Nyheter

– Frps anklager mot statsråden slår tilbake på dem selv

Erling Sande (Sp) mener Frp konstruerer konflikter mot samferdselsministeren. – Han burde lese hva det er jeg faktisk kritiserer, svarer Morten Stordalen (Frp).

– Frps stadige angrep på samferdselsministeren er en avsporing. Frp forsøker å lage støy om et problem som har rot fra tiden hvor Frp selv hadde samferdselsministeren, skriver Erling Sande i en e-post til Dagsavisen.

Han er leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Sande viser til stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen, sin kritikk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds håndtering av Follobanen.

– Har ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forstått sitt eget ansvar, eller har han rett og slett ikke kontroll på underliggende etater og selskaper, skriver Morten Stordalen i en kronikk på TV 2s nettsider.

I kronikken skriver han også at han mener ministeren har vært altfor sent ute med å kalle inn til et hastemøte med Bane NOR om saken. Banen ble stengt 19. desember, men først ti dager senere kalte ministeren Bane NOR inn til et hastemøte.

– Samferdselsministeren bør umiddelbart ta inn over seg alvoret i denne situasjonen eller vurdere om noen andre er bedre egnet for oppgaven, skriver han i TV2-kronikken.

Sande mener Frp må slutte å konstruere konflikter mot samferdselsministeren om stengingen av Follobanen, et prosjekt som i stor grad ble planlagt og bygd da FrP satt ved makten.

– For de reisende er det viktige nå å få en varig åpning av Follobanen så raskt som mulig, skriver Sande.

Mener anklagene slår tilbake på dem

Sande har i et brev til departementet bedt om at det blir klargjort hva som er grunnen til stansen på banen og hva som blir gjort for å få banen opp og gå igjen.

– Det er viktig å få fram bakgrunnen for de feil som er gjort i byggeprosessen og hvordan informasjonsflyten om risikoen har vært. Samferdselsministeren har varslet en grundig gjennomgang av saken, skriver Sande til Dagsavisen.

Han viser til at kostnaden for Follobanen gikk fra 23,4 til hele 36,8 milliarder kroner fra planleggingen av prosjektet til ferdigstillingen.

– Vi vet at økonomistyringen under byggingen av Follobanen ikke gikk etter planen. Nå har det også dukket opp et driftsproblem. FrP sine anklager mot statsråden slår i stor grad tilbake på dem selv. Det viktige nå er å få på plass en varig god løsning og en grundig gjennomgang slik at vi har informasjon om hva som har gått galt og hvorfor.

– Frps spill for galleriet bidrar ikke til dette, sier Sande.

Kritiserer håndteringen

– Erling Sande burde lese hva det er jeg faktisk kritiserer, sier Morten Stordalen fra Frp til Dagsavisen.

Han understreker at det er samferdselsministerens håndtering av situasjonen når Follobanen først stengte 19. desember han kritiserer, ikke byggingen av banen generelt.

– Selvfølgelig er jeg klar over at vi har vært med på å bygge banen. Kjernen i min kritikk er håndteringen når banen stengte. Under pressekonferansen på det såkalte hastemøtet 5. januar uttalte samferdselsministeren blant annet at det under et møte mellom ham, Jernbanedirektoratet, Jernbanetilsynet og Bane NOR hadde fremkommet opplysninger som var urovekkende, deriblant at det var noe knyttet til returstrøm.

Stordalen mener det tok for lang tid fra banen stengte til det ble kommunisert hva som skulle skje, eller om det skulle skje noe i det hele tatt.

– I ettertid får vi vite at både informasjon om underdimensjonering av anlegget og at det var problemer med returstrøm på banen, hadde kommet på e-post til departementet allerede 23. desember, sier han.

Aldri kritisert byggingen

At samferdselsministeren setter ned et granskingsutvalg mener Stordalen er viktig og bra.

– Jeg tror vi alle er opptatt av å finne ut hva som har skjedd og hvor raskt banen kan åpne igjen, sier han.

Stordalen mener samferdselsministeren ikke har god nok kontroll på egne underliggende etater, og at han ikke har koordinert godt nok mellom dem.

– Min kritikk er retta mot håndteringen, eller mangelen på håndtering, og koordineringen med underliggende etater.

Til Stordalens kommentarer om hva det er han faktisk kritiserer, svarer Sande følgende:

– Det er ikke noe informasjon vi har i dag som tyder på at departementet har håndtert dette kritikkverdig, slik Frp gir inntrykk av. At departementet sikrer seg at den informasjonen som de gir fra seg er korrekt er helt naturlig.

– Frp sin høylytte kritikk av statsråden kan se ut som et forsøk på å tåkelegge det betydelige ansvaret Frp har for dette prosjektet, gjennom nær 7 år i regjering og de fleste av de med styringen av samferdselsdepartementet, skriver Sande i en e-post til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: