Nyheter

Kirsti Bergstø vil bli SV-leder. Men hun håper det dukker opp flere kandidater

– Det er viktigere nå å oppfordre til en åpen og god debatt enn at alle skal slutte rekkene og være enig, sier Bergstø. Til våren kan hun bli leder i SV.

– Ja, jeg har gitt valgkomiteen beskjed tidligere i uka. Om at jeg stiller meg til disposisjon.

Det sier Kirsti Bergstø til Dagsavisen. Riktignok er ikke vi de første hun sier det til, nyheten har allerede gått ut på NRK. Men hvorfor? Det må da også denne avis’ lesere få vite. Det er jo ikke hver helg folk melder seg til tjeneste som SV-leder.

– Det er fordi jeg ønsker å fortsette arbeidet med å bygge et sterkt og slagkraftig sosialistisk folkeparti. Samfunnet trenger en sterk venstreside som kan å ta kampen mot ulikhet i makt og rikdom og den alvorlige situasjonen for miljøet. Det kjennes veldig viktig å være med på.

– Hva vil du gjøre annerledes enn Lysbakken?

– Det blir jo ikke en snuoperasjon, men jeg mener vi har et større potensial for å være enda tydeligere i samarbeidet med fagbevegelsen, for eksempel. Det er viktig at et sosialistparti har en sterk forankring i bevegelser og over hele landet. Både i by og på bygd. Og evner å ta opp i seg den politikken som er viktig i folks hverdag. Da er det avgjørende å organisere folk for forandring.

– Hva mener du, er det en fare for at SV blir et byparti?

– Det er viktig at SV er sterkt til stede over hele landet. Og at vi har politikk både for folk på bygd og i by. Så er det klart, vi har jo ordføreren i Oslo, men det har vi jo også i flere distriktskommuner.

– Så det er ikke noe by og land-diskusjon, dette?

– Nei, vi må være et bredt og slagkraftig sosialistparti. Det handler om å ta oppgjøret med markedsmakta, som har fått herje både i kraftpolitikken, boligpolitikken, og som vi må få ut av velferdspolitikken.

– Vil du ha SV inn i regjering?

– Det er politikken som er avgjørende, ikke posisjonene. Så vil jo vi jobbe på en måte som sikrer mest mulig nødvendig endring. Det er ikke et mål i seg sjøl, men det er heller ikke et mål å ikke være med.

– Men får dere gjort mer utenfor regjering?

– Ved å forhandle i åpent landskap, i en situasjon der regjeringa legger fram sitt og vi legger fram vårt, så blir det tydeligere hvilke endringer som har skjedd når avtaler kommer på plass. Det er jo ikke gitt at vi hadde kommet dit gjennom en annen arbeidsform.

– Så det handler om kommunikasjon?

– Nei. Men skissa til det politiske grunnlaget for regjeringa, det kjente vi jo til, og den ønska vi ikke å ta del i. Endringsvilja var ikke stor nok. Da ville vi heller forhandle fra stortinget. Og der er vi i ferd med å drive gjennom to viktige velferdsreformer, på AKS/SFO for hele landet og tannhelse, i tillegg til å skjerpe miljøpolitikken.

Mener ut av Nato ikke er det viktigste

Den store diskusjonen i SV, som i store deler av resten av landet det siste året, har handla om Ukraina-krigen, og som en slags konsekvens, Norges forhold til Nato. Men Bergstø går ikke umiddelbart med på at det er en så stor diskusjon som folk vil ha det til.

– Hva mener du om norsk Nato-medlemskap?

– Kritikken av Nato står seg like godt nå som før. Det handler om atomvåpen, om out of area-strategien som har trukket Norge inn i krigføring vi ikke burde tatt del i. Og det handler om det å kunne drive en sjølstendig forsvars og utenrikspolitikk. Norge er tjent med å ikke være avhengig av stormakter, men stå for en forsvarspolitikk som er innretta etter å overvåke våre grenser og hevde vår suverenitet.

– Så du er mot. Hva om SV sier det motsatte?

– Spørsmålet SV diskuterer er hva som er strategien. Vi har ikke, på så lenge jeg kan huske, foreslått å melde Norge ut av Nato i Stortinget. Så spørsmålet om man skal si at man skal melde seg ut, det mener jeg ikke er det mest sentrale.

– Men det er en ekte bevegelse som skjer i SV om dagen?

– Spørsmålet er mer hva det er vi gjør i praksis. Det viktige her er jo å jobbe fram allianser som vi tror på og som vi mener trygger Norge på en bedre måte. Det er jo de spørsmålene som er sentrale og relevante. SVs landsmøte skal behandle en omfattende forsvars- og sikkerhetspolitisk uttalelse, som jeg tror vi kommer til å lande veldig godt med.

– Tror du ikke den blir et viktig kapittel i SVs historie?

– Jeg tror krafta i den diskusjonen spilles mer ut av journalister enn av medlemmer og tillitsvalgte i SV.

Vil ha flere motstandere

Dagen før Bergstø gikk ut og sa at hun ville bli leder i SV hadde det kommet en annen avklaring. Som kanskje ikke var fullt så klar i sitt budskap, men likevel fikk mye oppmerksomhet. Det var Kari Elisabeth Kaski, den forventa hovedkonkurrenten til ledervervet, som sa hun ikke ville ha en lederstrid.

– Jeg vil ikke inn i en kamp på landsmøtet. Jeg synes ikke kampvotering er en god måte å velge ny partileder på, sa Kaski til VG.

Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski er kandidater til å overta ledervervet i SV.

– Hva tenker du om det, Bergstø?

– Det er jo ingen som søker lederkamp på et landsmøte og tenker at det er et mål i seg sjøl. Men det er mye å kreve av en valgkomité at man skal være enig og samstemt om en kandidat. Derfor synes jeg det er for tidlig å konkludere med at en innstilling må være enstemmig for at man skal være en kandidat. Det er også for tidlig å konkludere med det motsatte. Det kommer an på hva som er reelle ønsket til partiorganisasjonen.

– Hvis hun ikke stiller, da blir det deg, da? Eller?

– Det er en styrke å ha flere kandidater. Personvalg er politiske og ledervalg er viktige veivalg for et parti. Da skal man ikke være redd for at flere stiller opp. Nå kan det jo også hende at det kommer flere kandidater til. Det håper jeg jo at det gjør. Jeg synes det er viktigere nå å oppfordre til en åpen og god debatt, enn at alle skal slutte rekkene og være enig.

Kaski fortalte også i VG-intervjuet at hun er i mammaperm, og har hatt et krevende år. Hun mista en av tvillingene under graviditeten, og fikk komplikasjoner ved fødselen.

Dette mener Bergstø at partiet nå må ta hensyn til.

– Debatten må skje på en måte som tar hensyn til at hun er i mammaperm. Det er viktig. Og det er en av grunnene til at jeg venta med å si til offentligheten at jeg hadde gitt mitt svar til valgkomiteen. Jeg ville ikke at det skulle komme overraskende på Kari Elisabeth.

– Så du har ringt henne og sagt ifra at du stiller?

– Ja. Man må jo spille med åpne kort.

– Hva tenker du er de politiske forskjellene mellom deg og Kaski?

– Begge er jo medlemmer i SV og valgt inn på Stortinget på SVs program. Så er det jo sånn at, hvilke erfaringer man har og forankring man har vil også forme måten man tenker og jobber på. Og på noen områder er det en viss debatt om i SV. En av dem er kraft, jeg mener vi må jobbe for å få mer politisk kontroll over krafta. Det er et vanvidd at kraft skal selges som en hvilken som helst vare på et marked. Det er mye av grunnen til den ulykkelige økonomiske situasjonen landet vårt står i. Så er det i tillegg også viktig at klimakampen, etter mitt syn, må føres på en måte som også ivaretar urørt natur og reindrift. Derfor har vi skilt lag i diskusjonen om vindkraft.

– Tror du at du vinner?

– Jeg tenker nå at … Nå har jeg varsla at jeg er villig til å stille opp, så er det opp til partiet å bestemme.

Landsmøtet til SV avholdes 17.–19. mars 2023.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: