Nyheter

Karol og kollegaene fortviler: Jobben har stjålet lønna

Arbeiderne har ikke fått lønn siden september av byggefirmaet Performante S.R.O.

Det var Fair Play Bygg som avdekket at det var ekstremt mye som skurret på byggeplassen Bjertnes Portal i Nittedal. De første polske arbeiderne de kommer i prat med, forteller at de har mast på lønn lenge.

I november streiket de en halv dag for å legge press på arbeidsgiveren, men det hjalp ikke. Når Lars Mamen fra Fair Play Bygg ber dem komme til Oslo for et møte, sier de at det ikke går, fordi de ikke har råd.

– Vi har ikke penger til bensin. Det er så vidt vi klarer å komme oss fram og tilbake på jobb før tanken er tom, sier de.

Noen av dem takker derfor ja til Fair Play Byggs anbefaling om å ta kontakt med en advokat.

Etter mange lange dager på byggeplassen i Norge, er de fortvilte over å måtte reise hjem til jul uten lønn for flere måneder.

– Forferdelig å ikke ha penger

Noen har allerede reist hjem på juleferie. De åtte som er igjen, samler seg i spisebrakka for å høre hva Fair Play Bygg kan hjelpe dem med.

Forrige uke fortalte sjefen i det slovakiske firmaet Performante S.R.O. nok en gang at de ikke har penger til å betale dem lønn, siden de ikke har fått betalt fra oppdragsgiveren Unihouse.

Ifølge Lars Mamen i Fair Play bygg er dette en helt vanlig unnskyldning for å stikke av med lønna til arbeiderne.

– Det er helt forferdelig å ikke ha penger. Aldri mer Norge, sier Karol Urbaniak.

Han vil prøve å få seg ny jobb i Tyskland over nyttår. Alle ble rekruttert til jobben i Norge via en Finn-lignende tjeneste kalt OLX. De fleste har jobbet på to forskjellige byggeplasser siden i sommer.

Fikk betalt i kontanter

Det viser seg at det ikke bare er lønna som er problemet for disse polske arbeiderne. Ingen har et gyldig HMS-kort. Ingen har noensinne fått en lønnsslipp, og de må kjøpe arbeidsklær selv – noe som er ulovlig i byggebransjen.

Ifølge Lars Mamen fikk noen av de rundt 40 ansatte i Norge utbetalt lønn i oktober, men bare hvis de skrev under på at de ikke hadde flere krav mot Performante. Noe ble utbetalt kontant. Feriepenger og pensjon får de heller ikke.

En arbeider fortalte Lars Mamen at han møtte sjefen på Aker Brygge, der han fikk 120.000 kroner i kontanter for mange måneder med jobb.

En arbeider har tatt bilde av lønna for flere ukers arbeid utbetalt i kontanter. En annen arbeider fortalte til Lars Mamen i Fair Play Bygg at han hadde mottatt 120.000 kroner i kontanter for mange måneder jobb.

Performante vil ikke kommentere

Vi har prøvd å komme i kontakt med to av sjefene i Performante for et intervju, men de tar ikke telefonen.

En av dem svarer på en sms og ber om å få flere detaljer om hva det går ut på. Et par oppfølgende meldinger til det polske nummeret gir ingen svar tilbake om alle lovbruddene de er anklaget for.

Legger all skyld på Performante

Performante er underentreprenør for firmaet Unihouse, som står oppført med samme kontaktperson i Brønnøysund. Denne kontaktpersonen vil ikke uttale seg til pressen, og henviser til Unihouses representant i Skandinavia. Etter hvert svarer direktør Marcin Wojtach på e-post at Unihouse har betalt alle regninger til Performante før forfall.

I oktober ble de veldig bekymret da de fikk melding fra Skatteetaten om at Performante ikke hadde betalt inn skatt. De ba derfor Performante om å rydde opp i skattesaken, men uten at det skjedde noe. Wojtach skriver at de 16. desember fikk beskjed fra Skattetaten om å stanse fremtidige betalinger til Performante. Utestående skal kunne brukes til å dekke manglende innbetaling av skatt.

Får heller ingen lønnsslipp

Alle i Performante sier de har avtale om allmenngjort minstelønn på 206,50 kroner i timen i kontrakten. De forteller også at noen ikke har kontrakt, og at de bare har fått lønn i kontanter.

Når Fair Play Bygg spør hva de får i lønn, er svarene mellom 14 og 15,5 euro i timen. Men de klager på at de ikke får betalt for alle timene de jobber, og ikke får betalt overtid, selv om det står at de skal ha 50 og 100 prosent i arbeidskontrakten.

Uten lønnsslipp vet de heller ikke om det blir betalt inn skatt for dem, eller om sjefen har puttet pengene i egen lomme. I kontrakten står det at de skal jobbe ni timer seks dager i uka. Vi har sett en timeliste fra en arbeider som viste at han over måneder jobbet mer enn 54 timer i uka.

I kontrakten er det heller ikke spesifisert friperioder, men at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes til 40 timer i uka.

I arbeidskontrakten står det at arbeiderne må jobbe i ni timer fra mandag til lørdag med en netto lønn på mellom 14 og 15,5 Euro i timen. Uten overtidsbetaling, pensjon eller feriepenger.

Grovt lønnstyveri

26. oktober var Arbeidstilsynet sammen med skatteetaten på uanmeldt tilsyn. De avdekket at ingen kunne framvise lovpålagte HMS-kort, og ba om å få timelister, arbeidskontrakt og lønnsslipper for tre arbeidere som var til stede under tilsynet.

De fikk frist til 4. november med å dokumentere at arbeiderne har gyldig HMS-kort, eller at kort er bestilt. Performante bestilte kort, men Arbeidstilsynet etterlyser fortsatt lønnsslipper og timelister.

Med god hjelp fra tolken Mirek Bartnik fra Oslo Bygningsarbeiderforening (i midten) fant Lars Mamen og Hanna Kjemprud fra Fair Play Bygg mange alvorlige feil på byggeplassen Bjertnes Portal i Nittedal.

– Jeg mener dette er et eksempel på grovt lønnstyveri, og håper politiet tar tak i dette. Lønnstyveri er straffbart, sier Lars Mamen. Mamen er daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, og har sendt flere varsel om Performante til Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet.

– Her er det mange arbeidstakere som ikke har fått lønn siden septemberlønna ble utbetalt. I tillegg er det svindlet med timelister for at arbeidsgiveren skal unngå overtidsbetaling. Når de ansatte ikke får lønnsslipp, vet de heller ikke om forskuddsskatt er behandla korrekt. Dersom skatten er underslått, kan arbeidstakerne risikere å få krav fra Skatteetaten. Dette er alvorlig, sier Mamen.

Har skaffet seg advokat

Fagansvarlig ved Fair Play Bygg, Hanna Kjemprud, har vanskelig for å tro at hovedentreprenøren, som har plikt til å undersøke, kan ha vært uvitende om forholdene til arbeidstakerne. Spesielt når de under besøket ble fortalt at arbeiderne gikk til streik for et par uker siden.

– Vi håper at byggherren vil samarbeide og presse hovedentreprenøren til å sørge for at i hvert fall noe av lønna kommer før jul, sier Kjemprud.

Vi har prøvd å komme i kontakt med byggherren for å spørre om de vil ta ansvar for at Performante-arbeiderne får lønna de har krav på, men de har ikke svart på telefon eller sms. Seks ansatte i Performante har engasjert advokat, som nå vil fremme et lønnskrav for dem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: