Nyheter

Eldreomsorgen i Oslo: – Fremstår som at han ikke tatt innover seg den alvorlige situasjonen

Oslo Høyre mener Helsebyråd Robert Steen (Ap) legger ansvaret over på andre. Etter høringen mandag neste uke, skal de ta stilling til om de vil gå inn for mistillit.

– For meg så fremstår det dessverre som byråden ikke tar innover seg den alvorlige situasjonen i eldreomsorgen. Det er skuffende at han skylder på bystyret, pandemien og NRK når han konfronteres med spørsmålene, sier helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz.

Onsdag denne uka måtte helsebyråd Robert Steen (Ap) svare på spørsmål fra bystyret om forhold som er avdekket ved Ullern helsehus i Oslo. Flere mediesaker den siste tiden, og en NRK-serie, har avdekket grov omsorgssvikt og lite bemanning i eldreomsorgen.

Grillet i spørretimen

Steen kommenterte selv bystyremøtet på egen facebook-profil torsdag:

«I går var det bystyremøte i Oslo og jeg ble grillet i spørretimen rundt helsehus, eldreomsorg og sykehjem. Det er bra. Vi som sitter som ansvarlige politikere skal alltid kunne redegjøre for hva vi gjør, hvorfor og hvordan. Særlig ovenfor våre styrende organer som i mitt tilfelle er bystyret i Oslo. Her har særlig opposisjonen i politikken et ansvar for å utøve et kritisk ettersyn av politikere som sitter i posisjon. Da fungerer demokratiet. Og demokratiet i Oslo fungerer.» skriver han.

Også gruppeleder av Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, reagerer.

– Jeg ble ikke noe beroliget av det vi fikk høre i går. Det er ikke sånn at jeg nå slår meg til ro med at alt står bra til med eldreomsorgen i Oslo, som jeg opplevde at han forsøkte å gi inntrykk av i går. Både jeg og andre politikere i bystyret har i de siste ukene fått mange henvendelser etter at sakene ved Ullern helsehus og brennpunkt-dokumentaren kom fram, som tyder på at ikke alt står helt bra til med eldreomsorgen i Oslo. Det gjelder både hjemmetjenester, sykehjem og helsehus, sier han til Dagsavisen.

Forventer tydelige svar

Steen har satt i gang en ekstern evaluering av helsehusene i Oslo, og mandag 30. januar skal det være en høring om helsehusene i helse- og sosialutvalget.

Oslo Høyre har nå tydelige forventninger til høringen. De vil ha svar på det de mener er tre helt sentrale momenter:

  1. Om tilbudet ved helsehusene er i tråd med forskriften om kvalitet i helsevesenet, og om helsepersonelloven er blitt fulgt ved helsehusene.
  2. Hvilke kriterier man har lagt til grunn når man har plassert demente på helsehus.
  3. Hva er den demografiske utviklingen av pasientenes medisinske behov fra 2015 til nå.

– Vi forventer at byråden stiller forberedt, gir oss grundige svar og legger alle kortene på bordet, sier Nawaz.

Vurderer mistillit

Sist uke gikk Oslo Høyre, Venstre og Folkets parti ut og sa at de vurderte mistillit mot helsebyråd Robert Steen (Ap). Også byrådets budsjettpartner Rødt har sagt at de vurderer mistillit.

– Hva skal til for at dere går inn for mistillit?

– Det for tidlig å kommentere. Svarene fra byrådet og forskjellige aktører i høringen blir avgjørende. Bakgrunnen for høringen er at vi vil få et innblikk i hvordan vi har havnet her, og hvordan vi skal innrette fremtiden helsehus. Dagens organisering er ikke optimal, eller i tråd med de reelle behovene til pasientene. Det er bakgrunnen for at vi har lansert vår plan for Oslos helsehus sist tirsdag, sier helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz.

Han er opprørt over at demente ikke får et trygt og verdig opphold på helsehus i Oslo.

– En rekke saker i mediene har belyst det helt tydelig den siste tiden. Vi trenger tydelige svar for hvilke kriterier som ligger til grunn for dementes opphold på helsehus, sier han.

Også Hallstein Bjercke mener høringen vil bli avgjørende.

– Vi gjennomgår nå alle dokumenter vi har bedt om innsyn i, og vi har fortsatt mange ubesvarte spørsmål. De svarene og det kom kommer fram i spørretimen vil være avgjørende når vi skal behandle dette i vår gruppe, sier han.

Skylder dem et svar

– Men måtte det en dokumentarserie til for at dere engasjerte dere i saken, eller er dette en sak dere har kjempet for lenge?

– Allerede etter den første saken Avisa Oslo publiserte tidlig i november, ba vi like etter om en høring om situasjonen ved helsehusene i Oslo. Dette gjør vi for å finne ut av hvordan vi skal innrette framtidens helsehus. Det er et alvorlig bakteppe her. Det ser vi blir belyst i større grad nå. Det har rent inn med saker ukentlig på Dagsrevyen om systemsvikt på helsehusene og i hjemmetjenesten, sier Nawaz og legger til:

– Vi skylder pårørende, brukerne og ansatte konkrete svar. Samtlige står og fortviler. Samtidig merker jeg at flere nå gruer seg til opphold ved byens pleie- og omsorgsinstitusjoner. Sånn skal det ikke være, sier Nawaz.

Full tillit til byråden

Byrådsleder Raymond Johansen sa i politisk kvarter på NRK nylig at han har fullt tillit til sin byråd.

– Det er hjerteskjærende å se den omsorgen en del eldre har vært utsatt for. Sånn skal vi ikke ha det, sa Johansen i radioprogrammet.

Han innrømmer at eldreomsorgen i Oslo har utfordringer, men står fast på at den har blitt bedre gjennom de sju årene han har vært byrådsleder, skriver NTB.

– Vi overtok ikke akkurat en eldreomsorg det skinte av. Vi så gjennom pandemien at Oslos eldreomsorg leverte fantastisk. Så betyr ikke det at eldreomsorgen ikke har store utfordringer, sa han i politisk kvarter.

Rødt på sin side sier de er opptatt av en endring i politikken. De vil ikke felle en byråd, for å få inn en ny som fortsetter med samme politikk.

– Det som er viktigst, er å få en ny eldrepolitikk. Det hjelper ikke med en ny byråd om politikken blir den samme, sa Maren Rismyhr i Rødt Oslo til Dagsavisen nylig.

Partiet har ikke landet på om de vil støtte et eventuelt mistillitsforslag.

– Steen redegjør godt

Også gruppeleder i bystyret for byrådspartiet MDG Oslo, Eivind Trædal, mener det er viktig at Steen får muligheten til å svare for seg.

– Hva synes du om at Rødt har signalisert at de vurderer å støtte mistillitsforslaget som opposisjonen vurderer å fremme mot helsebyråd Robert Steen?

– Jeg synes det er viktig at NRK har satt søkelys på eldreomsorgen. Robert Steen har redegjort godt for hva kommunen gjør nå i situasjonen vi står i. Dette ser jo ut til å være en utfordring du finner mange steder i Norge, som ikke bare rammer Oslo. Vi har en stor og tung politisk satsing på god eldreomsorg her i byen. Jeg håper og tror at svarene de får fra byråden under høringen er tilfredsstillende. Jeg tror også Rødt vet at de partiene som har vært opptatt av å kutte eiendomsskatt og ikke styrke velferden, ikke kan komme med noen bedre svar for eldreomsorgen på kort sikt, sier gruppeleder av MDG Oslo, Eivind Trædal.

Eivind Trædal

– Hvis Rødt går inn for mistillit, blir det andre gangen de feller en byråd. Hvordan vil det påvirke samarbeidet deres?

– Jeg tror det blir litt hypotetisk å diskutere nå. Jeg skjønner godt at det er sak som opprører folk dypt. Byrådet har stått samlet i de fleste av disse sakene. Og det er nok også naturlig at vi gjør her, men først må Steen få svare for seg, og få muligheten til å gå dypere inn i saken. Det viktigste er at problemene tas tak i. Der opplever jeg at Steen har forklart godt hvordan han jobber med nettopp det, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: