rådet gjelder for alle apper, også for TikTok.

Alle bør ha et bevisst forhold til hva de har på telefonen og hvordan de bruker den. Det gjelder enten det er en tjenestetelefon eller ikke. For tjenestetelefoner spesielt er det viktig å følge eventuelle retningslinjer fra arbeidsgiver. Virksomheter kan selv ha innført egne regler for sine ansatte ved bruk av tjenestetelefoner.

Så lenge reglene for sikring og behandling av sikkerhetsgradert informasjon etterleves, er det ingen nåværende regler som forhindrer at apper som Tik-Tok er installert på en mobiltelefon. Mobiltelefonen er uansett ikke godkjent for behandling av gradert informasjon.

NSM henvender seg overordnet til virksomheter i Norge, men rådene om sikker mobilbruk er også nyttige for enkeltpersoner. Privatpersoner kan også finne en rekke råd om mobilbruk på norsis.no.»

Flere på Stortinget har hatt appen

Torsdag kveld publiserte TV2.no en oversikt som viser at minst fire andre stortingsrepresentanter har appen installert på sin tjenestetelefon. Av 169 spurte har 112 svart på hvorvidt de har appen installert, eller om de har hatt den installert tidligere.

Blant dem som svarer at de har hatt appen installert tidligere, er Grunde Almeland (V) som har servert dels krass kritikk til Mehls håndtering av saken, og mener at oppførselen hennes er respektløs overfor Stortinget.

– Det er helt uforståelig at hun har brukt så lang tid på å svare på dette, uttalte han til Dagbladet onsdag, og etterlyser klarere rutiner fra regjeringen overfor sine statsråder hva gjelder apper og teknologi.

– Der har fortsatt Støre og justisministeren mye å svare for, mener han.

Dagsavisen har torsdag kveld sendt en henvendelse til Justisdepartementet, som ikke er besvart.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: