Nyheter

Dømt for seksuell omgang med stedatteren

Da 52-åringen ble en del av familien, startet volden og et strengt regime. Da moren ble lagt inn på sykehus ble den ene stedatteren utsatt for seksuelt misbruk. Da hun var ni år.

Nå er 52-åringen dømt til ett år og 11 måneder fengsel i Hålogaland lagmannsrett. Mannen må samtidig betale 320.00 kroner i oppreisning og 354.000 kroner i menerstatning til den misbrukte stedatteren.

I dommen ble et brutalt familieliv beskrevet.

Nektet for vold og overgrep

Da mannen flyttet inn til moren og hennes to døtre i en kommune i Vesterålen, startet et en helt annen hverdag. Mannen hadde strenge regler for ro og orden og ingen fikk gå ut av rommene sine før han selv hadde stått opp, selv om det var langt på dag.

Hvis barna ikke gjorde som han sa fikk de «bank». De ble dratt i håret og etter armene opp loftstrappa, ifølge dommen.

Volden de ble utsatt for var ikke en del av tiltalen, men er tatt med for en samlet forståelse for saksforholdet.

Mannen nekter i retten både for volden og for de seksuelle overgrepene.

Fikk PTSD

De startet da moren ble innlagt på sykehus for en større operasjon. Retten finner det bevist at en lignende hendelse skjedde på et tidligere tidspunkt, og at det også skjedde flere lignende hendelser i perioden 1998-2001.

Det er ikke mulig å angi eksakt antall hendelser, og retten kan ikke konkludere sikkert ut over at handlingene skjedde mer enn to ganger over en periode på ca. to år.

To hendelser skjedde før fornærmede fylte 10 år, og hun var 12 år da handlingene opphørte.

Stedatteren har på grunn av overgrepene hadde store psykiske utfordringer og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), ifølge dommen

Den rettsoppnevnt sakkyndige konkluderte med at PTSD-lidelsen er knyttet til stedatterens opplysninger om vold og overgrep i barndommen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: